Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kültür Sanat İletişimi Bağlamında Müzelerin Sosyal Medyaya Adaptasyonu: Devlet ve Özel Müze Kullanımlarını Karşılaştırmaya Yönelik Bir Araştırma

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , cilt.6, sa.1, ss.11-31, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Risk İletişiminde Sosyal Medya Kullanımının Kamu Kurumu Odağında Değerlendirilmesi: Sağlık Bakanlığı Üzerine Bir İnceleme

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.193-224, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Position of Communication in Medical Education: A Study on Curriculums of Medical Faculties in Turkey

Intermedia International E-Journal, cilt.7, sa.13, ss.286-298, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kurumsal Çekicilik Algısının Oluşumunda Sponsorluk Faaliyetlerinin Etkisi

Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.656-674, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kontrolsüz Marka İletişimi Unsuru Olarak Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim (E– Wom) ve Tüketici Değerlendirmelerini Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma

Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.743-760, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Destinasyon Markası İmajı ve Tercihinde Elektronik Ağızdan Ağıza İletişimin Rolü

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi , sa.16, ss.101-131, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sağlığa İlişkin Risklerin Önlenmesi Bağlamında Sağlık İletişimi Kampanyalarının ve Yeni Medyanın Rolü

Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi, cilt.2, ss.111-133, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sosyal Medya Fenomenlerinin Tüketicilerin Marka Tercihine Etkisi: Kozmetik Markaları Üzerine Bir Araştırma

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi İNİF-E, cilt.4, sa.2, ss.111-132, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kurum İçi İletişim Stratejileri Bağlamında Oyunlaştırma Kullanımı:Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Araştırma

International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS), cilt.5, sa.1, ss.15-47, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Halkla İlişkilerin Stratejik Planlama Sürecindeki Rolü ve Önemi

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi, sa.15, ss.75-105, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çevreci Sivil Toplum Kuruluşlarının Dijital Aktivizm Faaliyetlerine Yönelik Bir Araştırma

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, sa.47, ss.524-546, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kurumsal Değişim Yönetimi Sürecinde Kurum İçi İletişimin Rolü

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ, cilt.6, sa.2, ss.1155-1184, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yeni Medyanın Kişisel Markalama Yönünden Kullanımı: CEO Markaları Üzerine Bir İnceleme

Intermedia International E - Journal, cilt.4, ss.120-140, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Government Public Relations in Turkey: Social Media Usage of Turkish Ministries in Relationship Building

ONLINE JOURNAL OF COMMUNICATION AND MEDIA TECHNOLOGIES, cilt.6, ss.48-63, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Sivil Toplum Kuruluşlarında Halkla İlişkiler: Kurumsal Web Sayfalarının Bağışçı İlişkileri Açısından Fon Sağlama Aracı Olarak Kullanımı

Akademia Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.3, sa.4, ss.150-168, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kurumsal Çekicilik Kavramı ve Kurumsal Çekicilik Unsurlarının Algılanan Önemini Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, sa.46, ss.1-21, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Online Relationship Management Practices in Public Relations and Corporate Blogs: An Examination on Capital 500 Corporations

International Symposium of New Media From Past to the Future, İstanbul, Türkiye, 10 - 15 Mayıs 2017, ss.20

Kurumsal Web Sayfalarının Finansal Halkla İlişkiler Yönünden Kullanımı: Bankalara Yönelik Bir Araştırma

I. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 12 - 15 Mayıs 2014, cilt.2, ss.478-493

Marka Halkla İlişkileri Yönünden Sosyal Medya: Kullanıcı Tarafından Oluşturulan Sosyal Medya İçeriklerinin Cep Telefonu Marka Tercihi Üzerindeki Etkisi

I. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 12 - 15 Mayıs 2014, cilt.1, ss.804-821

USE OF SOCIAL MEDIA IN POLITICAL COMMUNICATION: ARAB SPRING AS A CASE STUDY

GLOBAL & REGIONAL COMMUNICATIONS: PRESENT & FUTURE XIV BALTIC FORUM, Rusya, 1 - 04 Aralık 2013, cilt.1, ss.59-60

Kitap & Kitap Bölümleri

Markalar Açısından Algı Yönetimi Nedir, Ne Değildir?

Algı Yönetimi, Oğuz Göksu, Editör, Literatürk, Konya, ss.269-282, 2021

Çocuklarda Marka Farkındalığı ve Marka Tercihi Oluşumunda Sosyal Medyanın Rolü

Yeni Medyada Çocuk ve İletişim, Ali Murat Kırık, Editör, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, ss.235-271, 2019

Digitalization of Culture and Arts Communication: A Study on Digital Databases and Digital Publics

Handbook of Research on Examining Cultural Policies Through Digital Communication, Önay Doğan B.,Gül Ünlü,D., Editör, Igı Global Publications, New-York, ss.144-160, 2018

Algı Yönetimi Açısından Halkla İlişkilere Yöneltilen Eleştiriler ve İlişkisel Paradigma Ekseninde Bir Değerlendirme

İletişim Çalışmaları 2017, Aydın Ziya Özgür,Aytekin İşman, Editör, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Sakarya, ss.312-325, 2018

Kamu Sektöründe Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler, Mengü S., Editör, İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yayınları, İstanbul, ss.193-223, 2017

Marka İletişimi Yönetimi

Halkla İlişkiler, Mengü S., Editör, İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yayınları, İstanbul, ss.255-290, 2017

Halkla İlişkilerde İlişki Yönetimi

Halkla İlişkiler, Mengü S., Editör, İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yayınları, İstanbul, ss.224-254, 2017

Kurumsal Algıların Yönetimi Açısından Sosyal Medya: Halkla İlişkiler Alanına Yönelik Bir Değerlendirme

Sosyal Medya Araştırmaları III Göz(et)lenen Toplumdan Göz(et)lenen Bireye, Büyükaslan A., Kırık, A. M., Editör, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, ss.367-396, 2016

Yeni Medya ve Kurumsal Reklamcılık

Yeni Medya ve Reklam, Özkan A., Tandaçgüneş N., Önay Doğan B., Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.41-66, 2015

Sivil Topluma Kavramsal, Kuramsal ve Tarihsel Bakış

Halkla İlişkiler Perspektifinden Sivil Toplum, Karayel Bilbil E., Editör, Pales Yayınları, İstanbul, ss.13-72, 2015

Kamusal Halkla İlişkiler

Der Yayınları, İstanbul, 2014