Doç.Dr.

Muhsin Murat YAŞLIOĞLU


İşletme Fakültesi

İşletme Bölümü

İşletme Yönetimi ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2008 - 2013

2008 - 2013

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Ve Organizasyon, Türkiye

2006 - 2008

2006 - 2008

Yüksek Lisans-Tezsiz

Hogeschool Van Arnhem En Nijmegen, International Business, Hollanda

2004 - 2008

2004 - 2008

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Ve Organizasyon, Türkiye

1999 - 2004

1999 - 2004

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme, Türkiye

Yaptığı Tezler

2013

2013

Doktora

Kurumsal İtibar ve İşletmelerde Kurumsal İtibar Algısını Ölçmeye Yönelik Bir Model Önerisi: Otomotiv Sektöründe Uygulanması

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Ve Organizasyon

2008

2008

Yüksek Lisans

Karar Verme Sürecinde Eğilimler ve Bir Araştırma

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Ve Organizasyon

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Bilim, Teknoloji ve Toplum, Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları, İşletme, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim ve Yönetici Geliştirme, Strateji Bilimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

2014 - 2018

2014 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

2004 - 2014

2004 - 2014

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Doktora

Doktora

ADVANCED QUANTITATIVE RESEARCH METHODS IN MANAGEMENT

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

STRATEGIC MANAGEMENT

Lisans

Lisans

INTRODUCTION TO BUSINESS

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

MANAGEMENT AND ORGANIZATION

Lisans

Lisans

MANAGEMENT, MOVIES AND COMMUNICATION

Lisans

Lisans

STRATEJİK YÖNETİM

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

İş Bölümünün Evrimi: Antik Çağdan Klasik Yönetim Düşüncesine Bir İnceleme

Toplu Yaşlıoğlu D. , Yaşlıoğlu M. M.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.181-191, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2020

2020

Tecrübeli ve Sinyor Kabin Görevlileri Kapsamında Kabin Ekibi Çatışma Yöntemleri: Bir Havayolunda Kalitatif Araştırma

Erdağ T., Yaşlıoğlu M. M.

International Journal of Social Sciences, cilt.5, sa.2, ss.35-58, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2020

2020

How and When to Use Which Fit Indices? A Practical and Critical Review of the Methodology

Yaşlioğlu M. M. , Toplu Yaşlioğlu D.

Istanbul Management Journal, cilt.88, ss.1-20, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2020

2020

Dynamics of the network economy: A content analysis of the search engine trends and correlate results using word clusters

Yaslioglu M. M.

International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies, cilt.12, ss.1-29, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2018

2018

Transformational Leaders in Action: Theory Has Been There, But What About Practice?

YAŞLIOĞLU M. M. , ERDEN N. S.

Journal of Business Strategy, cilt.15, sa.1, ss.42-55, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Sosyal Bilimlerde Faktör Analizi ve Geçerlilik: Keşfedici ve Doğrulayıcı Faktör Analizlerinin Kullanımı

YAŞLIOĞLU M. M.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, sa.46, ss.75-87, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2016

2016

Solving Facility Location Problem for a Plastic Goods Manufacturing Company in Turkey Using AHP and TOPSIS Methods

YAŞLIOĞLU M. M. , ÖNDER E.

Journal of Administrative Science, cilt.14, sa.28, ss.223-249, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Effects of Trust on Job Satisfaction and Mediatory Role of New Identification between Trust and Job Satisfaction in Mergers

Meral Y., YAŞLIOĞLU M. M. , SEMERCİÖZ F.

International Journal of Managerial Studies and Research, cilt.4, ss.54-67, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Effect of Organizational Capabilities on the Customer Value Perceptions of the Employees.

YAŞLIOĞLU M. M.

Asian Research Journal of Business Management, cilt.3, sa.4, ss.48-56, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Biasses in Decision Making Process of the Employees

YAŞLIOĞLU M. M. , TOPLU YAŞLIOĞLU D. , Şap Ö.

Research Journal of Business and Management, cilt.1, sa.1, ss.39-53, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Corporate Reputation in tne Era of social Media: A Stduy in Turkish Banking Industry

TOPLU YAŞLIOĞLU D. , YAŞLIOĞLU M. M. , ERDEN N. S.

