Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çinili Prestijin Sonu

Yedi Kıta Aylık Tarih ve Kültür Dergisi, ss.57-62, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Babıali Kütüphanesi

Yedikıta, ss.12-15, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Yıldız Sarayı Kütüphanesi: Saray'dan Üniversite'ye

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, no.4806, ss.123-154, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Maarif Nazırı Emrullah Efendi Döneminde Hazırlanan Darülfünun Yönetimiyle İlgili Bir nizamname Layihası (1912)

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, no.4733, ss.143-168, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Maarif Nezareti'nde Dosya Usulünün Uygulanması

Arşiv Dünyası, ss.21-32, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Osmanlı Bürokrasisinde Standart Kağıt Kullanımına Yönelik Bir Teşebbüs (1911)

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, no.4632, ss.177-194, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Cumhuriyetin Başlangıcında Kaleme Alınan İstanbul Darülfünun Kütüphanesi'ne Ait bir Dahili Nizamname Layihası

Türk Kütüphaneciliği (Turkish Librarianship), cilt.18, ss.363-384, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Afgan Kralı Emanullah Han'ın Darülfünun'u Ziyareti

İlmi Araştırmalar, ss.89-98, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Kitap & Kitap Bölümleri

Bab-ı Ali Evrak Odası

Akademi Titiz Yayınları, İstanbul, 2017

İSMET BİNARK ARMAĞANI

Sulan II. Abdülhamid Döneminde Matbaa- Amire'nin Kapatılması, İshak Keskin, Ş. Nihal Somer, Nizamettin Oğuz, Editör, Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul, ss.107-122, 2015

Osmanlı'nın İzinde Prof. Dr. Mehmet İpşirli Armağanı

Yıldız Sarayı Müzesi Bağlamı'nda II. Abdülhamid'in Müzecilik Anlayışı, Emecen F.M., Keskin İ., Ahmetbeyoğlu A., Editör, Timaş Yayınları, İstanbul, ss.405-422, 2013

Osmanlı Türkçesi (Yeni Metod)

Kayıhan Yayınları, İstanbul, 2012

Babıali Kütüphanesi Katalogları

Titiz Yayınları, İstanbul, 2010

Hidayet Yavuz Nuhoğlu Armağanı

Hareket Ordusu'nun Yıldız Sarayı'na Girişi, Keskin İ., Kutluoğlu M. H., Kurbanoğlu S., Editör, Pamuk Yayıncılık, İstanbul, ss.79-98, 2009

YILDIZ'DA KAOS VE TASFİYE

İlgi Kültür Sanat, İstanbul, 2007

Prof. Dr. Mübahat Kütükoğlu'na Armağan

II. Abdülhamid'in Hal'inden Sonra Yıldız Kütüphanesi'nin Tasfiyesine Dair Bazı Tespitler, Zeynep Tarım Ertuğ, Editör, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, ss.405-448, 2006

Diğer Yayınlar