Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The influence of gender roles on health seeking behaviour during pregnancy in Turkey

EUROPEAN JOURNAL OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE, vol.14, no.4, pp.290-300, 2009 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier identifier

The effectiveness of preabortion contraception counseling

INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS, vol.74, no.3, pp.281-285, 2001 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier identifier

Is the diaphragm a viable option for women in Turkey?

INTERNATIONAL FAMILY PLANNING PERSPECTIVES, vol.26, no.1, pp.36-42, 2000 (SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Women's acceptance of an injectable progestin-only contraceptive in a free-choice environment in Turkey

European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, vol.5, no.1, pp.68-70, 2000 (SCI-Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Herkes İçin Sağlık: Kimse Dışarıda Kalmasın! Health for All: No One Stay Out

Toplum ve Hekim, vol.35, no.2, pp.123-133, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Tıp Eğitiminde Araştırma Konuları

Türkiye Klinikleri Tıp Eğitimi - Özel Konular, vol.3, no.1, pp.12-18, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

Medical students’ reflections on first clinical experience

Medical Practice and Reviews, vol.5, no.4, pp.31-35, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TOPLUMLARDA KADIN VE ÜREME SAĞLIĞI

T.C. Haliç Üniversitesi I. Ulusal Kadın Sağlığı Kongresi Özel Sayısı,, İstanbul, Turkey, 12 - 13 September 2020, vol.2021, pp.12-14

8X/P14 Looking at medical education through medical graduates’ views and self assessment

Association for Medical Education in Europe (AMEE) 30 August to 3 September 2008, Czech Republic, pp.271

the effect of counseling on Post-abortion contraceptive use

4th EUROPEAN SOCIETY OF CONTRACEPTION CONGRESS - Contraception today, Spain, vol.1, no.2, pp.174

The Project on Medical Education without Discrimination

European Public Health Conference, Ljubljana, Slovenia, 28 November - 01 December 2018, vol.28, pp.295

Narrative Analysis of Medical Students’ Reflections during Clinical Education

World Conference on Learning, Teaching and Educational Leardership, 26 - 28 October 2018

İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Öğrencileri İçin Etkili İletişim Eğitimi

Sağlık Bilimleri Alanında Klinik ve İletişim Beceri Eğitimleri Kongresi(KİBE), Ankara, Turkey, 25 - 26 November 2011, pp.29

İstanbul Tıp Fakültesi1.Sınıf Öğrencilerinde Hekim-Hasta İletişimi Uygulaması

Sağlık Bilimleri Alanında Klinik ve İletişim Beceri Eğitimleri Kongresi (KİBE), Ankara, Turkey, 25 - 26 November 2011, pp.30

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Deneyimi: İletişim Laboratuvarında “Öykü Alma” Klinik Beceri Uygulaması.

Sağlık Bilimleri Alanında Klinik ve İletişim Beceri Eğitimleri Kongresi (KİBE), Ankara, Turkey, 25 - 26 November 2011, pp.31

Emzirme danışmanlığının bebeklerin beslenmesine etkisi

26. Pediatri Günleri ve 5. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 14 - 20 May 2004, pp.187

Women's acceptance of injectable progestin-only contraceptive in a free-choice environment in Turkey

5th Congress of the European-Society-of-Contraception, PRAGUE, Czech Republic, 01 January 1998, vol.15, pp.140-142 identifier

Books & Book Chapters

Research in Action: Non-Discrimination in Medical Education

in: Casebook for Advocacy in Public Health, Ildefonso Hernández-Aguado Lucy A. Parker Michael Moore Deborah Klein Walker, Editor, World Federation of Public Health Associations , Geneve, pp.102-111, 2021 Sustainable Development

Aşı kararsızlığında müdahale çalışmalarına bakış.

in: Aşılar, Gökçay G, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.37-43, 2021 Sustainable Development

Toplumlarda Cinselliğe Bakış

in: Öğretmen ve Öğretmen Adayları için CİNSEL SAĞLIK BİLGİLERİ EĞİTİMİ, Ayşen Bulut, Editor, ABA (Akademik Bilimsel Araştırmalar) Yayınevi, İstanbul, pp.59-83, 2021

Hizmet Merkezleri

in: Öğretmen ve Öğretmen Adayları için CİNSEL SAĞLIK BİLGİLERİ EĞİTİMİ, Ayşen Bulut, Editor, ABA (Akademik Bilimsel Araştırmalar) Yayınevi, İstanbul, pp.263-270, 2021

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öndeğerlendirilmesi

in: Ergenlerde Sağlık Bilinci, Fincancıoğlu N, Editor, Ceren Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.25-29, 2005

Promoting postpartum health in Turkey: the role of the father.

in: Responding to Cairo: case studies of changing practice in reproductive health and family planning., Haberland, N. , Measham, D., Editor, Population Council, New York, pp.205-220, 2002 Sustainable Development

Toplumlarda Cinselliğe Bakış,

in: Öğretmen ve Öğretmen Adayları için Cinsel Sağlık Eğitimi, Fincancıoğlu N,Bulut A, Editor, Ceren Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.40-46, 2002

Başvuru Merkezleri

in: Öğretmen ve Öğretmen Adayları için Cinsel Sağlık Eğitimi, Nuray Fincancıoğlu,Ayşen Bulut, Editor, Ceren Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.177-182, 2000