Asst. Prof.

İnci KIZILDAĞ


Onkoloji Enstitüsü

Teşhis Tedavi Ve Bakım Hizmetleri

Klinik Onkoloji Ana Bilim Dalı

Education Information

2010 - 2014

2010 - 2014

Expertise In Medicine

University Of Health Sciences, Bakırköy Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Turkey

2003 - 2009

2003 - 2009

Undergraduate

Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Turkey

Dissertations

2014

2014

Expertise In Medicine

MEME KANSERİNDE DİFÜZYON AĞIRLIKLI MEME MR GÖRÜNTÜLEME VE PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN KORELASYONU- 2014-İSTANBUL Sustainable Development

University Of Health Sciences, Beah, Radyoloji Bölümü

Certificates, Courses and Trainings

2018

2018

Meme Radyoloji ünitesi

Health&Medicine

Cleveland Clinic/Women's Health Center

2013

2013

Meme Radyoloji ünitesi

Health&Medicine

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Research Areas

Medicine, Health Sciences, Internal Medicine Sciences, Radiodiagnostic

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2022

2022

Diagnostic Performance of AI for Cancers Registered in A Mammography Screening Program: A Retrospective Analysis

Technology In Cancer Research & Treatment, vol.21, pp.1-11, 2022 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development

2021

2021

Multidrug refractory aggressive metastatic TFE3 (+) renal cell carcinoma: A case report.

Journal of oncology pharmacy practice : official publication of the International Society of Oncology Pharmacy Practitioners, no.0, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

2021

2021

Are radiologists ready to evaluate true response to immunotherapy?

Yirgin İ. , Erturk S. M. , Dogan I., Vatansever S.

Insights into imaging, vol.12, pp.29, 2021 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

2020

2020

Does visceral adiposity have an effect on the survival outcomes of the patients with endometrial cancer?

JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY RESEARCH, 2020 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

2016

2016

Diagnostic accuracy of metastatic axillary lymph nodes in breast MRI.

SpringerPlus, vol.5, pp.735, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2014

2014

A measuremental approach to calcaneal fractures

European Journal of Trauma and Emergency Surgery, vol.40, no.5, pp.593-599, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2014

2014

Computed tomography imaging findings of craniofacial fibrous dysplasia

HOCAOGLU E., Yirgin I. K. , AKSOY S., Arslan G. , INCI E., CIMILLI T.

Journal of Craniofacial Surgery, vol.25, no.4, pp.1175-1177, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Extrapulmonary Tuberculosis Mimics Diffuse Metastatic Disease: A Case Report

Indian Journal of Radiology and Imaging, no.1, pp.5-10, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development

2021

2021

A rare case of ruptured liver metastases from a laryngeal cancer

Radiology Case Reports, vol.16, pp.3330-3335, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development

2019

2019

Diffusion-weighted magnetic resonance imaging (DW-MRI) in suspected liver metastasis.

KIZILDAĞ YIRGIN İ. , Koca D.

International Journal of Radiology and Radiation Theraphy, vol.6, pp.11-15, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

Computed tomography findings of acute abdomen: a pictorial essay Journal of Biomedical Graphics and Computing,

HOCAOGLU E., KIZILDAĞ YIRGIN İ. , AKSOY S., Erdil İ., INCI E., Adaş G.

journal of biomedical graphics and and Computing, no.5, pp.11, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

Correlatıon of Color Doppler Sonography and Perıpheral Thyroıd Hormone Levels ın Thyrotoxıcosıs.

Arslan G., KIZILDAĞ YIRGIN İ.

Pakistan Journal of Radiology, vol.24, pp.12-16, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

Liver trauma grading and biochemistry tests

Arslan G. , GEMICI A. A. , Yirgin I. K. , GULSEN E., INCI E.

Emergency Radiology, vol.20, no.5, pp.379-384, 2013 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

2013

2013

Graf metoduna göre tip 2a kalçalarda takip bulgularimiz ve ultrasonografik ilerleme gösteren olgularda risk faktörleri

BOZOK TIP DERGİSİ, vol.3, pp.11-18, 2013 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Meme Kanseri Öyküsü Olan Olgularda Radyolojik Takip

Kızıldağ Yırgın İ. , Yılmaz R. S.

42.uluslararası katılımlı Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 31 October 2021, pp.150-151 Sustainable Development

2021

2021

Meme Koruyucu Cerrahi Geçiren Hastalarda Nüks Kanser Tespitinde Yapay Zekanın Tanısal Performansı: Retrospektif Analiz

Kızıldağ Yırgın İ.

42.Uluslararası Katılımlı Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 October 2021, pp.152-153 Sustainable Development

2020

2020

GERD Semptomları Olan Hastalarda CT Bulguları ile DeMeester Skoru ve Özofagogastroduodenoskopi Bulgularının Korelasyonu

Yırgın H., Kızıldağ Yırgın İ.

37. Ulusal Gastroenteroloji Haftası ve 8. Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi 2020, İstanbul, Turkey, 25 - 29 November 2020, pp.23-24

2019

2019

Significance of adiposity in endometrial cancer prognosis.

KIZILDAĞ YIRGIN İ. , ENGİN G., ÇELİK E., TOPUZ S., AK N. , SAİP P.

Türk manyetik rezonans derneği.24.Uluslararası katılımlı yıllık bilimsel toplantısı. 2019, Ankara, Turkey, 25 - 27 April 2019 Sustainable Development

2019

2019

Abbreviated breast MRI Protocols in Breast Cancer Screening

KIZILDAĞ YIRGIN İ. , ENGİN G.

ECR ,European Congress of Radiology 2019, Viyana, Austria, 27 February - 03 March 2019 Sustainable Development

2017

2017

Understanding the signs of malignant breast tumours on magnetic resonance imaging

ARSLAN G., KIZILDAĞ YIRGIN İ. , Altintoprak K. M. , Cubuk R., Celik L., YILMAZ B.

Annual Scientific Meeting of the British-Society-of-Breast-Radiology, Dublin, Ireland, 5 - 07 November 2017, vol.19 identifier

2013

2013

Bilateral Hidronefroza Neden Olan Retroperitoneal Fibrozis Olgusu

KIZILDAĞ YIRGIN İ. , HOCAOGLU E., Arslan G., YıRGıN H.

Ulusal Radyoloji Kongresi-2013, Antalya, Turkey, 6 - 10 November 2013

2012

2012

İnfantil Olguda İnguinal Herni Kesesi İçerisinde İnvajinasyon.

KAYA E., TURAN GÜNER N., KIZILDAĞ YIRGIN İ.

Ulusal Radyoloji Kongresi-2012, Antalya, Turkey, 7 - 12 November 2012

Books & Book Chapters

2021

2021

ABBREVIATED BREAST MRI PROTOCOLS IN BREAST CANCER SCREENING- REVIEW ARTICLE

Kızıldağ Yırgın İ.

in: SURGICAL Medical Sciences DIAGNOSIS AND TREATMENT, Asst. Prof. Dr. Antonija Krstačić,MD, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.55-72, 2021

2020

2020

Serviks ve Vajen

Kızıldağ Yırgın İ.

in: Radyoloji Başucu Serisi-Ürogenital Sistem, Mehmet Ali Gedik,Sahinde Atlanoglu, Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, pp.145-163, 2020

2020

2020

Kolorektal Kanserlerin Oligometastatik Karaciğer Tümörlerine Ablatif Yaklaşımlar

Kızıldağ Yırgın İ.

in: Onkolojide Görüntüleme ve Nükleer Tıp Temelli Tedaviler, Ali Murat SEDEF,Berna AKKUŞ YILDIRIM,Ayşe KÖTEK SEDEF, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.143-150, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

Other Publications

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2021 - Continues

2021 - Continues

EUSOBI-European Society of Breast Imaging

Member

2012 - Continues

2012 - Continues

Avrupa Radyoloji Derneği

Member

2010 - Continues

2010 - Continues

Türk radyoloji Derneği

MemberCitations

Total Citations (WOS): 40

h-index (WOS): 4

Scientific Research / Working Group Memberships

2019 - Continues

2019 - Continues

MEME RADYOLOJİSİ ALT ÇALIŞMA GURUBU

https://www.turkrad.org.tr/calisma-gruplari/

TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ, Turkey