Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Dicle Tıp Dergisi, vol.46, no.4, pp.789-797, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The impact of frailty and its associations among a sample of community-dwelling older adults

WCO-IOF-ESCEO congress (World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases) 2022, Berlin, Germany, 24 - 26 March 2022, pp.174-175

Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Deprem İle İlgili Bilgi Düzeyi Ve Genel Öz Yeterlilik Durumu

I. Uluslararası Tıp, Sağlık ve İletişim Bilimleri Kongresi, Turkey, 9 - 12 December 2021

THE PREVALENCE AND ASSOCIATED FACTORS OF GERIATRIC DEPRESSION IN ELDERLY OUTPATIENTS

3. Uluslararası ve 14. Akademik Geriatri Kongresi, Turkey, 23 - 24 October 2021

HIV Pozitifler En Çok Sağlık Kuruluşlarında ve Sağlık Çalışanları Tarafından Hak İhlaline Uğruyor!

4. Uluslararası 22. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 19 December 2020, pp.370 Sustainable Development

5. Ulusal Üolojik Cerrahi Kongresi-Online (Ululararası Katılımlı), 7 November - 15 December 2020, pp.82

A NOVEL DIAGNOSTIC METHOD FOR MYASTHENIA GRAVIS

2020 Virtual AANEM Annual Meeting, Colorado, United States Of America, 7 - 10 November 2020, pp.1

Sağlıklı Hayat Merkezlerinde Sunulan Hizmetlerin Değerlendirilmesi

3. Uluslararası-21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 26 November 2019, pp.734-735

Türkiye’de Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanma Durumlarının Değerlendirilmesi

3. Uluslararası-21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 26 November 2019, pp.988-999

RELATIONSHIP BETWEEN SARCOPENIA AND URINARY INCONTINENCE

World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO), Paris, France, 4 - 07 April 2019, vol.30 identifier

PERFORMANCE OF ISHII SCREENİNG TEST

2nd International and 12th Academic Geriatrics Congress, Antalya, Turkey, 24 - 28 April 2019, pp.144-145 Creative Commons License

TÜRKÇE INTERNET SİTELERİNDE AŞI ELEŞTİRİSİ

2. Uluslararası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2018, pp.1033-1034 Sustainable Development

İSTANBUL’UN BİR İLÇESİNDE EVDE SAĞLIK HİZMETİ ALAN BİREYLERİN YETİYİTİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

4. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Evde Sağlık ve Bakım Kongresi, Turkey, 23 - 25 November 2017

İstanbul'un bir ilçesinde evde sağlık hizmeti alan bireylerin yeti yitimlerinin değerlendirilmesi

19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 March 2017, vol.1, pp.330

Diabetes in Turkey and prevention

8th Annual Meeting of the Diabetes and Cardiovascular Disease EASD Study Group and 1st CVOT Summit in Diabetes, Munich, Germany, 29 - 31 October 2015, no.6 Sustainable Development

THE STATUS OF NURSING HOMES FOR THE ELDERLY IN TURKEY FROM PAST TO PRESENT AND AN INSTITUTION SURVIVING OVER A CENTURY “DARÜLACEZE”

3rd International Balkan Annual Conference (IBAC-2013) “Bosnia and Herzegovina: In Common History and Multicultural Atmosphere of the Balkans”, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 10 - 13 October 2013, pp.22 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Toplum Ruh Sağlığı Çalışma Grubu

in: Halk Sağlığı Bakış Açısıyla COVID-19, Okyay Pınar,Üner Sarp, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.119-135, 2021 Sustainable Development

Pregnancy, Breastfeeding and COVID-19

in: Halk Sağlığı ve COVID-19, Ayşe Emel Önal, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.98-101, 2020 Sustainable Development

EVALUATION OF CASE FATALITY RATES, R0, MODELLING AND PRECAUTIONS TAKEN FOR THE COVID 19 PANDEMIC

in: Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Turkey Perspective, Yeşim Taşova,Mustafa Kemal Çelen, Editor, Hipokrat, Ankara, pp.25-30, 2020 Sustainable Development

WHAT HAPPENED IN THE WORLD AND TURKEY AFTER DECEMBER 31, 2019? COVID-19 EPIDEMIOLOGY

in: Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Turkey Perspective, Yeşim Taşova,Mustafa Kemal Çelen, Editor, Hipokrat, Ankara, pp.10-15, 2020 Sustainable Development

Beslenme

in: Gebelik ve Enfeksiyon, Yeşim Taşova,Mustafa Kemal Çelen, Editor, Hipokrat, Ankara, pp.9-16, 2020

Proteinlerin Beslenmedeki Yeri ve Önemi

in: Dahili Hastalarda Özel Beslenme ve Diyet Yönetimi, Can Özlü, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.15-21, 2019

Göç ve Özbakım

in: Göç ve Sağlık, Yıldız Pekşen,Fatih Kara,Murat Topbaş, Editor, T.C. Sağlık Bakanlığı, Ankara, pp.121-127, 2019 Sustainable Development