Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2015 Dystopian Tunes: Role of the Music in Creating Atmosphere within the Context of Repo the Genetic Opera

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 Dexter ve Bates Motel Dizilerinde Travma ve Şiddetin Sunumunun Karşılaştırmalı Analizi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 Coping with the Complicated Security Challenge: Trust and Shared Understanding for Effective Communication

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 Visual Semiotic Analysis of Animal Rights and Welfare Organizations’ Advertisement Campaigns

  Katılımcı

  Hong Kong

 • 2010 “Marka Yerleştirme: “CSI” (Crime Scene Investigation) Dizisinde Kullanım Örnekleri”. International Conferences of New Media and Interactivity.

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2009 Farkındalık Yaratmak İçin Yeni Bir Teknik: ‘İhtiyarlara Yer Yok’ Filminde Marka Kullanımı”, 1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu

  Katılımcı

  Konya, Türkiye

 • 2009 Yönetim Kuramları Çerçevesinde Kültürel Farklılıkların Çokuluslu İşletmeler Üzerindeki Etkisi”, Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu

  Katılımcı

  Lefkoşa, Türkiye

 • 2008 Comparison of Limitations of Film and VR”. International Symposium of Interactiv Media Design (Uluslararası Etkileşimli Ortam Tasarımı Sempozyumu)

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye