Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Enzyme profiles and antimicrobial activities of bacteria isolated from the Kadiini cave, Alanya, Turkey

Journal of Cave and Karst Studies, cilt.82, ss.106-115, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Bacteriological quality, heavy metal and antibiotic resistance in Sapanca Lake, Turkey

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, cilt.191, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

SPECIES DISTRIBUTION AND HEAVY METAL RESISTANCE OF Enterobacteriaceae MEMBERS ISOLATED FROM ISTANBUL STRAIT

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.23, ss.2620-2626, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Occurrence of Salmonella in Various Marine Environments in Turkey

SALMONELLA - A DANGEROUS FOODBORNE PATHOGEN, ss.73-90, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Levels of some toxic elements and frequency of bacterial heavy metal resistance in sediment and sea water

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, cilt.149, ss.61-69, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Levels of some toxic elements in the surface sediment and some biota from the Sapanca Lake, Turkey

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.17, ss.24-28, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Microbiological analysis of caviar from Russia and Iran

FOOD MICROBIOLOGY, cilt.20, ss.83-86, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Level of Aflatoxin in Some Fish Feeds from Fish Farming Process, Feed Factories and Import Feeds

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.27, ss.1247-1253, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Determination of the Levels of Indicator Bacteria and Salmonella spp. in Chamelea gallina, L. and Seawater on the Coastline of Sile, Turkey

Journal of the Marine Biology United Kingdom Association (JMBA), cilt.82, ss.673-674, 2002 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Bacteriological Risk Transported to Seas by Rivers; the Example of Çırpıcı River, Istanbul, TR

International Journal of Environment and Geoinformatics (IJEGEO), cilt.7, ss.45-53, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Toxic Metal Pollution in the Surface Sediments from Gulluk Bay (Mugla-Turkey)

TURKIYE JEOLOJI BULTENI-GEOLOGICAL BULLETIN OF TURKEY, cilt.63, ss.117-124, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Levels of Plastic-associated Heterotrophic Bacteria on Three Different Types of Plastics

AQUATIC SCIENCES AND ENGINEERING, cilt.35, ss.31-35, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Sapanca Gölü Yüzey Sularında Toplam Petrol Hidrokarbon (TPH) Düzeyleri

JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, cilt.4, ss.325-331, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Oil Hydrocarbon Degradation Capability of Bacterial Strains Isolated from the Sapanca Lake, Turkey

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, cilt.21, ss.535-544, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Levels of Bio-Indicator Bacteria Transported To The Black Sea By The Riva Stream, Istanbul, Turkey

International Journal of Marine Science and Ocean Technology, cilt.3, ss.45-49, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Levels of bio-indicator bacteria transported to the Black Sea by the Riva Stream, Istanbul, Turkey

, International Journal of Marine Science and Ocean Technology (IJMO), cilt.3, ss.45-49, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The levels of indicator bacteria transported to the Black Sea by the Sakarya River (Karasu Region).

JOURNAL OF THE BLACK SEA/MEDITERRANEAN ENVIRONMENT, cilt.17, ss.56-66, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Remediation effects of adapted bacteria cultures on water quality: an example of petrochemical industry

J. Black Sea/Mediterranean Environment, cilt.17, ss.203-215, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The levels of indicator bacteria transported to the Black Sea by the Sakarya River (Karasu Region)

J. Black Sea/Mediterranean Environment., cilt.17, ss.15-66, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biodiversity of the northern Aegean Sea and southern part of the Sea of Marmara, Turkey.

