Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Migration and Integration Studies Analysis of Turkey

Journal of Strategic Research in Social Science, cilt.8, ss.27-54, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Impact of Turkish Series on the Perception of Turkey (Kuwait Investigation)

Journal of Strategic Research in Social Science, cilt.4, ss.37-54, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE ISSUE OF WOMEN'S REPRESENTATION IN TURKISH POLITICAL CULTURE: INQUIRY OF JUSTICE IN REPRESENTATION

International Journal of Arts & Sciences, cilt.9, ss.157-170, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Point of View to Social Responsibility Understanding from Social Media (Facebook Sample)

ScienceDirect Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.155, ss.283-288, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Reklam ve Paradoks

Gazi Üniversitesi, İletişim Dergisi, ss.59-71, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Spor Ürünlerine Yönelik Marka Sadakati Üzerine Bir Arastırma

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.43-58, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

"GÖÇ VE ENTEGRASYON ÇALIŞMALARI TÜRKİYE ANALİZİ"

8th International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSSReSSE), Viyana, Avusturya, 11 - 13 May 2018, cilt.1, no.1, ss.17

"GLOBAL PARTNERSHIP UNDERSTANDING DEVELOPMENT IN WESTPHALIA PEACE FRAMEWORK: TURKEY'S GLOBAL POSITION AND HUMANITARIAN DIPLOMACY POLICIES IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT"

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSSReSSE), Prag, Çek Cumhuriyeti, 12 - 14 May 2017, cilt.1, ss.141-169

International E-Learning As An Emerging Cultural Diplomacy Practice

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE), Prag, Çek Cumhuriyeti, 12 - 14 May 2017, ss.1-13

MIGRATION MANAGEMENT AND LOCAL GOVERNANCE IN TURKEY SOCIAL INTEGRATION POLICIES FOR SYRIAI REFUGEE

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE), Prag, Çek Cumhuriyeti, 12 - 14 May 2017, ss.1-16

Sosyal Sorumluluk Projelerinin Görünen Yüzü Kamu Spotlarına Yönelik Göstergebilimsel Çözümleme

Ist International Communication Science & Media Studies Congress, Kocaeli, Türkiye, 13 - 16 May 2014, ss.324-340 Creative Commons License

Importance and Reflections of Integrated Marketing Communication in Structuring of Turkish Brands (A Research Oriented to Real Estate Sector)

Tenth Annual International Conference on Communication and Mass Media, Atina, Yunanistan, 14 - 17 May 2012, no.10, ss.250-266

“Use of Social Media in Turkey in the Context of Brand Communication

” International, Barcelona, İspanya, 30 June - 01 July 2011, ss.311-319 Creative Commons License

Turning Crisis into an Opportunity: 2009 Flood in Istanbul and Evkur Exampe

9th Annual International Conference on Communication and Mass Media, Atina, Yunanistan, 16 - 19 May 2011, ss.269-289

The Effect of Employee-Oriented Social Responsibility Activities on Job Satisfaction and Organizational Commitment

The Asian Conference on Arts&Humanities, Osaka, Japonya, 11 - 13 June 2010, ss.2172-2185

Kuruluşların Web Sayfalarında Yer Alan Sosyal Sorumluluk Projelerinde Çocuğun Yeri

4. “Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi”, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 October 2007, ss.867-879

Windows Opening to Cultures: An Overview of Cultural Entities Through the Governmental Websites of Southeastern European Countries

Faculty of Journalism Mass Communication (FJMC) UNESCO Chair “Communication and Public Relations”, of the 10th Jubilee International Scientific Conference “Cultural Diversities and Communication amongst Cultures, Sofya, Bulgaristan, 18 - 19 May 2007, ss.1-13

Kitap & Kitap Bölümleri

Academic Researchesfocused onCommunication, Business and Tourism

BUILDING DIGITAL REPUTATION IN BANKING SECTOR (FACEBOOK ANDTWITTER COMPARATION OF TURKEY AND AUSTRIA), Kalkan Gürkan, Editör, Sra Academic Publishing(Strategic Researches Academy), Viyana, ss.27-47, 2018

Lobicilik ve Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler ve Lobicilik Paradigmasında Halkla İlişkiler Fonksiyonu, Ertekin B.A., Editör, T.C.Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3359, Açıköğretim Fakültesi Yayını No:2214, Eskişehir, ss.28-54, 2016

Media Research: Learning From The Past, Strategies For The Future

Importance and Reflections of Integrated Marketing Communication in Structuring of Turkish Brands (A Research Oriented to Real Estate Sector)), A.Bonin G, Pasadeos Y, Editör, Athens Institute For Education And Research, Atina, ss.273-285, 2013

Challenges in International Communication

Turning Crisis into an Opportunity: 2009 Flood in Istanbul and Evkur Exampe, Kefalaki M., Pasadeos Y. , Editör, Athens Institute For Education And Research, Atina, ss.269-288, 2012

Halkla İlişkilerin İletişim Öznesi/Empati,

Grup İletişiminde Sihirli Güç: “Empati, ERTÜRK Y.D., Editör, Derin Yayınları, İstanbul, ss.213-239, 2010

POLİS VE HALKLA İLİŞKİLER

Halkla İlişkilerin Temeli İletişim ve Emniyet Teşkilatında İletişimin Önemi, ERTÜRK Y.D., Editör, Kutup Yıldızı Yayınları, İstanbul, ss.159-184, 2010

Medyada Olmayanlar (Medya Eleştirileri 2006)

Siyasal İletişim Sürecinde Etik Sorunsalı, BİLGİLİ C., Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, ss.83-113, 2006

Diğer Yayınlar