Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Future of Distance Learning in the Digitalisation Process

8th International Conference on Future Learning and Informatics: Data Revolution, İstanbul, Turkey, 20 - 22 October 2020, pp.36-39

Toplam Kalite Yönetimi Kapsamında Açık ve Uzaktan Öğretim Kurumlarında Süreç İyileştirme Çalışmaları – İçerik Temin ve Kontrol Süreci

International Conference on Quality in Higher Education Proceedings Book,, Sakarya, Turkey, 2 - 04 December 2015, pp.464-465

Toplam Kalite Yönetimi Çerçevesinde Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültelerinde Müfredat Yönetimi ve Süreç Yapılanması – İÜ Auzef Örneği

International Conference on Quality in Higher Education Proceedings Book, Sakarya, Turkey, 2 - 04 December 2015, pp.463-464

Açık ve Uzaktan Eğitim Kurumlarında Toplam Kalite Süreçleri Bağlamında Yönetim Modelleri

International Conference on Quality in Higher Education Proceedings Book, Sakarya, Turkey, 2 - 04 December 2015, pp.72-73

Triangle of Economics, Ethics and Corporate Social Responsibility: The OPET Case

Fourth International Strategic Management Conference: Exploring for International Competition and Cooperation Strategies for Foster Regional Development, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 21 June 2008, pp.273-285 Sustainable Development

An Evaluation of Performance Related Wage Systems in Human Resource Management: Opportunities and Threats

The Proceedings of Fourth International Symposium International Business Administration, Karvina/Czech Republic, Czech Republic, 26 - 27 April 2006, pp.235-242

Books & Book Chapters

Türkiye’nin Ulusal NEİY Stratejisi: Kurumsal Yaklaşım ve Öneriler

in: Türkiye’de Eğitim, İstihdam ve Yetiştirmede Olmayan Gençler, Levent Şahin,Muhammed Erkam Kocakaya,Osman Akgül, Editor, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, İstanbul, pp.251-286, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Türkiye’de “Ne Eğitimde, Ne İstihdamda Ne de Yetiştirmede” (NEİY) Olan Gençler Profil Araştırması

in: Türkiye'de Eğitim, İstihdam ve Yetiştirmede Olmayan Gençler, Levent Şahin,Muhammed Erkam Kocakaya,Osman Akgül, Editor, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, İstanbul, pp.125-249, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Yeni Düzende Sendikaların Örgütlenme Yapısındaki Değişim: Genel ve Özel Nedenler

in: Çalışma Hayatının Geleceği, Betül Yılmaz, Editor, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, pp.455-509, 2020

Ücret, Ücret Teorileri ve Ücret Sistemleri

in: Çalışma Ekonomisi, Yüceol H., Fidan F., Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.127-166, 2015

AB’ye Uyum Sürecinde Genç İşsizliği

İstanbul İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, 2011

Dünden Bugüne İstanbul’da Ulaşım

İstanbul Ticaret Odası Ticaret Odası, İstanbul, 2010 Sustainable Development

Genel Olarak Hizmet İçi Eğitim: Ülker Şirketler Topluluğu Hizmet İçi Eğitim Süreci ve Uygulamaları

in: Sosyal Siyaset Konferansları, Kollektif, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.217-270, 2010

Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin İşletmelerin Strateji ve Maliyetleri Üzerine Etkileri

in: Sosyal Siyaset Konferansları (Prof. Dr. Nusret Ekin’e Armağan), Kollektif, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayın, İstanbul, pp.547-573, 2009

Ülkemizde Ev Hizmetlerinde İstihdam Edilen Yabancı Uyruklu İşgücünün Çalışma Koşulları: İstanbul İli Üzerine Bir Alan Çalışması

in: Sosyal Siyaset Konferansları, Kollektif, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayın, İstanbul, pp.281-325, 2009

Küreselleşme Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları ve Türkiye’deki Durumu

in: Sosyal Siyaset Konferansları, Kollektif, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayın, İstanbul, pp.1-29, 2008

Türkiye İşgücü Piyasasının Yapısal Özellikleri ve İşsizlik Sorunu

in: Sosyal Siyaset Konferansları (Prof. Dr. Haşmet Başar’a Armağan), Kollektif, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayın, İstanbul, pp.543-575, 2007

Yoksullukla Mücadelede Mikro Kredi Modeli: Bangladeş ve Türkiye Uygulamaları

in: Güncel Sosyal Politika Tartışmaları, Berrin Ceylan Ataman, Editor, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara, pp.563-599, 2007

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Açısından Esnek Çalışma Biçimlerinin Değerlendirilmesi: Fırsatlar ve Tehditler

in: İktisat Fakültesi Mecmuası (Prof. Dr. Toker Dereli’ye Armağan), Kollektif, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayın, İstanbul, pp.325-340, 2005