Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE OLD FRIEND RETURNS: SUBPERIOSTAL IMPLANTS

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 30. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 17 - 21 November 2023, pp.59-60

CHRONIC INFLAMMATORY REACTION OF BONE WAX IN THE MAXILLA: A CASE PRESENTATION

TAOMS 2022 Turk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dernegi 29. Uluslararasi Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 November 2022, pp.100-101

Santral dev hücreli granülomun iliak kemik greti ile rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu

TAOMS 24nd International Scientific Congress, Muğla, Turkey, 23 - 27 May 2017, pp.75-76

Immediate Dentoalveolar Restoration: Prelimininary Results of Two Cases

TAOMS 22nd International Scientific Congress, Muğla, Turkey, 19 - 22 May 2015, pp.180

Botryoid Odontogenic Cyst: A Case Report

TAOMS 22nd International Scientific Congress, Muğla, Turkey, 19 - 22 May 2015, pp.183

MANDİBULADA BÜYÜK AMELOBLASTOM

21st INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS TAOMS, Muğla, Turkey, 18 - 22 May 2014, pp.75 Creative Commons License

NINE YEARS CASE HISTORY OF A PATIENT WITH OSTEOPETROSIS

TAOMS 20th International Scientific Congress, Antalya, Turkey, 19 - 23 May 2013, pp.136

A Case of Osteomyelitis Following The Extraction of An Unerupted Third Molar

TAOMS 20th International Scientific Congress, Antalya, Turkey, 19 - 23 May 2013, pp.143

Books & Book Chapters

ORTOGNATİK CERRAHİDE TEŞHİS PRENSİPLERİ

in: SAĞLIK BİLİMLERİNDE TEORİ VE ARAŞTIRMALAR, Prof. Dr. Hülya ÇİÇEK,Prof.Dr. Hasan AKGÜL, Editor, SERÜVEN YAYINEVİ, İzmir, pp.188-200, 2022 Creative Commons License

ORTOGNATİK CERRAHİDE TEDAVİ PRENSİPLERİ

in: SAĞLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR, Prof. Dr. Engin ŞAHNA,Prof. Dr. Hasan AKGÜL, Editor, GECE KİTAPLIĞI YAYINEVİ, Ankara, pp.255-264, 2022 Creative Commons License

ORTOGNATİK CERRAHİDE ÜST ÇENEDE KULLANILAN TEKNİKLER

in: GÜNCEL AĞIZ DİŞ ÇENE CERRAHİSİ ÇALIŞMALARI, NURAY YILMAZ ALTINTAŞ, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, pp.89-104, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

Diş Hekimliğinde Konjenital, Edinsel Kanama Sorunlarının Yönetimine Güncel Yaklaşımlar

in: Diş Hekimliğinde Konjenital, Edinsel Kanama Sorunlarının Yönetimine Güncel Yaklaşımlar, Özen Onur, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, pp.1, 2020

Metrics

Publication

26

Citation (WoS)

8

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

20

H-Index (Scopus)

3

Project

1

Intellectual Property

1

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals