Asst. Prof.

Fatih ODUNKIRAN


Faculty of Literature

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Department of Classical Turkish Literature

Education Information

2011 - 2020

2011 - 2020

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

2008 - 2011

2008 - 2011

Postgraduate

Trakya University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

Dissertations

2020

2020

Doctorate

Mevlevî Tezkiresi: Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân (İnceleme-Metin)

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü

2011

2011

Postgraduate

Mehmed Memdûh Paşa ve Dîvân-ı Eş'âr'ı (İnceleme-Metin)

Trakya University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

Arabic

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

C1 Advanced

C1 Advanced

Persian

Certificates, Courses and Trainings

2021

2021

İş Sağlığı ve Güvenliği

Occupational Health and Safety

İstanbul Üniversitesi

2019

2019

Eğiticinin Eğitimi

Education Management and Planning

Sakarya Üniversitesi

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Philology, Turkish Language and Literature, Old Turkish Literature

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty Of Literature, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2020 - 2021

2020 - 2021

Lecturer PhD

Istanbul University, School Of Foreing Languages, Yabancı Diller Bölümü

2017 - 2020

2017 - 2020

Lecturer

Istanbul University, School Of Foreing Languages, Yabancı Diller Bölümü

2013 - 2017

2013 - 2017

Research Assistant

Istanbul University, Faculty Of Literature, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Managerial Experience

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Klasik Farsça Metinler

Undergraduate

Undergraduate

XI-XIV. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI TARİHİ

Undergraduate

Undergraduate

TASAVVUFİ METİNLER ŞERHİ

Postgraduate

Postgraduate

MESLEKÎ FARSÇA

Undergraduate

Undergraduate

XVII.-XVIII. YY. TÜRK EDEBİYATI TARİHİ

Articles Published in Other Journals

2020

2020

A work against sleep Nevâ-yı Horûs-ı Hemedânî

Odunkıran F.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.2020, pp.558-576, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2017

2017

Mevlevilerde Sanat, Sanatta Mevleviler

Odunkıran F.

Yükseköğretim Dergisi, no.53, pp.53-56, 2017 (National Non-Refereed Journal)

2016

2016

Osmanlı Şairlerinin Gözünden Diş Kirası Yahut Güzellerden Latif Bir Buse Ricası

Odunkıran F.

İmge Dergisi, no.1, pp.10-12, 2016 (National Non-Refereed Journal)

2015

2015

Dr. Emek Üşenmez'in Modern Özbek Türkçesi Adlı Eseri Üzerine

ODUNKIRAN F.

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, vol.4, no.4, pp.1782-1785, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

‘Kalem Olsun Eli Ol Kâtib-i Bed-tahrîrin’ yahut Lügat-ı Cûdî’de Yer Alan Manzum Şevâhid Üzerine

Odunkıran F. , Alpaydın B.

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.13, no.13, pp.167-210, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

Üsküdarlı Aşkî'nin Tasavvufî Bir Mesnevisi: Kitâb-ı Menâzilü's-Sâlikîn-II

ODUNKIRAN F. , ALPAYDIN B.

Türk Dili ve Edebiyatı, vol.46, no.46, pp.81-120, 2012 (International Refereed University Journal)

2011

2011

Üsküdarlı Aşkî'nin Tasavvufî Bir Mesnevisi: Kitâb-ı Menâzilü's-Sâlikîn-I

ODUNKIRAN F. , ALPAYDIN B.

Türk Dili ve Edebiyatı, vol.45, no.45, pp.169-210, 2011 (International Refereed University Journal)

2011

2011

Nâilî Salih Efendi ve Kenz-i Nasâyih İsimli Manzum Pend-i Attâr Şerhi

Odunkıran F.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, vol.42, no.42, pp.113-132, 2011 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2013

2013

“Klasik Türk Şiirinde Mükeyyifat Unsuru Olarak Kahve ve ‘Hikâye-i İcad-ı Kahve-i Yemen’”

Odunkıran F. , Alpaydın B.

VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 September - 04 October 2013, vol.III, pp.43-80

Books & Book Chapters

2020

2020

Menâkıb-ı Üveys el-Karenî

Alpaydın B., Odunkıran F. (Editor)

Buhara Yayınevi, İstanbul, 2020

2020

2020

Dirvas- Aziz Erdoğan

Odunkıran F. (Editor)

Cibali Kültür Sanat Yayınları, İstanbul, 2020

2020

2020

Bir Şehnâme Hâfızı Mehmed Şâkir Gâlib Efendi: Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Farsça Şiirleri

Odunkıran F. , Alpaydın B.

in: Cemal Aksu Armağanı, Dr. Müslüm Yılmaz,Dr. Ayşe Aksu, Editor, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, pp.387-459, 2020

2016

2016

Hükümdar ve Edebiyat

Odunkıran F. , Tuncer M., Alpaydın B.

Akademi Titiz Yayınları, İstanbul, 2016

Episodes in the Encyclopedia

2022

2022

DÎVÂNÇE (NÂ’İLÎ-İ CEDÎD)

Odunkıran F.

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, pp.1, 2022

2022

2022

KENZ-İ NASÂYİH (SÂLİH NÂ’İLÎ EFENDİ)

Odunkıran F.

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, pp.1, 2022

2022

2022

NEVÂ-YI HORÛS (ABDÎ/VEHHÂBÎ)

Odunkıran F.

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, pp.1, 2022

2021

2021

Mevlevilik (Kültür-Sanat)

Odunkıran F.

TÜBITAK Yayınları, pp.87-88, 2021

Scientific Refereeing

March 2022

March 2022

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi

Other Indexed Journal

May 2021

May 2021

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

May 2021

May 2021

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (ASOBİD)

Other Indexed Journal

September 2020

September 2020

RumeliDE dil ve edebiyat Araştırmaları dergisi

Other Indexed JournalJury Memberships

April-2022

April 2022

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

July-2021

July 2021

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi