Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The Effects of Lipopolysaccharide on the Disrupted Blood-Brain Barrier in a Rat Model of Preeclampsia

JOURNAL OF STROKE & CEREBROVASCULAR DISEASES, vol.27, no.12, pp.3411-3418, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Hyperbaric oxygen therapy for five days increases blood-brain barrier permeability

UNDERSEA AND HYPERBARIC MEDICINE, vol.44, no.4, pp.345-355, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The effect of pentylenetetrazole-induced seizures on blood-brain barrier integrity in a rat model of preeclampsia

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.36, no.3, pp.311-318, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Evaluation of cases aged 0-18 years referred to the Council of Forensic Medicine with the claim of medical malpractice

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, vol.46, pp.151-158, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Magnesium sulfate attenuates increased blood-brain barrier permeability during insulin-induced hypoglycemia in rats

CANADIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY, vol.79, no.9, pp.793-798, 2001 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Cessation of medical support and the issue of authorization in patients diagnosed as brain death

MEDICAL JOURNAL OF BAKIRKOY, vol.12, no.4, pp.207-212, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Türkiye’de Beyin Ölümü Tanısına Güven Sorunu ve Organ Bağışına Yansımaları

Yoğun Bakım Hemşireliği 8 Dergisi, vol.18, no.1, pp.8-14, 2015 (Other Refereed National Journals)

Adli Belge incelemelerinde Mürekkep analizinin Yeri ve Uygulanabilirliği

Türkiye Klinikleri Adli Tıp Özel Dergisi (E-Dergi), vol.1, no.1, pp.38-43, 2015 (Other Refereed National Journals)

Adli olgulardan biyolojik örnek alınması ve moleküler genetik incelemelerde yasal boyut.

Klinik Gelişim, vol.22, pp.111-113, 2009 (Other Refereed National Journals)

Yaşlılık ve Adli Tıp Sorunları, Klinik Gelişim, 17(2),9-15 (2004)

Klinik Gelişim, vol.17, no.2, pp.91-15, 2004 (Other Refereed National Journals)

Yaşlılık ve Adli Tıp Sorunları

Klinik Gelişim, vol.17, pp.9-15, 2004 (Other Refereed National Journals)

Bilirkişilik ve Tıp Uygulamasındaki Yeri. Sendrom Dergisi, 13(9):104-108 (2001).

Sendrom Dergisi, vol.13, no.9, pp.104-108, 2001 (Other Refereed National Journals)

Solvent Abuse Among School Age Children. Medical Bulletin İstanbul Medical Faculty, 34(1): 27-31 (2001).

Medical Bulletin İstanbul Medical Faculty, vol.34, no.1, pp.27-31, 2001 (National Refreed University Journal)

İn vitro kan değişimleri ve postmortem interval

ADLİ TIP BÜLTENİ, vol.5, no.3, pp.83-87, 2000 (Other Refereed National Journals)

Aile içi bir istismar olgusu

ADLİ TIP BÜLTENİ, vol.4, no.10, pp.109-112, 1999 (Other Refereed National Journals)

Aile içi istismar olgusu. Adli Tıp Bülteni 4(3)109-112 (1999).

ADLİ TIP BÜLTENİ, vol.4, no.3, pp.109-112, 1999 (Other Refereed National Journals)

Pankardite Bağlı Kardiak Rüptür Sonucu Gelişen Ani Ölüm: Olgu Sunumu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ MECMUASI, vol.61, no.3, pp.388-391, 1998 (National Refreed University Journal)

:Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar Olgu Sunumu

Çocuk Formu, vol.3, no.3, pp.56-59, 1998 (Other Refereed National Journals)

Ölümle Sonuçlanan Hırpalanmış Çocuk Sendromu Olgusu

ADLİ TIP BÜLTENİ, vol.3, no.3, pp.102-105, 1998 (Other Refereed National Journals)

Çocuk suçluluğu ve Aile,

Çocuk Formu, vol.1, no.2, pp.24-26, 1998 (Other Refereed National Journals)

Acil Tedavi Basamağındaki Yetersizlikler ve Hekim Hataları: 5 Olgu Sunumu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ MECMUASI, vol.61, no.2, pp.232-236, 1998 (National Refreed University Journal)

11-15 Yaş Grubu Çocuklarda Cinsel Suçlar

ÇOCUK VE GENÇLİK RUH SAĞLIĞI DERGİSİ, vol.5, no.2, pp.79-83, 1998 (Other Refereed National Journals)

12-15 Yaşları Arasındaki Çocuklarda Suç ve Farik Mümeyyizlik.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ MECMUASI, vol.61, no.1, pp.17-22, 1998 (National Refreed University Journal)

Çocuklara Yönelik Tıbbi Girişimlerde Etik Bir Sorun: Onam.

Çocuk Formu, vol.1, no.1, pp.17-18, 1998 (Other Refereed National Journals)

11-15 Yaş Grubu Çocuklarda Homisidal Suçlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ MECMUASI, vol.61, no.1, pp.69-73, 1998 (National Refreed University Journal)

Adli Rapor Düzenleme Zorunluluğuna Hekimlerin Yaklaşımı: Anket Çalışması.

ADLİ TIP BÜLTENİ, vol.3, no.1, pp.27-31, 1998 (Other Refereed National Journals)

Kusurlu Tıbbi Uygulamaya Bağlı Ölümler.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ MECMUASI, vol.60, no.4, pp.468-474, 1997 (National Refreed University Journal)

Bir Olgu Nedeniyle Farik ve Mümeyyizlik Kavramının İrdelenmesi

ADLİ TIP BÜLTENİ, vol.2, no.3, pp.135-138, 1997 (Other Refereed National Journals)

Dissekan Aorta Anevrizma Ruptürüne Bağlı Ölümlerin Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ MECMUASI, vol.60, no.3, pp.337-341, 1997 (National Refreed University Journal)

Postsplenektomik Septisemi (PSS) ve Adli Tıp Açısında Önemi: Bir Olgu Bildirimi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ MECMUASI, vol.60, no.1, pp.80-81, 1997 (National Refreed University Journal)

Ölümü Halinde Hasta Hakları, Vakıf Gureba Hastanesi Tıp Dergisi, 21(4): 435-7 (1996).

Vakıf Gureba Hastanesi Tıp Dergisi, vol.21, no.4, pp.435-437, 1996 (Other Refereed National Journals)

Metil Alkol Entoksikasyonuna Bağlı Ölümlerin Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi,

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ MECMUASI, vol.59, no.4, pp.64-69, 1996 (National Refreed University Journal)

Suç İşleyen Sağır ve Dilsizler,Türk Otolarengoloji Arşivi

Otolarengoloji Arşivi, vol.34, no.3, pp.323-327, 1996 (Other Refereed National Journals)

Şizofrenik Hastalıklar ve Şiddet Suçları: Bir Olgu Sunumu

Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, vol.59, no.2, pp.87-89, 1996 (National Refreed University Journal)

Şizofreni ve Homisidal Davranışlar

Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, vol.59, no.2, pp.78-82, 1996 (National Refreed University Journal)

Evaluation of the diagnostic criteria of brain death BEYIN OLUMU KRITERLERININ DEGERLENDIRILMESI

Istanbul Tip Fakultesi Mecmuasi, vol.58, no.3, pp.29-32, 1995 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Madde Bağımlılığı ve Antisosyal Kişilik

Kriz Dergisi, vol.3, no.1, pp.219-221, 1995 (National Refreed University Journal)

Psikotik Hastalarda Suç

Kriz Dergisi, vol.3, no.1, pp.41-43, 1995 (National Refreed University Journal)

Elektrik Akımına Bağlı İlginç Bir Ölüm Olgusu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ MECMUASI, vol.56, no.5, pp.92-94, 1993 (National Refreed University Journal)

Beyin Ölümü Kriterlerinin Değerlendirilmesi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ MECMUASI, vol.56, no.3, pp.29-32, 1993 (Other Refereed National Journals)

