Dr.Öğr.Üyesi

İnci KIZILDAĞ YIRGIN


Onkoloji Enstitüsü

Teşhis Tedavi Ve Bakım Hizmetleri

Klinik Onkoloji Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2010 - 2014

2010 - 2014

Tıpta Uzmanlık

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Türkiye

2003 - 2009

2003 - 2009

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2014

2014

Tıpta Uzmanlık

MEME KANSERİNDE DİFÜZYON AĞIRLIKLI MEME MR GÖRÜNTÜLEME VE PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN KORELASYONU- 2014-İSTANBUL

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Beah, Radyoloji Bölümü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2018

2018

Meme Radyoloji ünitesi

Sağlık ve Tıp

Cleveland Clinic/Women's Health Center

2013

2013

Meme Radyoloji ünitesi

Sağlık ve Tıp

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri, Radyodiagnostik

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Are radiologists ready to evaluate true response to immunotherapy?

Yirgin İ. , Erturk S. M. , Dogan I., Vatansever S.

Insights into imaging, cilt.12, ss.29, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

2016

2016

Diagnostic accuracy of metastatic axillary lymph nodes in breast MRI.

Arslan G., Altintoprak K., Yirgin I. , Atasoy M., Celik L.

SpringerPlus, cilt.5, ss.735, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2016

2016

Diffusion weighted MR imaging of breast and correlation of prognostic factors in breast cancer

Yırgın İ. , Arslan G., ÖZTÜRK E., YıRGıN H., TAŞDEMIR N., GEMICI A. A. , et al.

Balkan Medical Journal, cilt.33, sa.3, ss.301-307, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2014

2014

Computed tomography imaging findings of craniofacial fibrous dysplasia

HOCAOGLU E., Yirgin I. K. , AKSOY S., Arslan G. , INCI E., CIMILLI T.

Journal of Craniofacial Surgery, cilt.25, sa.4, ss.1175-1177, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2014

2014

A measuremental approach to calcaneal fractures

ARSLAN G., Yirgin I. , TASGUZEN A.

European Journal of Trauma and Emergency Surgery, cilt.40, ss.593-599, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Diffusion-weighted magnetic resonance imaging (DW-MRI) in suspected liver metastasis.

KIZILDAĞ YIRGIN İ. , Koca D.

International Journal of Radiology and Radiation Theraphy, cilt.6, ss.11-15, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Computed tomography findings of acute abdomen: a pictorial essay Journal of Biomedical Graphics and Computing,

HOCAOGLU E., KIZILDAĞ YIRGIN İ. , AKSOY S., Erdil İ., INCI E., Adaş G.

journal of biomedical graphics and and Computing, sa.5, ss.11, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Correlatıon of Color Doppler Sonography and Perıpheral Thyroıd Hormone Levels ın Thyrotoxıcosıs.

Arslan G., KIZILDAĞ YIRGIN İ.

Pakistan Journal of Radiology, cilt.24, ss.12-16, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Liver trauma grading and biochemistry tests

Arslan G. , GEMICI A. A. , Yirgin I. K. , GULSEN E., INCI E.

Emergency Radiology, cilt.20, sa.5, ss.379-384, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

GERD Semptomları Olan Hastalarda CT Bulguları ile DeMeester Skoru ve Özofagogastroduodenoskopi Bulgularının Korelasyonu

Yırgın H., Kızıldağ Yırgın İ.

37. Ulusal Gastroenteroloji Haftası ve 8. Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi 2020, İstanbul, Türkiye, 25 - 29 Kasım 2020, ss.23-24

2019

2019

Significance of adiposity in endometrial cancer prognosis.

KIZILDAĞ YIRGIN İ. , ENGİN G., ÇELİK E., TOPUZ S., AK N. , SAİP P.

Türk manyetik rezonans derneği.24.Uluslararası katılımlı yıllık bilimsel toplantısı. 2019, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019

2019

2019

Abbreviated breast MRI Protocols in Breast Cancer Screening

KIZILDAĞ YIRGIN İ. , ENGİN G.

ECR ,European Congress of Radiology 2019, Viyana, Avusturya, 27 Şubat - 03 Mart 2019

2013

2013

Bilateral Hidronefroza Neden Olan Retroperitoneal Fibrozis Olgusu

KIZILDAĞ YIRGIN İ. , HOCAOGLU E., Arslan G., YıRGıN H.

Ulusal Radyoloji Kongresi-2013, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2013

2012

2012

İnfantil Olguda İnguinal Herni Kesesi İçerisinde İnvajinasyon.

KAYA E., TURAN GÜNER N., KIZILDAĞ YIRGIN İ.

Ulusal Radyoloji Kongresi-2012, Antalya, Türkiye, 7 - 12 Kasım 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

2021

2021

ABBREVIATED BREAST MRI PROTOCOLS IN BREAST CANCER SCREENING- REVIEW ARTICLE

Kızıldağ Yırgın İ.

SURGICAL Medical Sciences DIAGNOSIS AND TREATMENT, Asst. Prof. Dr. Antonija Krstačić,MD, Editör, Livre de Lyon, Lyon, ss.55-72, 2021

2020

2020

Serviks ve Vajen

Kızıldağ Yırgın İ.

Radyoloji Başucu Serisi-Ürogenital Sistem, Mehmet Ali Gedik,Sahinde Atlanoglu, Editör, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, ss.145-163, 2020

2020

2020

Kolorektal Kanserlerin Oligometastatik Karaciğer Tümörlerine Ablatif Yaklaşımlar

Kızıldağ Yırgın İ.

Onkolojide Görüntüleme ve Nükleer Tıp Temelli Tedaviler, Ali Murat SEDEF,Berna AKKUŞ YILDIRIM,Ayşe KÖTEK SEDEF, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.143-150, 2020 Creative Commons License

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Avrupa Radyoloji Derneği

Üye

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Türk radyoloji Derneği

ÜyeAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 29

h-indeksi (WOS): 3

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

MEME RADYOLOJİSİ ALT ÇALIŞMA GURUBU

https://www.turkrad.org.tr/calisma-gruplari/

TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ, Turkey