The IUP Journal of Business Strategy, cilt.11, sa.2, ss.28-42, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

An empirical research on factors affecting corporate entrepreneurship in longstanding family businesses

YAŞLIOĞLU M. M. , Aydinlik A. U.

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS, cilt.42, sa.2, ss.171-180, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2013

2013

Mediating Effects of Job Demands on The Relationship Between Type A Personality and Workaholism: A Study on Turkish Workers

ERDEN N. S. , TOPLU D. , YAŞLIOĞLU M.

The IUP Journal of Organizational Behavior, cilt.12, sa.2, ss.7-14, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

Role of Innovation in Creating Customer Value in Hotel Establishments: A Study on Managers

YAŞLIOĞLU M. , Kanten S.

Süleyman Demirel Üniversity, The Journal of Faculty of Economics and Administrative Advances In Health Sciences Education, cilt.17, sa.2, ss.437-449, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

An Empirical Research on the Relationship Between Job Insecurity and Employee Health & Safety

YAŞLIOĞLU M. , Kanten P., Kanten S., BARAN M.

EGE ACADEMIC REVIEW, cilt.9, sa.3, ss.969-977, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

An Entrepreneurial Approach to Sustainability: Sustainopreneurship

YAŞLIOĞLU M. M. , TOPLU YAŞLIOĞLU D.

23rd Ebes Conference, Madrid, İspanya, 27 - 29 Eylül 2017, ss.1

2017

2017

TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP: A QUALITATIVE STUDYFOR THE PRACTICAL USAGE

YAŞLIOĞLU M. M. , ERDEN N. S.

23rd EBES, Madrid, İspanya, 27 - 29 Eylül 2017, ss.1-8

2014

2014

Çalışanların Karar Verme Sürecinde Yanılsama ve Aldanmalar

YAŞLIOĞLU M. , TOPLU D. , Şap Ö.

13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2014, ss.105-113

2014

2014

An Investigation of the Characteristics of Learning Organizations in Turkish Companies: Scale Validation

Yaslioglu M. M. , Şap O., Toplu D.

10th International Strategic Management Conference, Rome, İtalya, 19 - 21 Haziran 2014, cilt.150, ss.726-734 identifier

2013

2013

The role of innovation in creating customer value: a study on employees of a call center establishment

YAŞLIOĞLU M. M. , ÖZASLAN ÇALIŞKAN B. Ö. , Şap Ö.

9th International Strategic Management Conference, Riga, Letonya, 27 - 29 Haziran 2013, cilt.1, ss.10-20

2013

2013

Sosyal Medya Çağında Kurumsal İtibar

TOPLU D. , YAŞLIOĞLU M. , ERDEN N. S.

12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Muğla, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2013, ss.1

2013

2013

An Empirical Research on the Relationship between Job Insecurity, Job Related Stress and Job Satisfaction in Logistics Industry

Yaslioglu M. M. , Karagulle A. O. , Baran M.

9th International Strategic Management Conference, Riga, Letonya, 27 - 29 Haziran 2013, cilt.99, ss.332-338 identifier

2013

2013

The role of innovation and perceived service quality in creating customer value: a study on employees of a call center establishment

Yaslioglu M. M. , Caliskan B. O. O. , Şap O.

9th International Strategic Management Conference, Riga, Letonya, 27 - 29 Haziran 2013, cilt.99, ss.629-635 identifier

2012

2012

The Effect of Individualism on Opportunism Propensity in International Strategic Alliances

Furrer O., Tjemkes B., ÜLGEN AYDINLIK A. , YAŞLIOĞLU M.

Academy of Management Congress, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Ağustos 2012, ss.64-67

2012

2012

A Tipi Kişilik Kişilik Özellikleri ile İşkoliklik Arasındaki İlişkide İş Taleplerinin Rolü

ERDEN N. S. , TOPLU D. , YAŞLIOĞLU M. , Arı S.

20. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2012, ss.1

2012

2012

Örgütsel Yetkinliklerin Çalışanların Müşteri Değeri Algılamaları Üzerine Etkisi

YAŞLIOĞLU M. , Şap Ö.

20. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2012, ss.1

2012

2012

Kıdemli Aile İşletmelerinde Kurum İçi Girişimcilik

ÜLGEN AYDINLIK A. , YAŞLIOĞLU M.

5. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2012, ss.1

2011

2011

Stratejik Kurumsal İtibar Ölçümüne Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması ve Geçerliliğinin Test Edilmesi

YAŞLIOĞLU M.

19. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2011, ss.1

2011

2011

Öğrenme Odaklılık ve Yeniliğin Müşteri Değeri Üzerindeki Etkisi: Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma.

YAŞLIOĞLU M.

19. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2011, ss.64-67

2009

2009

A Research on The Relationship of Human Resource Management Practices and Employee Relations Climate

Kanten P., YAŞLIOĞLU M. , Kanten S.

7. International Logistics and Supply Chain Congress, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2009, ss.111-118

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Entrepreneurship for the Future: A Conceptual Look Toward Sustainability Entrepreneurship

Yaşlioğlu M. M. , Toplu Yaşlioğlu D.

Eurasian Business Perspectives, Mehmet Bilgin,Hakan Danis,Ender Demir,Faruk Aysan, Editör, Springer, London/Berlin , Basel, ss.277-290, 2020 Creative Commons License

2020

2020

Transformational Leadership: A Qualitative Study for the Practical Usage

Erden N. S. , Yaşlıoğlu M. M.

Eurasian Studies in Business and Economics , Mehmet Hüseyin Bilgin,Hakan Danış, Editör, Springer, London/Berlin , Zürich, ss.161-173, 2020 Creative Commons License

2019

2019

A Qualitative Investigation for Platform Model Conceptualization and Design: Propositions for a New Architecture

TOPLU YAŞLIOĞLU D. , YAŞLIOĞLU M. M. , Berber A.

Entrepreneurship and Organizational Innovation, Carolina Machado, J. Paulo Davim, Editör, Springer, London/Berlin , Cham, ss.51-67, 2019

2019

2019

A Qualitative Investigation for Platform Model Conceptualization and Design: Propositions for a New Architecture

TOPLU YAŞLIOĞLU D., YAŞLIOĞLU M. M. , Berber A.

Entrepreneurship and Organizational Innovation, Carolina Machado, J. Paulo Davim, Editör, Springer, London/Berlin , Cham, ss.51-67, 2019

2018

2018

Demystifying the Power of Digital to Become a Cleverer Enterprise: The Concept of “Digital Quotient

YAŞLIOĞLU M. M. , TOPLU YAŞLIOĞLU D.

Social Media for Knowledge Management Applications in Modern Organizations, Francesca Di Virgilio, Editör, Igı-Global, Hershey, ss.264-289, 2018 Creative Commons License

2017

2017

Sürdürülebilirliğe Girişimcilik Bakış Açısı ile Yaklaşım: Sürdürülebilirlik Girişimciliği

YAŞLIOĞLU M. M.

İşletmelerde Sürdürülebilirlik Dinamikleri, Prof. Dr. Işıl Pekdemir, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.7-30, 2017

2016

2016

Rekabet Avantajı ve Strateji - Yöneticinin El Kitabı

YAŞLIOĞLU M. M.

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2016

2016

2016

Karar vermenin bilinç dışı yönü

YAŞLIOĞLU M. M.

Örgütlerde Davranışın Aydınlık ve Karanlık Yüzü, Doc.Dr.Pelin Kanten, Doc.Dr. Selahattin Kanten, Editör, Nobel, İstanbul, ss.360-440, 2016

2014

2014

High Performance Work Systems and Organizational Performance

Berber A. , YAŞLIOĞLU M.

Work Organization and Human Resource Management, J. Paulo Davim and Carolina Machado, Editör, Springer, London/Berlin , Londra, ss.27-42, 2014

2014

2014

Müşterilerle Uzun Dönemli İlişki Geliştirmek İçin İtibar Yönetimi - Corporate Reputation Management to Ensure Long Term Relations with Customers

Eren Erdoğmuş İ., YAŞLIOĞLU M.

İtibar Yönetimi / Reputation Management, Sümer H., Pernsteiner H., Editör, Beta Books , İstanbul, ss.85-111, 2014

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2011 - 2012

2011 - 2012

Academy of Management

Üye

Bilimsel Danışmanlıklar

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

TÜBİTAK

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme, TürkiyeAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 20

h-indeksi (WOS): 3