Assoc. Prof. Muhsin Murat YAŞLIOĞLU


School of Business, Department of Business Administration

Department of Management Organization


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Science, Technology and Society, Science and Technological Policy Studies, Management, Management and Organization, Management and Manager Development, Science of Strategy


Names in Publications: Yaslioglu Murat

Education Information

2008 - 2013

2008 - 2013

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İşletme Yönetimi Ve Organizasyon, Turkey

2006 - 2008

2006 - 2008

Masters (Non-Thesis)

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, International Business, Netherlands

2004 - 2008

2004 - 2008

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İşletme Yönetimi Ve Organizasyon, Turkey

1999 - 2004

1999 - 2004

Undergraduate

Istanbul University, School Of Business, İşletme, Turkey

Dissertations

2013

2013

Doctorate

Kurumsal İtibar ve İşletmelerde Kurumsal İtibar Algısını Ölçmeye Yönelik Bir Model Önerisi: Otomotiv Sektöründe Uygulanması

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İşletme Yönetimi Ve Organizasyon

2008

2008

Postgraduate

Karar Verme Sürecinde Eğilimler ve Bir Araştırma

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İşletme Yönetimi Ve Organizasyon

Managerial Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Program Koordinatörü

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İşletme Fakültesi Bölümü

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

An Entrepreneurial Approach to Sustainability: Sustainopreneurship

YAŞLIOĞLU M. M., TOPLU YAŞLIOĞLU D.

23rd Ebes Conference, Madrid, Spain, 27 - 29 September 2017, pp.1

2014

2014

Çalışanların Karar Verme Sürecinde Yanılsama ve Aldanmalar

YAŞLIOĞLU M., TOPLU D., Şap Ö.

13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 19 May 2014, pp.105-113

2014

2014

An Investigation of the Characteristics of Learning Organizations in Turkish Companies: Scale Validation

Yaslioglu M. M., Şap O., Toplu D.

10th International Strategic Management Conference, Rome, Italy, 19 - 21 June 2014, vol.150, pp.726-734 identifier

2013

2013

The role of innovation in creating customer value: a study on employees of a call center establishment

YAŞLIOĞLU M. M., ÖZASLAN ÇALIŞKAN B. Ö., Şap Ö.

9th International Strategic Management Conference, Riga, Latvia, 27 - 29 June 2013, vol.1, pp.10-20

2013

2013

Sosyal Medya Çağında Kurumsal İtibar

TOPLU D., YAŞLIOĞLU M., ERDEN N. S.

12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 04 May 2013, pp.1

2013

2013

An Empirical Research on the Relationship between Job Insecurity, Job Related Stress and Job Satisfaction in Logistics Industry

Yaslioglu M. M., Karagulle A. O., Baran M.

9th International Strategic Management Conference, Riga, Latvia, 27 - 29 June 2013, vol.99, pp.332-338 identifier

2012

2012

The Effect of Individualism on Opportunism Propensity in International Strategic Alliances

Furrer O., Tjemkes B., ÜLGEN AYDINLIK A., YAŞLIOĞLU M.

Academy of Management Congress, United States Of America, 1 - 04 August 2012, pp.64-67

2012

2012

Örgütsel Yetkinliklerin Çalışanların Müşteri Değeri Algılamaları Üzerine Etkisi

YAŞLIOĞLU M., Şap Ö.

20. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İzmir, Turkey, 1 - 04 May 2012, pp.1

2012

2012

Kıdemli Aile İşletmelerinde Kurum İçi Girişimcilik

ÜLGEN AYDINLIK A., YAŞLIOĞLU M.

5. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 April 2012, pp.1

2011

2011

Stratejik Kurumsal İtibar Ölçümüne Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması ve Geçerliliğinin Test Edilmesi

YAŞLIOĞLU M.

19. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Çanakkale, Turkey, 1 - 04 May 2011, pp.1

2011

2011

Öğrenme Odaklılık ve Yeniliğin Müşteri Değeri Üzerindeki Etkisi: Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma.

YAŞLIOĞLU M.

19. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Çanakkale, Turkey, 1 - 04 May 2011, pp.64-67

2009

2009

A Research on The Relationship of Human Resource Management Practices and Employee Relations Climate

Kanten P., YAŞLIOĞLU M., Kanten S.

7. International Logistics and Supply Chain Congress, Turkey, 1 - 04 November 2009, pp.111-118

Books & Book Chapters

2023

2023

The Impact of Performance Appraisal on Employee Trust in Leadership: The Mediating Role of Employee Satisfaction

Ghaleb M., Yaşlioğlu M. M.

in: Leadership Perspectives on Effective Intergenerational Communication and Management, Fatma Ince, Editor, IGI-GLOBAL, Alabama, pp.187-223, 2023 Creative Commons License

2020

2020

Entrepreneurship for the Future: A Conceptual Look Toward Sustainability Entrepreneurship

Yaşlioğlu M. M., Toplu Yaşlioğlu D.

in: Eurasian Business Perspectives, Mehmet Bilgin,Hakan Danis,Ender Demir,Faruk Aysan, Editor, Springer, London/Berlin , Basel, pp.277-290, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

Transformational Leadership: A Qualitative Study for the Practical Usage

Erden N. S., Yaşlıoğlu M. M.

in: Eurasian Studies in Business and Economics , Mehmet Hüseyin Bilgin,Hakan Danış, Editor, Springer, London/Berlin , Zürich, pp.161-173, 2020 Creative Commons License

2019

2019

A Qualitative Investigation for Platform Model Conceptualization and Design: Propositions for a New Architecture

TOPLU YAŞLIOĞLU D., YAŞLIOĞLU M. M., Berber A.

in: Entrepreneurship and Organizational Innovation, Carolina Machado, J. Paulo Davim, Editor, Springer, London/Berlin , Cham, pp.51-67, 2019

2019

2019

Endüstri 4.0’a Giden Yolda Bilgi Teknolojileri Güvenliği: Siber Güvenlik”

YAŞLIOĞLU M. M.

in: İşletmelerin Kaçınılmaz Yolculuğu: Dijital Dönüşüm, Prof.Dr. Işıl Pekdemir, Editor, Beta, İstanbul, pp.137-160, 2019

2019

2019

Demystifying the Power of Digital to Become a Cleverer Enterprise: The Concept of “Digital Quotient”

YAŞLIOĞLU M. M., TOPLU YAŞLIOĞLU D.

in: Rapid Automation: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, Mehdi Khosrow-Pour, DBA, Editor, IGI Global, pp.1259-1278, 2019

2018

2018

Demystifying the Power of Digital to Become a Cleverer Enterprise: The Concept of “Digital Quotient

YAŞLIOĞLU M. M., TOPLU YAŞLIOĞLU D.

in: Social Media for Knowledge Management Applications in Modern Organizations, Francesca Di Virgilio, Editor, Igı-Global, Hershey, pp.264-289, 2018 Creative Commons License

2017

2017

Sürdürülebilirliğe Girişimcilik Bakış Açısı ile Yaklaşım: Sürdürülebilirlik Girişimciliği

YAŞLIOĞLU M. M.

in: İşletmelerde Sürdürülebilirlik Dinamikleri, Prof. Dr. Işıl Pekdemir, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.7-30, 2017 Sustainable Development

2016

2016

Rekabet Avantajı ve Strateji - Yöneticinin El Kitabı

YAŞLIOĞLU M. M.

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2016

2016

2016

Karar vermenin bilinç dışı yönü

YAŞLIOĞLU M. M.

in: Örgütlerde Davranışın Aydınlık ve Karanlık Yüzü, Doc.Dr.Pelin Kanten, Doc.Dr. Selahattin Kanten, Editor, Nobel, İstanbul, pp.360-440, 2016

2014

2014

Müşterilerle Uzun Dönemli İlişki Geliştirmek İçin İtibar Yönetimi - Corporate Reputation Management to Ensure Long Term Relations with Customers

Eren Erdoğmuş İ., YAŞLIOĞLU M.

in: İtibar Yönetimi / Reputation Management, Sümer H., Pernsteiner H., Editor, Beta Books , İstanbul, pp.85-111, 2014

2014

2014

High Performance Work Systems and Organizational Performance

BERBER A., YAŞLIOĞLU M. M.

in: Work Organization and Human Resource Management, J. Paulo Davim and Carolina Machado, Editor, Springer, London, pp.27-42, 2014

Episodes in the Encyclopedia

2021

2021

Örgütleme (İşletme)

Yaşlioğlu M. M.

TÜBITAK Yayınları, pp.229-230, 2021

Supported Projects

2017 - 2018

2017 - 2018

TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP A QUALITATIVE STUDY FOR THE PRACTICAL USAGE

Project Supported by Higher Education Institutions

ERDEN N. S. (Executive), YAŞLIOĞLU M. M.

2017 - 2017

2017 - 2017

Livin-WATER

EU Framework Program Project

ÖNDER E., YAŞLIOĞLU M. M.

2015 - 2016

2015 - 2016

An Investigation of the Characteristics of Learning Organizations in Turkish Companies: Scale Validation

Project Supported by Higher Education Institutions

YAŞLIOĞLU M. M. (Executive)

2015 - 2016

2015 - 2016

İstanbul Üniversitesi Önkuluçka Merkezi

Project Supported by Other Official Institutions

YAŞLIOĞLU M. M., ŞEKER M., ÖKSÜZÖMER M. A. F., İNCE E.

2013 - 2014

2013 - 2014

The role of innovation in creating customer value: a study on employees of a call center establishment

Project Supported by Higher Education Institutions

YAŞLIOĞLU M. M. (Executive)

2013 - 2013

2013 - 2013

Sosyal Medya Cağında Kurumsal İtibar

Project Supported by Higher Education Institutions

YAŞLIOĞLU M. M. (Executive)

Activities in Scientific Journals

2018 - Continues

2018 - Continues

Istanbul Management Journal

Editor

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2011 - 2012

2011 - 2012

Academy of Management

Member