Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bağımsız Denetim ve Kilit Denetim Konuları: BİST Şirketleri 2017-2018 Analizi

The Journal of International Social Research, cilt.12, ss.1267-1272, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

AACSB Akreditasyonunun Faydaları ve Akreditasyon Sürecinin Güçlükleri

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, ss.1031-1038, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Empirical Analysis of Audit Delay in Turkey

Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica Journal, cilt.2, ss.97-105, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

The Effect of Derivatives on the Financial Positions of Banks in Turkey and in EU: A Comparative Analysis

International Journal of Critical Accounting, cilt.6, ss.166-186, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Attempt to Understand Compliance Degree of Implementing International Standards in Accountancy; The Turkey Experience

Academy of Accounting and Financial Studies Journal, cilt.18, ss.49-63, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Derivatives Usage in Risk Management by Turkish Non-Financial Firms and Banks: A Comparative Study

Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, cilt.12, ss.663-671, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Timeliness of Financial Reporting in Emenging Capital Markets: Evidence from Turkey

Istanbul University Journal of the School of Business ADMINISTRATION, cilt.39, ss.227-240, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

The Expectation Gap in Internet Financial Reporting: Evidence from an Emerging Capital Market

Middle Eastern Economics and Finance, cilt.8, ss.94-107, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Accounting Issues Related to Hedge Accounting for Derivatives

Muhasebe Bilim Dünyası DErgisi, cilt.9, ss.97-116, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Effects of Auditor Gender on Audit Quality in Turkey

16. International Conference on Accounting, Aydın, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2019, ss.274-280

AACSB Akreditasyonu: Süreçler ve Güçlükler

XXXVII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 18 - 22 April 2018, ss.46-56

The Relationship Between Audit Partner Workload and Audit Quality in Turkey

American Accounting Association 2017 Annual Meeting, San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 09 August 2017, ss.92

Auditor Gender and Audit Quality: Evidence from Turkey

American Accounting Association 2016 Annual Meeting, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 6 - 10 August 2016, ss.10

IFRS Adoption and Audit Lag: Evidence from Turkey

International Conference on Economic and Social Studies, Bosna-Hersek, 1 - 04 May 2013, ss.40

An Attempt to Understand Compliance Degree of Implementing International Standards in Accountancy

American Accounting Association 2012 Annual Meeting, Washington, Amerika Birleşik Devletleri, 4 - 08 August 2012, ss.25-26

CORPORATE GOVERNANCE IN TURKEY: ISSUES AND PRACTICES OF HIGH-PERFORMANCE COMPANIES

EUROPEAN ACCOUNTING ASSOCIATION 2012 ANNUAL CONGRESS, Slovenya, 1 - 04 May 2012, ss.386

Ethics in Professional Accounting Education Program: The Turkey Experience

European Critical Accounting Symposium, Glasgow, İngiltere, 18 - 20 Temmuz 2007, ss.1

A Study Seeking Evidence for the IFRS 2005 in Turkey

Financial Reprting and Business Communication 11th Annual Conference, Cardiff, İngiltere, 5 - 06 July 2007, ss.1

IFRS 2005 in Turkey; Can We See the Evidences on the Financial Reports of Companies Listed?

2. International Conference on Accounting and Management Information Systems, Romanya, ss.22

Accounting Issues Related to Hedge Accounting for Derivatives

The 10. World Congress of Accounting Educators, Türkiye, 1 - 04 November 2006, ss.36

Kitap & Kitap Bölümleri

Vak'alar 2019

Geleceğe Dönüş: Hayat Hastaneleri Vak'ası, Prof.Dr.Yakup SELVİ, Editör, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, ss.5-10, 2019

Vak'alar 2018

Araç Kiralama/Satınalma Kararı: Garanti Filo, Prof.Dr.Göksel Yücel, Editör, Muhasebe Enstitüsü Yayınlarlı, İstanbul, ss.77-82, 2018

Vak'alar 2018

İllegal Olaylara İlişkin Ödemelerin Gider Boyutu: Platin A.Ş., Yücel G., Editör, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, ss.43-46, 2018

SEÇMELER 2017

Ülkemizde Bağımsız Denetim: Son 10 Yıla Bakış, Yücel G., Editör, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, ss.93-102, 2017

Vak'alar 2017

Migros Ticaret A.Ş., Prof.Dr.Mustafa Aysan, Prof.Dr.Göksel Yücel, Prof.Dr.Recep Pekdemir, Editör, Muhasebe Enstitüsü Yayınları, İstanbul, ss.59-69, 2017

Seçmeler 2016

Yeni Denetim Raporlarının Finansal İletişime Etkileri, Yücel G., Editör, İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, ss.101-116, 2016 Creative Commons License

Vak'alar 2016

Hellespontos Gıda, Yücel G., Editör, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, ss.43-48, 2016 Creative Commons License

Seçmeler 2015

An Empirical Analysis of Audit Delay in Turkey, Yücel G., Editör, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, ss.99-112, 2015

Accounting Studies in Turkey

Ethics in Professional Accounting Education Program: The Turkey Experience, Pekdemir R., Editör, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, ss.63-77, 2010

Accounting Studies in Turkey

A Study Seeking Evidence for the IFRS 2005 in Turkey, Pekdemir R., Editör, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, ss.41-61, 2010

Accounting Studies in Turkey

The Effect of Derivatives on the Financial Positions of Banks in Turkey and in EU: A Comparative Analysis, Pekdemir R., Editör, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, ss.211-224, 2010

Diğer Yayınlar