Akıl Hastalarında Cezai Sorumluluk.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ MECMUASI, vol.57, no.2, pp.96-100, 1993 (National Refreed University Journal)

Transplantasyon İçin Organ Teminindeki Güçlükler

Sendrom, vol.5, no.3, pp.89-91, 1993 (Other Refereed National Journals)

Organ Naklinin Hukuksal Yönünün Değerlendirilmesi

Sendrom, vol.5, no.5, pp.78-81, 1993 (Other Refereed National Journals)

Trafik Kazalarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi

Sendrom Dergisi, vol.4, no.5, pp.61-65, 1992 (Other Refereed National Journals)

Senil Demansın Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ MECMUASI, vol.55, no.4, pp.557-562, 1992 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Preeklampsi Sıçan Modelinde Yıkılan Kan-Beyin Bariyeri üzerine Liposakkaridin Etkileri

41.Ulusal Fizyoloji Kongresi, Çanakkale, Turkey, 9 - 13 September 2015, vol.1, no.1, pp.93-94

The Effects of Lipopolysachharide on The Altered Blood-Brain Barrier Integriy in Experimental Preeclampsia in Rats

11th International Conference on Cerebral Vascular Biology, Paris, France, 6 - 09 July 2015, vol.1, pp.101-102

Blood-brain barrier leakage is mediated by transcellular transport in an animal model of temporal lobe epilepsy

7th International Symposium on Signal Transduction at the Blood-Brain Barrier and Blood-Retina Barrier, Dublin, Ireland, 11 September 2014, pp.1

Ülkemiz Adli Bilimler Akademik Yapılanmasının Değişim ve Gelişimi

Adli Bilimler Bahar Sempozyumu, Muğla, Turkey, 8 - 11 May 2014, pp.1

Exogenous beta hydroxybutyrate alters blood-brain barrier integrity in rats.

Signal Transduction In The Blood-Brain Barriers Conference, Sümeg, Bulgaria, 12 - 13 September 2013, pp.31

Repetitive mild traumatic brain injury in early life alter blood-brain barrier integrity in immature rats,FEBS JOURNAL, Supplement.

38th Congress of the Federation-of-European-Biochemical-Societies (FEBS), Saint Petersburg, Russia, 6 - 11 July 2013, vol.280, pp.420

Repetitive mild traumatic brain injury in early life alter blood-brain barrier integrity in immature rats

38th Congress of the Federation-of-European-Biochemical-Societies (FEBS), Saint Peter, Guernsey And Alderney, 6 - 11 July 2013, vol.280, pp.420 identifier

Adli Bilimler Alanında Yürütülen Faaliyetlerin Üniversiteler Açısından Değerlendirilmesi

Adli Bilimler Alanında Kurumlar Arası İşbirliği paneli,, Ankara, Turkey, 16 April 2013, pp.1

Repetitive Hypothermia-induced Seizures in Early Life Alter Blood-Brain Barrier Integrity and Seizure Thresholds in Rats with Cortical Dysplasia

15 th International Symposium Signal Transduction in the Blood-Brain Barriers, Postdam, Germany, 13 - 16 September 2012, vol.1, no.1, pp.78

Ultrastructural alterations in the blood-brain barrier in a rat model of preeclampsia.

16 th Conference on Diagnostic Electron Microscopy, Basic Research & Oncology,, , Regensburg, Germany, 6 - 10 August 2012, pp.169-170

Bir Model Olarak Adli Tıp Enstitüsü

Türkiye Üniversiteleri Sağlık Bilimleri Enstitüleri XXIV. Toplantısı, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 May 2012, pp.1

Ultrastructural Alterations in The Blood-Brain in a Rat Model of Preeclampsia

28. Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 April 2012, pp.68

Tekrarlanan Travmatik Beyin Hasarı ve Post-travmatik Epilepside Kan-Beyin Bariyeri

20. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi-Uluslararası Katılımlı, Antalya, Turkey, 25 - 28 October 2011, pp.162-163

The Effects of Topiramate on Hyperthermic Seizures and Blood-Brain Barrier Integrity in Rast with Cortical Dysplasia.

14th Symposium on Signal Transduction in the Blood-Brain Barriers, İstanbul, Turkey, 7 - 09 September 2011, pp.63

The Effects of Hyperbaric Oxygen Therapy on Blood-Brain Barrier Permeability in Septic Rats.

14 th Symposium on signal Transduction in the Blood Brain Barriers, İstanbul, Turkey, 7 - 09 September 2011, pp.98

The Effects of Topiramate on Hyperthermic Seizures and Blood-Brain Barrier Integrity in Rats with Cortical Dysplasia

14th Symposium on Signal Transduction in the Blood-Brain Barriers, İstanbul, Turkey, 7 - 09 September 2011, pp.63

The Effects of Topiramate on Hyperthermic Seizures and Blood-Brain Barrier Integrity in Rast with Cortical Dysplasia.

14th Symposium on Signal Transduction in the Blood-Brain Barriers, İstanbul, Turkey, 7 - 09 September 2011, pp.63

Blood-Brain Barrier Integrity in Repeated Traumatic Brain Injury and Post-traumatic Epilepsy in Rats

14th Symposium on signal Transduction in the Blood Brain Barriers, İstanbul, Turkey, 7 - 09 September 2011, pp.99

The effects of hyperbaric oxygen therapy on blood-brain barrier permeability in septic rats.

14th Symposium on Signal Transduction in the Blood-Brain Barriers, İstanbul, Turkey, 7 - 09 September 2011, pp.98

The Effects of Hyperbaric Oxygen Therapy on Blood-Brain Barrier Permeability in Septic Rats

14 th Symposium on signal Transduction in the Blood Brain Barriers, İstanbul, Turkey, 7 - 09 September 2011, pp.98

Effects of Vagal Nerves Stimulation on Epileptogenesis and Blood-Brain Barrier Integrity in Kindled Rats with Cortical Dysplasia.

14 th Symposium on Signal Transduction in the Blood-Brain Barriers, İstanbul, Turkey, 7 - 09 September 2011, pp.60

Kortikal Displazili Sıçanlarda VNS’in Etkisi

27. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Muğla, Turkey, 27 April - 01 May 2011, pp.75

Tekrarlanan Travmatik Beyin Hasarında Epileptogenez ve Kan-Beyin Bariyeri

10. Ulusal Sinirbilim Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 12 April 2011, pp.89

Yoğun Bakım Hemşireliğinde Tıbbi Malpraktis

Yoğun Bakım Hemşireliği Sedmpozyumu, İstanbul, Turkey, 08 October 2010, pp.10

The effects of hyperbaric oxygen therapy on blood-brain barrier permeabilrty in septic conditions

36 th Annual Scientific Meeting of European Underwater and Baromedical Society (EUBS 2010) Interantional Conferrence on Diving and Hyperbonic Medicine, İstanbul, Turkey, 14 - 18 September 2010, pp.30

The effects of epileptic seizures on blood-brain barrier integrity in a rat model of preeclampsia

Barriers Of The CNS Blood/Brain Interfaces In Health And Disease, New London, United Kingdom, 20 - 25 June 2010, pp.8

Alkolün Emilimi ve Metabolizması

Analiz İçin Örnek Alma,Trafikte Güvenli Sürüş Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 02 April 2010, pp.33-39

ALTERATIONS IN BLOOD-BRAIN BARRIER INTEGRITY IN PENTYLENETETRAZOLE-KINDLED RATS WITH CORTICAL DYSPLASIA

Innsbruck Colloquium on Status Epilepticus, Innsbruck, Austria, 2 - 04 April 2009, vol.50, pp.97 identifier

The effects of levetiracetam on hyperthermia induced seizures in rats with cortical dysplasia, JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES

19th World Congress of Neurology Conference, Bangkok, Thailand, 24 - 30 October 2009, vol.285, no.1, pp.246

Is thiamine responsible for extended life span of hunger strikes?

MAFS 2009-4th Mediterranean Academy of Forensic Sciences Meeting, Antalya, Turkey, 14 - 18 October 2009, vol.61, pp.28

Kortikal displazik yavru sıçanlarda levatirasetam’ın hipertermik nöbet şiddeti ve kan-beyin bariyeri üzerine etkileri.

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 35. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 30 September - 03 October 2009, vol.5, pp.51

Blood-brain barrier disturbances following hyperthermia in rats with cortical dysplasia.

13th Congress of the European Federation of Neurological Societies. European Journal of Neurology, Supplement 3, Florence, Italy, 12 - 15 September 2009, vol.16, no.3, pp.3

Effects of Levetiracetam on Blood-Brain Barrier Disruption Caused by Hyperthermia-İnduced Seizures in Rats with Cortical Dysplasia.

12th İnternational Symposium Signalling at Blood-Brain and Blood Retinal Barriers, Londra, United Kingdom, 9 - 11 September 2009, pp.2

The effects of thiamine supplementation on frontal cerebral cortex in a rat model of semistarvation

34th Congress of the Federation-of-European-Biochemical-Societies, Prague, Czech Republic, 4 - 09 July 2009, vol.276, pp.333 identifier

Blood-braın barrier disturbances following hyperthermia ın rats with cortical dysplasia

8th European Congress on Epileptology Conference, Epilepsia, 2009, Berlin, Germany, 21 - 25 September 2008, vol.50, pp.180-181

Effects of Levetiracetam on seizures activity and blood-brain barrier integrity in pentylenpetrazoe-kindled rats with cortical dysplasia

11 th International Symposium on Signal Transduction in the Blood-Brain Barriers, Amsterdam, Netherlands, 18 - 20 September 2008, pp.63

Ötenazi ve DNR

Tıp Etiği Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 14 March 2008, pp.253-256

Beyin Ölümü Tanısında Yasal Boyut ve Güven Sorunu

Organ Aktarımı ve Tıp Etiği, İstanbul Tabip Odası, İstanbul, Turkey, 14 March 2008, pp.146-148

Alterations in blood-brain barrier integrity and brain parenchyma in pentyletetrazole-kindled rats with cortical dysplasia

Tenth International Symposium on Signal Transduction in The Blood-Brain Barriers., Postdam, Germany, 13 - 16 September 2007, pp.11

Malpraktis

1. Ulusal Ebelik Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2007, pp.20-22

Blood-brain barrier disturbances following hyperthermia in rats with cortical dysplasia,EPILEPSIA

60th Annual Meeting of the American-Epilepsy-Society, San Diego, United States Of America, 1 - 05 December 2006, vol.47, no.4, pp.215-216

Effect of quinapril on the integrity of blood-brain barrier in a rat model of L-NAME-induced hypertansion

2. Clinical Vascular Biology Congress, European Journal of Clinical İnvestigation, A Journal of Molecular and Clinical Pathophysiology,, Antalya, Turkey, 26 - 30 April 2006, vol.36, no.4, pp.279

Alterations in blood-brain barrier permeability after pentylenetetrazole-kindling in experimental cortical dysplasia

60th Annual Meeting of the American-Epilepsy-Society, California, United States Of America, 1 - 05 December 2006, vol.47, pp.219-220 identifier

Blood-brain barrier disturbances following hyperthermia in rats with cortical dysplasia

60th Annual Meeting of the American-Epilepsy-Society, California, United States Of America, 1 - 05 December 2006, vol.47, pp.215-216 identifier

Functional and structural changes in blood-brain barrier in a rat model of hypercholesterolemia and L-NAME hypertension

VIth Conference on Cerebral Vascular Biology together with the 8th International Symposium on Signal Transduction in the Blood-Brain Barriers., Münster, Germany, 25 June - 29 April 2005, pp.106

Effects of Lipopolysaccharide on Blood-Brain Barrier Permeability during Pentylenetetrazole-Induced Epileptic Seizures

VIth Conference on Cerebral Vascular Biology together with the 8th International Symposium on Signal Transduction in the Blood-Brain Barriers, Münster, Germany, 25 - 29 June 2005, pp.1

Using Troponin T in pericardial fluid for assessment of vitality in hanging

Balcan of forensic sciences, 3nd congress, Constanta, Romania, 2 - 05 June 2005, pp.85

Evaluation of ınfanticide cases referred to the State Institute of Forensic Medicine of Istanbul/Turkey Between 1991-2001, Forensic Sci Int. 136:Suppl. 1

Proceedings of the 3rd European Academy of Forensic Science Meeting, İstanbul, Turkey, 22 - 27 September 2003, pp.207-208

Effects of lipopolysaccharide on the radiation-induced blood-brain barrier nad astrocytic changes

Sixth Symposium on Signal Transduction in the Blood-Brain Barriers, Bulgaristan, Bulgaria, 18 - 21 September 2003, pp.106

Magnesium sulfate reduces blood-brain barrier disruption caused by intracarotid injection of hyperosmolar mannitol in rats

Sixth Symposium on Signal Transduction in the Blood-Brain Barriers, Bulgaristan, Bulgaria, 18 - 21 September 2003, pp.102

Evaluation of the infanticide cases referred to the state institute of forensic medicine of Istanbul/Turkey between 1991-2001: A retrospective analysis

3rd European-Academy-of-Forensic-Science Meeting, İstanbul, Turkey, 22 - 27 September 2003, vol.136, pp.207-208 identifier

Effecty of losartan on the blood-brain barrier permeability in hypertensive diabetic rats

Fifth Symposium on “Signal transduction in the blood-brain barriers, Postdam, Germany, 12 - 15 September 2002, pp.3

Prolonged İnhibition of Nitric Oxide synthase-induced hypertension,attenuates blood-brain barrier disruption during epileptic seizures

Fifty Symposium on “Signal transduction in the blood-brain barriers, Postdam, Germany, 12 - 15 September 2002, pp.65-66

Kafa Travması Uygulanan ve Kronik Alkol Kullanımı Olan Sıçanlarda Hipoterminin Kan-Beyin Bariyerine Etkileri.

Yıllık Adli Tıp Toplantıları, Antalya, Adli Tıp Kurumu Yayınları-6, Antalya, Turkey, 16 - 19 May 2002, pp.107-110

Çocuklarda Beyin Ölümü, Yasal Yönü ve Transplantasyon Açısından Önemi

Uluslararası Katılımlı 23. Pediatri Günleri ve 3. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 10 - 23 April 2001, pp.293-296

Polyethylene Glicol-catalase and Vitamin E Attenuate Blood –Brain Barrier Breakdown in Pentylenetetrazol-Induced Status Epilepticus in Acute Hyperglicemic Rats.

4. International Conference Cerebral Vascular Biology Blood-Brain Barrier, King’s College Cambridge,, London, United Kingdom, 1 - 05 April 2001, pp.1-10

Selenyumun Akut Hiperglisemik Koşulda Oluşturulan Epileptik Nöbetlerdeki Kan-Beyin Bariyer Yıkımına Etkileri

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 26. Kongresi, Eskişehir, Turkey, 4 - 08 September 2000, vol.1, pp.24

Solvent Abuse Among School Age Chidren

ESSOP 1999 Annual Congress of the European Society for Social Pediatrics, İstanbul, Turkey, 13 October - 16 November 1999, pp.14

Significance of Morphological Changes in White Blood Cells After Death for The Estimation of Postmortem Interval

IV. İnternationales Symposium Advances in Legal Medicine, Mainz, Germany, 22 - 25 September 1999, pp.35

Can Psychological Trauma be Evaluated Adequately in Forensic Cases? A Survey.

6 th European Conference on Traumatic Stress, Phsycho Traumatology Clinical Practice and Human Rights, Abstract Book,, İstanbul, Turkey, 5 - 08 June 1999, pp.146

Düşüklerde ve Tıbbi Araştırmalarda Fetüse Hekim Yaklaşımı- Çalşma 2

1.Ulusal Adli Tıp Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 November 1998, pp.241-246

Ölüm Kararı ve Yetkisi, Kongre Kitabı

1.Adli Bilimler Kongresi, Adana, Turkey, 12 - 15 April 1994, pp.66-69

Ölümde Alkol Etkisi

7.Ulusal Adli Tıp Günleri, Antalya, Turkey, 1 - 05 November 1993, pp.311-316

Yüksek Doz Uyuşturucu Kullanımına Bağlı Ölümler.

7. Ulusal Adli Tıp Günleri, 1-5 Kasım 1993, Antalya, Turkey, 1 - 05 November 1993, pp.275-283

Suicide Methods:An Analysis of 184 Cases.

13 th Meeting İnternational Association of Forensic Sciences, Dusseldorf, United States Of America, 22 - 28 August 1993, pp.25

Unexpected Death as Viewed by the Forensic Patholgist: A Revieew of 471 Consecutive Autopsies.

13 th Meeting International Association of Forensic Sciences, Düsseldorf, United States Of America, 22 - 28 August 1993, pp.11

Books & Book Chapters

Ölüm ve Postmortem Değişimler

in: Adli Tıp & Adli Bilimler, Dokgöz H, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.91-135, 2019

Aile İçi Şiddet ve Adli Tıp Boyutu

in: Dahili-Cerrahi-Adli Acil'ler El Kitabı, Mehmet Şükrü Sever, Halil Yazıcı, Editor, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.440-445, 2016

Adli Olgulardan Biyolojik Örnek Alınması ve Moleküler Genetik İncelemelerde Yasal Boyut

in: Birinci Basamakta Adli Tıp, Koç S, Can M., Editor, İstanbul Tabip Odası, İstanbul, pp.217-221, 2010

Ortopedi ve Travmatoloji Ünitelerinde Adli Olgulara Yaklaşım ve Hekim Sorumluluğu, Elmas İ., Tüzün B.

in: Ortopedik Travmatoloji, Alturfan AK, Editor, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.377-384, 2005

Travma ve Adli Tıp Travma

in: Travma, Ertekin C, Taviloğlu K, Güloğlu R, Kurtoğlu M., Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.1421-1438, 2005

Fetüsün Bilimsel Araştırma ve Transplantasyon Amaçlı Kullanımı, Elmas İ, Soysal Z, Tüzün B.

in: Adli Obstetrik /Jinekoloji, Soysal Z, Editor, Adli Tıp Kurumu Yayınları, İstanbul, 2003

Tıp ve Hukuk Açısından Ölüm, Tanı Kriterleri ve Organ Naklindeki Önemi

in: Adalet Yüksek Okulu 20. Yıl Armağanı, Sokulu F, Editor, Beta Basım, İstanbul, pp.97, 2001

Acil Tıbbi Girişimlerde Hemşirelerin Yeri ve Hukuki Sorumluluklar

in: Olağanüstü Durumlarda Hemşirelikte Acil Bakım organizasyonu ve Uygulamaları, Aytolan Y, Editor, İ.Ü. Basımevi Müdürlüğü, İstanbul, pp.5-13, 2001

Zehirlenmeler ve Adli Tıp, Elmas İ., Yılmaz A.

in: Birinci Basamak İçin Adli Tıp El Kitabı, Fincancı ŞK, , Editor, Polat Matbaası, İstanbul, pp.157-163, 1999

Travmada Adli Sorumluluk

in: Travma ve Resüsitasyon Kursu Kitabı, Ertekin C., Günay K., Kurtoğlu M., Taviloğlu K., Editor, Ulusal Travma Va Acil Cerrahi Derneği, İstanbul, pp.271-276, 1998

Onkoloji Hemşirelerinin Tıbbi Uygulamalarından Doğan Hukuki Sorunlar,

in: Klinik Onkoloji, Temel İlkeler ve Hemşirelik Bakımı, Topuz E, Aydıner A, Editor, Onkoloji Enstitüsü Yayınları, İstanbul, pp.133-135, 1997