Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Classification of Neuromuscular Junction and Tendon Recordings of Neuromuscular Diseases by Their Spectrogram

Scientific Meeting on Electric Electronics, Computer Science, Biomedical Engineerings (EBBT), İstanbul, Turkey, 20 - 21 April 2017 identifier identifier

Do The Motor Unite Potentials Properties Change With Recording From Near Tendon?

The 15th European Congress on Clinical Neurophysiology (ECCN), Brno, Czech Republic, 30 September - 02 October 2015, pp.159 Creative Commons License

Determining MUAP Activity Corridor In Scanning EMG Recordings

International Symposium on Innovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA 2015), Madrid, Spain, 2 - 04 September 2015, pp.309-313 identifier identifier

Determining Phase Duration of Scanning EMG Signals

Medical Technologies National Conference (TIPTEKNO), Bodrum, Turkey, 15 - 18 October 2015 Sustainable Development identifier

Electrophysiological study of SCA and FRDA patients

Joint Congress of European Neurology, İstanbul, Turkey, 31 May - 03 June 2014, vol.261 identifier

Electrophysiological study of SCA and FRDA patients

Joint Congress of European Neurology, İstanbul, Turkey, 31 May - 03 June 2014, vol.21, pp.490 identifier

Feature Extraction and Classification of Neuromuscular Diseases Using Scanning EMG

IEEE International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA), Alberobello, Italy, 23 - 25 June 2014, pp.262-265 identifier identifier

Motor Unit Territories in Juvenile Myoclonic Epilepsy Patients

Annual International Conference of the IEEE-Engineering-in-Medicine-and-Biology-Society, Minnesota, United States Of America, 3 - 06 September 2009, pp.819-820 identifier identifier identifier

Interface Design for Automation of the Scanning EMG Method

14th National Biomedical Engineering Meeting, İzmir, Turkey, 20 - 22 May 2009, pp.265-266 identifier identifier

Blink reflex recovery in blind subjects.

13th European Congress of Clinical Neurophysiology , İstanbul, Turkey, 4 - 08 May 2008, pp.88

CNS excitability changes in blind subjects.

13th European Congress of Clinical Neurophysiology , İstanbul, Turkey, 4 - 08 May 2008, pp.116

Blink Reflex Recovery in Blind Subjects

13th European Congress of Clinical Neurophysiology, Turkey, 1 - 04 May 2008, vol.119, pp.88

CNS Excitability Changes in Blind Subjects

13th European Congress of Clinical Neurophysiology, Turkey, 1 - 04 May 2008, vol.119, pp.116

İğne Elektrodun Derinden Yüzeye Seyahati ve EMG İşaretlerinin İlişkisi

24. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2007, pp.68

Omurilik Sonlanma Defekti: Multiradiküler Tutulum – Olgu Sunumu

24. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2007, pp.77

Eksternal Anal Sfinkterin Elektromiyografik Tetkiki: Retrospektif Döküm

24. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2007, pp.83

El Dominansına Göre Motor Ünite Sayısı Fark Eder mi?

24. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2007, pp.82

Yüzeyel EMG İşaretleri – Kayıt Kası İlişkisi

24. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2007, pp.84

Talidomit Kullanımı ve Miyopati: Olgu Sunumu

24. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2007, pp.95

Classification of muscle groups related to neuropathy disease by modeling EMG signals

IEEE 15th Signal Processing and Communications Applications Conference, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 June 2007, pp.945-946 identifier identifier

Observations on the characteristics of EMG signals recorded at different depths

Proceedings of the 5th European Symposium on Biomedical Engineering, Patras, Greece, 7 - 09 July 2006, pp.1-4

Tek-lif EMG: Laboratuar Sonuçlarına Retrospektif Bakış

23. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG kongresi, Denizli, Turkey, 1 - 04 April 2006, pp.164

B-vitamini Botulinum Toksininin Etkinliğini Değiştirir Mi?

23. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG kongresi, Denizli, Turkey, 1 - 04 April 2006, pp.97

İnsan Koluna Uygulanan Kuvvetlerin EMG Sinyalleri Yardımı ile Analizi

23. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG kongresi, Denizli, Turkey, 1 - 04 April 2006, pp.94

Sural/Radyal Oranı ve Diyabet

23. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG kongresi, Denizli, Turkey, 1 - 04 April 2006, pp.147 Sustainable Development

Evaluation of the fatigue in human arms via electromyography signals

IEEE 14th Signal Processing and Communications Applications, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2006, pp.148-149 Sustainable Development identifier identifier

Etyolojisi Belirlenemeyen Multikranyal Sinir Tutulumu: Olgu Sunumu

41. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2005, pp.189-190

Estimation of the forces applied to human arm by EMG signals Insan koluna uygulanan kuvvetlerin EMG sinyalleri ile kestirimi

IEEE 13th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2005, Kayseri, Turkey, 16 - 18 May 2005, vol.2005, pp.199-202 identifier

İnsan Koluna Uygulanan Kuvvetlerin Emg Sinyalleri Yardımıyla Analizi

II. Ulusal Biomekanik Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 November 2004, pp.113-121

Argyl Robertson Pupili Saptanan Nörosifiliz Olgu Sunumu

40. Ulusal nöroloji kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 October 2004, pp.267

Monopolar İğne Elektrot ile Motor Son Plak İşlevlerinin Değerlendirilmesi

21. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG – EMG Kongresi, Samsun, Turkey, 1 - 04 May 2004, pp.19

Mean Step Area of Motor Unit Number Estimating Analysis Discriminates Neuronopathy from Myopathy

