Dr.Öğr.Üyesi

Leyla YÜCEL


İktisat Fakültesi

Ekonometri Bölümü

İstatistik Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2005 - 2010

2005 - 2010

Doktora

İstanbul Üniversitesi, İktisat/Sosyal Bilimler/Ekonometri, Ekonometri/İstatistik, Türkiye

2002 - 2005

2002 - 2005

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri, Türkiye

1996 - 2001

1996 - 2001

Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik, Türkiye

Yaptığı Tezler

2010

2010

Doktora

“Portföy Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi ile Ölçülmesi ve Portföy Etkinleştirilmesine Yönelik Bir Uygulama”

İstanbul Üniversitesi, Ekonometri, Ekonometri/İstatistik

2005

2005

Yüksek Lisans

Bulanık Regresyon: Türkiye'de 1980-2004 Döneminde Kayıtdışı Ekonominin Bulanık Yöntemlerle Tahminine İlişkin Bir Uygulama

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

B1 Orta

B1 Orta

Almanca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2018

2018

Eğitimcilerin Eğitimi Kursu

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İÜ Auzef

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Ekonometri, İstatistik, Finans Ekonomisi, Matematik, Doğrusal ve Çoklu Doğrusal Cebir, Matris Kuramı, Matematiğin Temelleri ve Matematiksel Mantık, Olasılık Kuramı, Stokastik Süreçler, Optimizasyon, İstatistik, İstatistik Analiz ve Uygulamaları, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü

2013 - 2018

2013 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü

2010 - 2013

2010 - 2013

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü

2002 - 2010

2002 - 2010

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü

Yönetimsel Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Farabi Koordinatörü

İstanbul Üniversitesi

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Veri Zarflama Analizi

Lisans

Lisans

İstatistik

Lisans

Lisans

istatistik1

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bulanık Yöntemler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Optimizasyon Teknikleri

Lisans

Lisans

Teknik Analiz

Lisans

Lisans

istatistik1

Lisans

Lisans

istatistik1

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bulanık Yöntemler

Lisans

Lisans

İSTATİSTİK 2

Lisans

Lisans

İSTATİSTİK 1

Lisans

Lisans

İstatistik 1

Lisans

Lisans

İstatistik 2

Lisans

Lisans

İSTATİSTİK 2

Lisans

Lisans

İSTATİSTİK 2

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

ÜNİVERSİTELİ GENÇLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI TERCİHLERİNİN KONJOİNT ANALİZİ İLE BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

Yücel L.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.44, ss.1-16, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2020

2020

Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Refah Düzeyini Etkileyen Faktörlere Yönelik Karşılaştırmalı Bir Patika Analizi

Yücel L.

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.81-95, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2016

2016

Portföylerin VZA'nın Önerileri Doğrultusunda Etkinleştirmesine Yönelik Bir Uygulama

Yücel L.

Ekonometri ve İstatistik e-dergisi, sa.24, ss.109-131, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2015

2015

Excel-Solver Eklentisiyle Oluşturulan Portföylerin CCR Model ile Etkinlik Ölçümüne Yönelik Bir Uygulama

Yücel L.

Ekonometri ve İstatistik e-dergisi, sa.23, ss.112-137, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2010

2010

.,“Measuring The Efficiency of Portfolios With Data Envelopment Analysis”

İŞBİLEN YÜCEL L.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi, ss.116-121, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

“Klasik Doğrusal Regresyon Analizine Alternatif Bir Yöntem Olarak Bulanık Doğrusal Regresyon Analizi ve Bir Uygulama”

İşbilen Yücel L.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt.59, sa.1, ss.109-134, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2021

2021

Modelling the Number of Covid-19 PCR Tests Taken by University Students During Pandemic Using Count Data Regression

Yücel L.

ASEAD INTERNATIONAL SYMPOSIUM SOCIAL SCIENCES, Antalya, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2021

2018

2018

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİN REFAH DÜZEYİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERE YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR PATİKA ANALİZİ

YÜCEL L.

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2018, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018, ss.940-941

2008

2008

“Bulanık Doğrusal Regresyon Analizi”

İŞBİLEN YÜCEL L.

İAS 2008, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2008, ss.26-27

2004

2004

“Bulanık Mantık”

İşbilen Yücel L.

İGS 2004, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2004, ss.177-182

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

BASICS OF CONJOINT ANALYSIS

Yücel L.

ADMINISTRATIVE AND ECONOMICS SCIENCES Theory, Current Researches and New Trends, Prof. Dr. Yüksel Akay UNVAN, Editör, IVPE, Cetinje, ss.33-52, 2020

2018

2018

Bulanık Teorinin Ekonometrik Uygulamaları

YÜCEL L.

Der Yayınları, İstanbul, 2018

2018

2018

Bulanık Doğrusal Regresyon Analizi

Yücel L.

Ekonometride Güncel Konular, M.Kenan Terzioğlu,Süreyya Dal, Editör, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, ss.1-12, 2018

2017

2017

Veri Zarflama analizi

Yücel L.

Der Yayınları, İstanbul, 2017

Bilimsel Hakemlikler

Ağustos 2020

Ağustos 2020

AKADEMİK İNCELEMELER DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2018

Ocak 2018

SGD

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2017

Ekim 2017

EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK E-DERGİSİ

Diğer Dergiler

Nisan 2017

Nisan 2017

EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK E-DERGİSİ

Diğer Dergiler

Ocak 2017

Ocak 2017

SGD

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2016

Ekim 2016

EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK E-DERGİSİ

Diğer Dergiler

Mayıs 2016

Mayıs 2016

EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK E-DERGİSİ

Diğer DergilerKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2018

2018

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2018

Katılımcı

Antalya-Türkiye

Jüri Üyelikleri

Eylül-2019

Eylül 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi

Nisan-2017

Nisan 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunması - Yıldız Teknik Ünversitesi