Asst. Prof. Fatih ODUNKIRAN


Faculty of Literature, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Department of Classical Turkish Literature


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philology, Turkish Language and Literature, Old Turkish Literature

Metrics

Publication

28

Project

5

Thesis Advisory

6

Open Access

1

Education Information

2011 - 2020

2011 - 2020

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

2008 - 2011

2008 - 2011

Postgraduate

Trakya University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

Dissertations

2020

2020

Doctorate

Mevlevî Tezkiresi: Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân (İnceleme-Metin)

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü

2011

2011

Postgraduate

Mehmed Memdûh Paşa ve Dîvân-ı Eş'âr'ı (İnceleme-Metin)

Trakya University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

Arabic

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

C1 Advanced

C1 Advanced

Persian

Certificates, Courses and Trainings

2021

2021

İş Sağlığı ve Güvenliği

Occupational Health and Safety

İstanbul Üniversitesi

2019

2019

Eğiticinin Eğitimi

Education Management and Planning

Sakarya Üniversitesi

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Philology

Turkish Language and Literature

Old Turkish Literature

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Literature, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2020 - 2021

2020 - 2021

Lecturer PhD

Istanbul University, School of Foreing Languages, Yabancı Diller Bölümü

2017 - 2020

2017 - 2020

Lecturer

Istanbul University, School of Foreing Languages, Yabancı Diller Bölümü

2013 - 2017

2013 - 2017

Research Assistant

Istanbul University, Faculty of Literature, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Managerial Experience

Non Academic Experience

2010 - Continues

2010 - Continues

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Courses

Doctorate

Doctorate

KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA MÜNŞEÂT MECMUALARI

Doctorate

Doctorate

KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA İNŞÂ

Postgraduate

Postgraduate

METİN NEŞRİ

Postgraduate

Postgraduate

KLASİK FARSÇA METİNLER

Undergraduate

Undergraduate

XI-XIV. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI TARİHİ

Undergraduate

Undergraduate

TASAVVUFİ METİNLER ŞERHİ

Postgraduate

Postgraduate

MESLEKÎ FARSÇA

Undergraduate

Undergraduate

XVII.-XVIII. YY. TÜRK EDEBİYATI TARİHİ

Articles Published in Other Journals

2017

2017

Mevlevilerde Sanat, Sanatta Mevleviler

Odunkıran F.

Yükseköğretim Dergisi , no.53, pp.53-56, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Makedonya'nın Şair Çocukları: Mevleviler

Odunkıran F.

Makedonya ve Türk Edebiyatları İlişkileri Bağlamında Kültürlerarası Diyaloglar, İstanbul, Turkey, 6 - 07 November 2023, pp.1-18

2013

2013

“Klasik Türk Şiirinde Mükeyyifat Unsuru Olarak Kahve ve ‘Hikâye-i İcad-ı Kahve-i Yemen’”

Odunkıran F., Alpaydın B.

VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 September - 04 October 2013, vol.III, pp.43-80

Books & Book Chapters

2023

2023

Esrâr Dede’nin Gözünden Âşık ve Hasan Çelebilere Bakmak yahut Sitemkâr Bir Tenkidin Tahlili

Odunkıran F.

in: 60. doğum yılı münasebetiyle M. A. Yekta Saraç Armağanı (2 cilt, takım), Mücahit Kaçar,Sadık Yazar,Ömer Arslan,İsmail Güleç,Songül Aydın Yağcıoğlu,Türkân Alvan,Müslüm Yılmaz,Fatih Odunkıran,Fatih Tığlı,Ahmet Yenikale, Editor, Dün Bugün Yarın Yay., İstanbul, pp.345-364, 2023

2022

2022

HADÂ’İKU'Ş-ŞAKÂ’İK (TAKIM 2 CİLT)

Odunkıran F., Alpaydın B.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yay., İstanbul, 2022

2020

2020

Dirvas- Aziz Erdoğan

Odunkıran F. (Editor)

Cibali Kültür Sanat Yayınları, İstanbul, 2020

2020

2020

Bir Şehnâme Hâfızı Mehmed Şâkir Gâlib Efendi: Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Farsça Şiirleri

Odunkıran F., Alpaydın B.

in: Cemal Aksu Armağanı, Dr. Müslüm Yılmaz,Dr. Ayşe Aksu, Editor, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, pp.387-459, 2020

2016

2016

Hükümdar ve Edebiyat

Odunkıran F., Tuncer M., Alpaydın B.

Akademi Titiz Yayınları, İstanbul, 2016

Episodes in the Encyclopedia

2022

2022

MAHMÛD U AYAS (FASÎH, AHMED DEDE)

Odunkıran F.

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, pp.1, 2022

2022

2022

TENBÂKÛ-NÂME (FASÎH, AHMED DEDE)

Odunkıran F.

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, pp.1, 2022

2022

2022

FARSÇA DÎVÂNÇE (FASÎH AHMED DEDE)

Odunkıran F.

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, pp.1, 2022

2022

2022

BEHİŞT-ÂBÂD (FASÎH, AHMED DEDE)

Odunkıran F.

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, pp.1, 2022

2022

2022

SEFÎNE-İ NEFÎSE-İ MEVLEVİYÂN

Odunkıran F.

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, pp.1, 2022

2022

2022

DÎVÂNÇE (NÂ’İLÎ-İ CEDÎD)

Odunkıran F.

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, pp.1, 2022

2022

2022

NEVÂ-YI HORÛS (ABDÎ/VEHHÂBÎ)

Odunkıran F.

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, pp.1, 2022

2022

2022

KENZ-İ NASÂYİH (SÂLİH NÂ’İLÎ EFENDİ)

Odunkıran F.

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, pp.1, 2022

2021

2021

Mevlevilik (Kültür-Sanat)

Odunkıran F.

TÜBITAK Yayınları, pp.87-88, 2021

Supported Projects

Scientific Refereeing

April 2023

April 2023

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2022

March 2022

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi

Other Indexed Journal

May 2021

May 2021

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

May 2021

May 2021

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (ASOBİD)

Other Indexed Journal

September 2020

September 2020

RumeliDE dil ve edebiyat Araştırmaları dergisi

Other Indexed JournalJury Memberships

October-2023

October 2023

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

July-2023

July 2023

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

July-2023

July 2023

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

July-2023

July 2023

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

March-2023

March 2023

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

March-2023

March 2023

Competition

Lise Öğrencileri Proje Yarışması - Istanbul University

October-2022

October 2022

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

September-2022

September 2022

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Arel Üniversitesi

August-2022

August 2022

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

July-2022

July 2022

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

May-2022

May 2022

Competition

Tübitak Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması - Istanbul University

April-2022

April 2022

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

March-2022

March 2022

Competition

Tübitak Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması - Istanbul University

July-2021

July 2021

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi