Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DYSTOPIAN TUNES: ROLE OF MUSIC IN CREATING ATMOSPHERE WITHIN THE CONTEXT OF “REPO! THE GENETIC OPERA”

Intermedia International E-Journal, cilt.3, ss.80-95, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sayısal Fotoğraf Teknolojisinin Yazılı Basına Etkileri

İletişim Çalışmaları Dergisi, cilt.10, ss.200-222, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Geleceğin Yayın Standartları Kapsamında Sayısal Televizyon Teknolojisi

İletişim Çalışmaları Dergisi, cilt.6, ss.177-190, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Not so Grimm Anymore: Adaptation and Transformation of Fairy Tales in "Once Upon a Time"

2nd International Conference on Arts and Humanities, Colombo, Sri Lanka, 20 - 22 July 2015, ss.184-194

Marka Yerleştirme: “CSI” (Crime Scene Investigation) Dizisinde Kullanım Örnekleri

International Conferences of New Media and Interactivity, Türkiye, 1 - 04 April 2010, ss.503-508

Farkındalık Yaratmak İçin Yeni Bir Teknik: ‘İhtiyarlara Yer Yok’ Filminde Marka Kullanımı”

Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 May 2009, ss.723-735

Yönetim Kuramları Çerçevesinde Kültürel Farklılıkların Çokuluslu İşletmeler Üzerindeki Etkisi

Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu, Kıbrıs (Kktc), 1 - 04 January 2009, ss.121-134

“Comparison of Limitations of Film and VR”

International Symposium of Interactiv Media Design (Uluslararası Etkileşimli Ortam Tasarımı Sempozyumu), Türkiye, 1 - 04 January 2008, ss.129-134

Kitap & Kitap Bölümleri

Hepimiz Globaliz Hepimiz Yereliz, Gutenberg Galaksi’den Zuckerberg Galaksi’ye

Sosyal Medya ve Diaspora, İri M.,Ünal Terek G., Editör, Alfa Yayınları, İstanbul, ss.301-312, 2011

Dijital Oyunlar

1980’li Yıllarda Dijital Oyunlarda Kadın Karakterlerin Simgesel Anlatım Açısından İncelenmesi, Batı U.,Terek G., Editör, Derin Yayınları, İstanbul, ss.65-95, 2011

Sinema Araştırmaları: Kuramlar, Kavramlar Yaklaşımlar

Sinemada Estetik Kaygı ve Anlatım Aracı Olarak Sinema Tekniği, İri M., Editör, Derin Yayınları, İstanbul, ss.11-27, 2010

Medya Eleştirileri Kitle İletişime Ve Toplumsalım Üretimi

Karşı Pencere Filminde Söylem Analizi, Akbulut N.,Bilgili C., Editör, Beta Basım A.Ş., İstanbul, ss.249-364, 2009