Marine Biodiversity Records, cilt.4, ss.1-17, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Distribution of members of the family Enterobacteriaceae in the Istanbul Strait

J. Black Sea/Mediterranean Environment, cilt.16, ss.295-310, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kültür balıkçılığı ve turistik faaliyetlerin besin tuzları ve bakteriyolojik kirlilik dağılımına Etkisi

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.24, ss.39-55, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Oil Pollution in surface water of the Turkish side of the Aegean and Eastern Mediterranean Seas

JOURNAL OF THE BLACK SEA/MEDITERRANEAN ENVIRONMENT, cilt.13, ss.207-214, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tane Mısırda Depolamaya Bağlı Fungal Kontaminasyonlar

KÜKEM Dergisi, cilt.21, ss.13-26, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teknolojik İşlem Görmüş Bazı Mısır Ürünlerinde Aflatoksin Araştırması

KÜKEM Dergisi, cilt.21, ss.45-52, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aflatoxin Contaminations Related with the Fertilization on Corn Grains and Storing

KÜKEM Dergisi, cilt.20, ss.37-45, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aspergillus sp’ nin Plazmid Transferine Etkisinin Araştırılmas

TÜRK HİJYEN VE DENEYSEL BİYOLOJİ DERGİSİ, cilt.52, ss.61-66, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bacterial biodiversity in the Sea of Marmara

1 st International Symposium on Biodiversity Research, Çanakkale, Türkiye, 2 - 04 May 2019, ss.573

Distribution of Aeromonas Species in the Aegean Sea (Güllük Bay)-Turkey

I. International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 May 2018, ss.224

Investigation of Members of the Family Micrococcaceae in the Water Column of Güllük Bay

1. International Congress on Engineering and Life Science, Kastamonu, Türkiye, 26 - 29 April 2018, ss.200

“CULTURABLE BACTERIAL DIVERSITY IN KADIINI CAVE, ALANYA-TURKEY”

Microbiologia Balkanica 2017, Sofıa, Bulgaristan, 16 - 18 November 2017, ss.380

Occurrence and Distribution of Bacillus Species in Turkish Marine Environments

12th International Conference on Microbial Interaction and Applications of Beneficial Microbes, Munih, Almanya, 17 - 18 July 2017, cilt.3, no.2, ss.42 Creative Commons License

Occurrence and distribution of Bacillus species in Turkish marine environments

12th international congress on microbial interaction and applications of beneficial microbes, Münih, Almanya, 17 - 18 July 2017, cilt.3, no.2, ss.43

Türkiye Denizlerinde Ağır Metal Tuzlarına Dirençli Bakteriler

Türkiye Denizleri Bakterilerinin Biyoteknolojik Kullanımı, İstanbul, Türkiye, 20 October 2016, ss.88-98

Türkiye Denizlerinden İzole Edilen Bakterilerin Biyoteknolojik Kullanım Potansiyelleri

Türkiye Denizleri Bakterilerinin Biyoteknolojik Kullanımı, İstanbul, Türkiye, 20 October 2016, ss.7-20

Marmara ve Ege Denizi Sünger Örneklerinde Bakteri Çeşitliliği ve Antibakteriyel Kapasite

Türkiye Denizleri Bakterilerinin Biyoteknolojik Kullanımı, İstanbul, Türkiye, 20 October 2016, ss.21-32

Türkiye Denizlerinden İzole Edilen Bakterilerin Çeşitliliği

Türkiye Denizleri Bakterilerinin Biyoteknolojik Kullanımı, İstanbul, Türkiye, 20 October 2016, ss.41-51

Marmara Denizi'nde Bakteriyolojik Kirlilik ve Yansımaları

II. Marmara Denizi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 December 2015, ss.62-67

Black Sea Microbiology And Results From Nautilus Sampling: Then Microbial Diversity Of Metagenomic Samples Of Sediments At Oxic, Anoxic And Suboxic Zones

A Symposium on the E/V Nautilus and STS Bodrum Expeditions to Turkey, Archaeological Oceanography in The Mediterranean and Black Sea, Muğla, Türkiye, 19 - 20 Ekim 2014, ss.6-7

Sapanca Gölü'nde Kültür Edilebilir Bakteri Çeşitliliği

17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 September 2013, ss.54

Marmara Denizi'nden Toplanan Süngerlerin Anti-Bakteriyel Aktivitelerinin Araştırılması

Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 1 - 04 May 2013, ss.429-430

Güllük Körfezi (Ege Denizi)Kıyısal Alanında İndikatör Bakteri ve Metabolik Olarak Aktif Bakteri Düzeyi

Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 1 - 04 May 2013, ss.283-284

