Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mısır'ın İşgali (1798-1801) Karşısında Osmanlı İdaresi ve Toplumu

Birinci Dünya Savaşının 100. Yılında Savaş ve Toplum "Eve Dönen Asker", İstanbul, Turkey, 10 - 14 September 2018, pp.447-475 Creative Commons License

Darülfünun İlahiyat Fakültesi Merkez Hususi Evrakı ve Eğitim Tarihi Açısından Önemi

Darülfünun İlahiyat'ın İlmî Birikimi, İstanbul, Turkey, 15 May 2018, pp.6-7 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Episodes in the Encyclopedia

Vücûdî

İsam, Türkiye Diyanet Vakfı, pp.661-662, 2016 Creative Commons License

Other Publications