Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2020 - Continues Professor

  Istanbul University, Faculty of Literature, Department of History

 • 2020 - Continues Professor

  National Defense University, Turkısh Mılıtary Academy, Dean S Offıce

 • 2017 - Continues Associate Professor

  National Defense University, Army War College, Tarih

 • 2017 - Continues Associate Professor

  National Defense University, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (Saren), Harp Tarihi Ve Strateji Anabilim Dalı

 • 2017 - Continues Associate Professor

  National Defense University, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (Atasaren), Harp Tarihi Ve Strateji Anabilim Dalı

 • 2013 - Continues Associate Professor

  Istanbul University, Faculty of Literature, Department of History

 • 2017 - 2018 Associate Professor

  National Defense University, Aır War College, Tarih

 • 2017 - 2018 Associate Professor

  National Defense University, Aır Force Academy, Tarih

 • 2013 - 2016 Associate Professor

  War Academy (Land, Naval, Air), Kara Harp Akademisi, Tarih

 • 2013 - 2016 Associate Professor

  War Academy (Land, Naval, Air), Deniz Harp Akademisi, Tarih

 • 2010 - 2016 Associate Professor

  War Academy (Land, Naval, Air), Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (Saren), Harp Tarihi Ve Strateji Anabilim Dalı

 • 2012 - 2014 Associate Professor

  Air War Academy Command, Hava Harp Okulu, Tarih

 • 2010 - 2013 Assistant Professor

  Istanbul University, Faculty of Literature, Department of History

 • 1998 - 2010 Research Assistant

  Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Tarih

Managerial Experience

 • 2020 - Continues Dean

  National Defense University, Turkısh Mılıtary Academy, Dean S Offıce

 • 2017 - 2020 Director of The Institution

  National Defense University, Ataturk Strategıc Research Instıtute

Courses

 • Undergraduate Yakınçağ Askeri Tarihi

 • Undergraduate Çağdaş Tarih Yazıcılığı

 • Undergraduate Yakınçağ Askeri Tarihi (II. Öğretim)

 • Undergraduate Çağdaş Tarih Yazıcılığı (II. Öğretim)

 • Doctorate Yakınçağ Türk Düşünce Tarihinin Kaynakları

 • Postgraduate Osmanlı Ordusunda Yeniden Yapılanma Teşebbüsleri (1792-1918)

 • Postgraduate State Formation and Political Violonce

 • Postgraduate Savaş Metafizikleri

 • Postgraduate Yenileşme Dönemi Osmanlı Askeri Te(1792-1918)

 • Postgraduate Osmanlı Ordusunda Yeniden Yapılanma Teşebbüsleri (1792-1918)

 • Undergraduate Yakınçağ Askeri Tarihi (II. Öğretim)

 • Undergraduate Harp Tarihi

 • Postgraduate Savaş Felsefesi

 • Undergraduate Çağdaş Tarih Yazıcılığı (II. Öğretim)

 • Postgraduate Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

 • Undergraduate Savaş ve Teknoloji

 • Undergraduate I. Dünya Savaşında Osmanlı Ordusu

 • Postgraduate Savaş Felsefesi

 • Doctorate Yakınçağ Osmanlı Tarihinin Yabancı Kaynakları

 • Postgraduate Osmanlı Ordusunda Yeniden Yapılanma Teşebbüsleri (1792-1918)

 • Undergraduate I. Dünya Savaşında Osmanlı Ordusu

 • Undergraduate Yakınçağ'da İstanbul

 • Undergraduate Yakınçağ Askeri Tarihi

Advising Theses