Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Social Dynamics of Integrated Culture: An Overview of Sorokin's Reading of Civilization(s)

ISTANBUL UNIVERSITESI SOSYOLOJI DERGISI-ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIOLOGY, cilt.38, ss.377-402, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Last Classical, the First Modern: Pitirim Alexandrovich Sorokin and Social Mobility

TURKISH JOURNAL OF SOCIOLOGY-SOSYOLOJI DERGISI, cilt.36, ss.207-226, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Ecce Homo Academicus

Sosyoloji Dergisi, cilt.3, ss.103-111, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Credit score as a loop in consumer credit relations

INTERSECTIONS OF FINANCE AND SOCIETY 2019, London, İngiltere, 12 - 13 Aralık 2019

Herif/Dude”: Personifying High-Frequency Trading in an Emerging Stock Market

Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging, Manchester, İngiltere, 20 - 23 Ağustos 2019, ss.211

Bir İlişki Biçimi Olarak Borç

3. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 June 2019, ss.71

Gift Is Not Only the Present, But Also the Future: The Food Offerings of Middle-class Turkish Women

(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities. 13th ESA Conference, Athens, Yunanistan, 29 Ağustos - 01 Eylül 2017, ss.164

Kitap & Kitap Bölümleri

Mahremiyet: Hayatın Sırları ve Sınırları

Gizli Borçlar ve Saklı Hesaplar: Mahremiyetin Çifte Dönüşümü, Nazife Şişman, Editör, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.135-143, 2019

Kamusal Alanda İlişkiler

Heretik Yayıncılık, Ankara, 2017

Yazı Devleti

Açılım Kitapları, İstanbul, 2016

Müslüman Kültürü

Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2013

Medeniyet Tartışmaları

Uygarlık ve Barbar Mizaç, Güder S.-Çolak Y., Editör, İlem, İstanbul, ss.175-191, 2013

Medeniyet Tartışmaları

Hatalı Modernleşme ve Müslüman Dünyada Kalkınma, Güder S.-Çolak Y., Editör, İlem, İstanbul, ss.83-101, 2013

İslamın Geleceği

Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2011

Kurtuluş Teolojisi

Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2011

Ziya Gökalp

“Ziya Gökalp’in Son Eseri Türk Medeniyeti Tarihi”, Korkut Tuna - İsmail Coşkun, Editör, Kültür Bakanlığı Anma Ve Armağan Eserler Dizisi, Ankara, ss.189-196, 2011

Kültür Ocağında Bir Mütefekkir Erol Güngör

“Erol Güngör’de Medeniyet, Teknoloji ve Kültür Değişmeleri”, M. Fatih Karakaya - Adem Bölükbaşı, Editör, Kocav Yayınları, İstanbul, ss.339-343, 2009

Diğer Yayınlar