Güllük Körfezi'nde (Ege Denizi) Sediment ve Deniz Suyunda Heterotrofik Aerobik Bakteri ve Toplam Organik Karbon Düzeyi

Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 1 - 04 May 2013, ss.273-274

Güllük Körfezi'nde (Ege Denizi) Bakteriyolojik Kirlilik ve Metabolik Olarak Aktif Bakteri Düzeyinin Araştırılması

Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 1 - 04 May 2013, ss.287-288

Güllük Körfezi'nde (Ege Denizi) Bakteriyolojik Kirlilik ve Metabolik Aktif Bakteri Düzeyinin Araştırılması

Fisheries and Aquatic Sciences - Balıkçılık ve Akuatik Bilimler, Erzurum, Türkiye, 1 - 04 May 2013, ss.287-288

Güllük Körfezi Yüzey Sedimetlerinde Metal Birikimi

Güllük Körfezi Bakteriyolojisi, Muğla, Türkiye, 1 - 04 May 2013, ss.25-29

Sapanca Gölü'nden İzole Edilen Bakterilerin Petrol Hidrokarbonlarını Parçalama Yetenekleri

Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 1 - 04 May 2013, ss.275-276

Güllük Körfezi'nde Besin Tuzu ve Değişken Çevresel Parametreler

Güllük Körfezi Bakteriyolojisi, Muğla, Türkiye, 1 - 04 May 2013, ss.16-19

Güllük Körfezi'nde Bakteriyolojik Çeşitlilik

Güllük Körfezi Bakteriyolojisi, Muğla, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.3-6

Güllük Körfezi'nde Besin Tuzu ve Değişken Parametreler

Güllük Körfezi Bakteriyolojisi, Muğla, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2013, ss.16-18

Güllük Körfezi Yüzey Sedimentlerinde Metal Birikimi

Güllük Körfezi Bakteriyolojisi, Muğla, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2013, ss.25-29

Güllük Körfezi Ekosisteminin Bakteriyolojik Analizlerle Araştırılması Proje Takdimi

Güllük Körfezi Bakteriyolojisi, Muğla, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.1-2

Marmara Denizi’ne Giriş-Çıkış Yapan Gemilerin Balast Sularında Patojen Bakteri Düzeyleri.

Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 1 - 04 November 2012, ss.133-134

Güllük Körfezi (Ege Denizi) Kıyısal Alanında Biyo-İndikatör Bakterilerin Çevresel Parametrelerle İlişkilerinin Araştırılması

Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 1 - 04 November 2012, ss.135-136

Gökçeada Çevresinde (Kuzey Ege Denizi) Kültür Edilebilir Bakteri Düzeyinin Araştırılması.

Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 1 - 04 November 2012, ss.132-133

Güllük Körfezi’nin (Ege Denizi) Kültür Edilebilir Heterotrofik Bakteri Çeşitliliği, Kompozisyonu ve Bolluğunun Araştırılması.

Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 1 - 04 November 2012, ss.188-189

Oil Hydrocarbon Degradation Effects of Some Bacteria Isolated from Various Environments in Turkey.

FIRST NATIONAL WORKSHOP ON MARINE BIOTECHNOLOGY AND GENOMICS., Muğla, Türkiye, 1 - 04 May 2012, ss.10-25

Distribution of Indicator Bacteria in Recreational anda Fish Farming Areas of Gulluk Bay, Turkey

Effective Utilization of Ocean Resources and Future Maritime Industries, Tokyo, Japonya, 2 - 11 November 2011, ss.25

The Occurrence of Pathogenic Bacteria in Some Ships’ Ballast Water Coming from Various Marine Regions to the Sea of Marmara, Turkey

2nd IMO-GloBallast and IMarEST Shipbuilders’ Forum on the Ballast Water Management Convention, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 October 2011, ss.11

Gökçeada Çevresi Yüzey Suyunda İndikatör Bakteri Düzeyleri.

16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 25 - 27 September 2011, ss.237

Marmara Denizi İstanbul İli Kıyısal Alanında Aerobik Bakteri Kompozisyonu ve Bakteriyolojik Kirlilik

Fisheries and Aquatic Sciences BAlıkçılık ve Akuatik Bilimler (FABA), Samsun, Türkiye, 7 - 09 September 2011, ss.91

Biodiversity of Culturable Aerobic Heterotrophic Bacteria in the Coastal Areas of Syria, Lebanon and the offshore Area in the Northern Aegean Sea.

The International Conferance on “Biodiversity of the Aquatic Environment” Towards a Diverse and Sustainable World, Suriye, 1 - 04 December 2010, ss.115-125

Marmara Denizi Yenikapı-Yeşilköy Kıyısal Alanında Besin Tuzu ve Bakteri Dağılımı

Marmara Denizi 2010 Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 September 2010, no.32, ss.415-421

Marmara Denizi Bakteriyolojisi

Marmara Denizi 2010 Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 September 2010, no.4, ss.406-414

Marmara Denizi’nde Musilaj oluşumu ve Bakteriyel Etkileşimler

Marmara Denizi 2010 Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 September 2010, no.32, ss.456-463

A Study on the Degradation Ability of the Bacteria Isolated from the sea of Marmara in Oil Hydrocarbons, Turkey.

39th CIESM (Commission Internationale pour l’Exploration Scientifique de la mer Mediterranee) Congress, Venice, İtalya, 1 - 04 Mayıs 2010, ss.11

Marmara Denizi Kıyısal Alanında Besin Tuzu Ve İndikatör Bakteri Dağılımı

15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, Türkiye, 1 - 04 July 2009, ss.335

An Important Water Route Between Mediterranean and Black Seas and Bacterial Pollution (Canakkale and Istanbul Straits, Turkey)

3rd WSEAS International Conference on Energy Planning, Energy Saving, Environmental Education/3rd WSEAS RES 2009/3rd WSEAS WWAI 2009, Tenerife, İspanya, 1 - 03 Temmuz 2009, ss.466-468 identifier identifier

Phytoremediation of Petrol Hydrocarbon Contaminated Areas by Use of Bacteria and Plants

COST Action 859-WG4+MC Meetigs, Phytotechnologies in practice – biomass production, agricultural methods, legacy, legal and economic aspects, Fransa, 1 - 04 October 2008, ss.91-92

Phytoremediation of Petrol Hydrocarbon Contaminated Areas By Use of Bacteria and Plants

IV. Ulusal Biyomühendislik Kongresi (Uluslararası Katılımlı),, İzmir, Türkiye

Bakteri ve bitkiler kullanılarak petrol hidrokarbon kontamine bölgelerin fitoremediasyonu

IV. Ulusal Biyomühendislik Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), İzmir, Türkiye, ss.59

The Levels of Indicator Bacteria and Antibiotic Resistance Strains of the Western Black Sea Region, Turkey

Climate change in the black sea - hypothesis, observations, trends, scenarios and mitigation strategy for the ecosystem, BS-HOT, Sofija, Bulgaristan, 6 - 09 Ekim 2009, ss.43

Mikrobiyal Korozyona Neden Olan Bakterilerin Yapılardan İzolasyonu ve Küfeki Taşı Üzerinde Bu Bakterilerin Mikro Korozyon Etkilerinin İncelenmesi

Kentsel Rehabilitasyon Sürecinde Yapı Fiziği ve Malzeme Sorunları, İstanbul, Türkiye, 07 May 2008, ss.25

Çanakkale ve İstanbul Boğazında Bioindikatör Bakterilerin Dağılımı

XIV. Su Ürünleri Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 4 - 07 September 2007, ss.37

Ölüdeniz Lagün’ü ve Çevresinde Enterobacteriaceae Üyelerinin Beta-Laktam Antibiyotik Türevlerine Dirençliliği

Ölüdeniz Lagünü Sürdürülebilir Yönetim Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 27 October 2005 - 28 October 0007, ss.49-60

Levels of Some Toxic Metals in Marine Algae from the Turkish Coast of the Black Sea

1st Biannual Scientific Conference, Black Sea Ecosystem 2005 and Beyond., İstanbul, Türkiye, 09 May 2005, ss.199

Antibiotic Resistant Strains and Bacterial Metabolic Activity in the Western Black Sea, Turkey

1st Biannual Scientific Conference Black Sea Ecosystem 2005 and Beyond., İstanbul, Türkiye, 09 May 2005, ss.32

The Comparison of Bacterial Diversity in the Mediterranean and the Black Sea

Marine Bacteriology 2004 Congress, İstanbul, Türkiye, 17 November 2004 - 17 November 2005, ss.73-79

The Comparison of Bacterial Level in Different Aquatic Environments by using Microscopic and Cultural Methods

International Symposium of Fisheries and Zoology, İstanbul, Türkiye, 23 - 26 October 2003, ss.119-129

Farklı Akuatik Ortamlarda Bakteriyel Metabolik Aktivite Karşılaştırmaları

XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 2 - 05 September 2003, ss.63-72

Marmara Denizi’nde Bölgesel Bazı Toksik Element ve Bakteriyolojik Kirlilik Düzeyleri

Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı, İzmir, Türkiye, 5 - 08 November 2002, ss.903-913

Sea Snails on the Florya & Ambarlı Seashore of the Marmara Sea and Determination of the Levels of Zn, Pb, Cu, Cd, As, Esherichia coli, Faecal Coliform, and Salmonella spp

Environmental Problems of the Mediterranean Region EPMR–2002 Near East University Nicosia, TRNC, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 12 - 15 April 2002, ss.126

An Investigation on Bacterial Flora of Sea Bream, Red Mullet, Shrimp and Squid From Iskenderun Bay Turkey

Mobility and Health: From Hominid Migration to Mass Tourism. European Conference on Travel Medicine WHO Collaborating Centre Venice, Venedik, İtalya, 25 March 1999, ss.127-129

Adana İlinde Satılan Engraulis encrasicolus (Engraulidae) Üzerinde Mikrobiyolojik Bir Çalışma

XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, Samsun, Türkiye, 7 - 10 September 1998, ss.12-18

Kitap & Kitap Bölümleri

Salmonella A Dangerous Foodborne Pathogen

The Occurrence of Salmonella in Various Marine Environments in Turkey, Barakat S. M. Mahmoud, Editör, Intech, Rijeka, ss.73-90, 2012

Sapanca Gölü'ne Bilimsel Açıdan Bakış

Sapanca Gölü’nde Petrol Kirliliği,, Okgerman H, Altuğ G, Editör, Tüdav, İstanbul, ss.156-161, 2008

Sapanca Gölü'ne Bilimsel Açıdan Bakış.

Sapanca Gölüne Etkisi Olan Kocaeli ve Sakarya İllerine Ait Meteorolojik Parametrelerinin Değrlendirilmesi, Okgerman H. , Altuğ G. , Editör, Konak Yayıncılık.., İstanbul, 2008

Sapanca Gölü'ne Bilimsel Açıdan Bakış

Sapanca Gölü’nde Ağır Metal Kirliliği: Sediment, Balık, Midye, Okgerman H, Altuğ G, Editör, Tüdav, İstanbul, ss.149-155, 2008

Sapanca Gölüne Bilimsel Açıdan Bakış

Sapanca Gölü’nde Bakteriyolojik Kirlilik ve Bakteriyolojik Metabolik Aktivite, Okgerman H, Altuğ G, Editör, Tüdav, İstanbul, ss.132-139, 2008

Deniz Kirliliği, Temel Kirleticiler ve Analiz Yöntemleri

Bakteriyolojik Deniz Kirliliği, Kasım C. Güven, Bayram Öztürk, Editör, Tüdav, İstanbul, 2005

Bilirkişi Raporları

BİLİRKİŞİ RAPORU

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ, ss.6, İstanbul, 2018

BİLİRKİŞİ RAPORU

İSTANBUL Anadolu 10. Aile Mahkemesi, ss.8, İstanbul, 2018

İSTANBUL 19. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

İSTANBUL 19. AĞIR CEZA MAHKEMESİ, ss.2, İstanbul, 2011