50th Annual Scientific Meeting of the American Association of Electrodiagnostic Medicine, United States Of America, 1 - 04 September 2003, vol.S12

Motor Unit Number Estimation in Juvenile Myoclonic Epilepsy

13th Meeting of European Neurological Soceity, Turkey, 1 - 04 May 2003, vol.250, pp.101

Mesane Karsinomuna Bağlı Paraneoplastik Miyelonöropati: Olgu Sunumu

38. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 October 2002, pp.123

Jüvenil Miyoklonik Epilepside F yanıtı İncelemesi

38. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 October 2002, pp.164

Küme Baş Ağrısı ve Motor Son Plak İşlev Disfonksiyonu

38. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 October 2002, pp.46

Ilımlı Diyabetik Nöropatide Motor Uyarı Eşiği İncelemesi

19. Ulusal Klinik Elektrofizyoloji EEG-EMG Kongresi ve 3. Ulusal Epilepsi Kongresi, Trabzon, Turkey, 1 - 04 June 2002, pp.133 Sustainable Development

Muscle Ultrasonography and Electromyography Correlation for Evaluation of Floppy Infants with Neuromuscular Diseases

7th Mediterranean Child Neurology and 3rd Turkish Child Neurology Joint Congress and 5th Child Neurology Meeting, Turkey, 1 - 04 June 2001, pp.112

Brakiyal Pleksus Lezyonlarında Cerrahi Yöntemler

Türk Nöroşirürji Derneği XV. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2001, pp.199-200

How Many Traces are Needed for Convenient Jitter Measurement

XV International Congress of Clinical Neurophysiology, Argentina, 1 - 04 May 2001, vol.112

POEMS Sendromu: Bir Olgu Sunumu

XXXVI. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 November 2000, pp.0-257

Yüzeyel Elektromiyografinin Ön Boynuz Hastalıkları ve Müsküler Distrofilerdeki Tanısal Yeri

4. Uluslar arası Klinik Nörofizyoloji ve 17. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2000, pp.83

Gevşek Bebekte Kas Ultrasonu ve Yüzeyel EMG

II. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 May 2000, pp.90

İnce Lif Nöropatisi: Olgu Sunumu

4. Uluslararası Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu ve 17. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2000, pp.132

Olgu Sunumu: Nöromüsküler Bileşkede Artmış Kolinerjik Aktivite

4. Uluslararası Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu ve 17. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2000, pp.125

AL-Amiloidoz ve Nöromüsküler Komplikasyonları: Olgu Sunumu

4. Uluslararası Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu ve 17. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2000, pp.116

Spinal Müsküler Artofi Tip III’de Zaaf Dağılım Paterninin Elektrofizyolojik İncelenmesi

4. Uluslar arası Klinik Nörofizyoloji ve 17. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2000, pp.84 Sustainable Development

Tek Kullanımlık Konsantrik İğne Elektrodların Pozitif Keskin Dalga Benzeri Artefaktı

4. Uluslar arası Klinik Nörofizyoloji ve 17. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2000, pp.85

Ağrılı Tekrarlayıcı Oftalmoparezi ve Panhipopitüitarizm

XXXV. Ulusal Nöroloji Kongresi, İzmir, Turkey, 1 - 04 October 1999, pp.0-332

Concentric Needle Single-fiber EMG

4th International Congress of the World Muscle Society, Turkey, 1 - 04 October 1999, vol.9, pp.529

F Yanıtları ile Akson Sayımı

16. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi & III. International Satellite Symposium an New Developments in Clinical Neurophysiology, Kayseri, Turkey, 1 - 04 June 1999, pp.46

Myastenia Gravisli Hastalarda Yüzeyel Uyarım ile Tek-Lif EMG

16. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi & III. International Satellite Symposium an New Developments in Clinical Neurophysiology, Kayseri, Turkey, 1 - 04 June 1999, pp.27

Electrophysiological Studies in Subclinical Industrial Polyneuropathy

European Congress of Clinical Neurophysiology, Slovenia, 1 - 04 June 1998, vol.106, pp.83

Rapid Prediction of Potential Neurotoxicity of Novel cis-Platin Analogues

49th AAN Annual Meeting, United States Of America, 1 - 04 April 1997, pp.48

Okülomotor Bulgular ile Başvuran İki İzole Medial Talamik İnfarkt Olgusu

XXXII. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 October 1996, pp.83

Adhalinopatiler

XXXII. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 October 1996, pp.16

Books & Book Chapters

Diğer Somatik Duysal Bozukluklar

in: Nöroloji Temel Kitabı, Emre M., Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.87-91, 2013

Çevresel Toksinler

in: Nöroloji Temel Kitabı, Emre M., Editor, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, pp.1307-1311, 2013

Motor Güçsüzlük ve Felçler

in: Nöroloji Temel Kitabı, Emre M., Editor, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, pp.179-187, 2013

Klinik Uygulamada Elektromiyografi

Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 2012

Sistemik Hastalıkların Nörolojik Komplikasyonları

in: NÖROLOJİ, Öge AE., Baykan B, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.571-577, 2011

Sinir İleti İncelemeleri ve Elektromiyografi

in: NÖROLOJİ, Öge AE., Baykan B, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.138-143, 2011

Merritt's Neurology Türkçe

Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 2008

Elektrodiyagnostik Yöntemler

in: AĞRI, Erdine S., Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.75-89, 2007

Nörolojik Muayene

in: AĞRI, Erdine S., Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.69-75, 2007

Transmembran Potansiyelleri

Çapa Tıp Kitapevi, İstanbul, 2002

Other Publications