Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2010 - 2013 Doktora

    Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler, Türkiye

  • 2008 - 2010 Yüksek Lisans

    Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler, Türkiye

  • 2004 - 2008 Lisans

    Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 2013 Doktora

    KAMUSAL HALKLA İLİŞKİLER: TÜRKİYE'DE BAKANLIKLAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN KAMUSAL HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM KAMPANYALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

    Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler

  • 2010 Yüksek Lisans

    KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMININ HALKLA İLİŞKİLERDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

    Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler