Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SPİNAL DURAL ARTERİOVENÖZ FİSTÜL DENEYİMİMİZ

Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 April 2018, pp.59

İntrakranyal dural arteriovenöz fistüller

Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 April 2018, pp.144

Arka sistem anevrizmalarında endovasküler tedavi sonuçları

Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 April 2018, pp.132-133

Clinical and radiological evaluation of patients after endoscopic lumbar surgery

16th World Federation of Neurosurgical Societes Congress. İstanbul, Turkey, İstanbul, Turkey, 20 August 2017, pp.233

Endoscopic removal of a bullet migrated to the third ventricle causing hydrocephalus: A case repor

moval of a bullet migrated to the third ventricle causing hydrocephalus: A case report. 20th World Federation of Neurosurgical Societes Congress, İstanbul, Turkey, 20 - 25 August 2017, pp.563

Angiographic evaluation of the treatment of 790 patients with intracranial aneurysm

16th World Federation of Neurosurgical Societes Congress, İstanbul, Turkey, 20 - 25 August 2017, pp.321-322

Erişkinde Gergin Omurilik Sendromlu Hastalarda Klinik Tecrübemiz

Türk Nöroşirurji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March 2017 - 02 April 2022, pp.264

Lomber Spinal Stenozun Normal Basınçlı Hidrosefali Prevalansı Üzerine Etkisi

Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 April 2016, pp.373

Anevrizmal Kemik Kistleri'nde Tedavi Seçenekleri

Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 April 2016, pp.236

İntrakranial Ependimomlar: 10 Yıllık Retrospektif Çalışma

Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 April 2016, pp.187

Galen veni anevrizmal malformasyonunda klinik tecrübemiz

Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 April 2016, pp.235

Pediyatrik beyin apsesi hastalarında nörolojik sekel gelişimini öngören faktörler.

38.Pediatri Günleri ve 17.Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 3 - 06 April 2016, pp.131

PEDİYATRİK BEYİN APSESİ HASTALARINDA NÖROLOJİK SEKEL GELİŞİMİN ÖNGÖREN FAKTÖRLER

38. Pediatri Günleri ve 17. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 3 April - 06 March 2016

The Effect of Intrathecal Baclofen in Children with Cerebral Palsy Short Term Results

International Neuromodulation Society's 12th World Congress in Montreal, Canada, Montreal, Canada, 7 - 11 June 2015

Opere kolloid kist olgularının retrospektif değerlendirilmesi

Türk Nöroşirürji Derneği 29. bilimsel kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2015

Nörotravmalı hastanın istatistiksel değerlendirilmesi

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2015, pp.385

BT sonrası dönemde intrakranyal abse tanılı hastalara cerrahi yaklaşım

Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2015, pp.65

Baklofen Pompası İmplantasyonu; İstanbul Tıp Fakültesi Deneyimi

29. Türk Noroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2015, pp.111

Motor alan komşuluğunda yerleşmiş tümör

Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2015, pp.265

Anevrizmal Kemik Kistlerinde Tedavi Seçenekleri

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği X. Bilimsel Kongresi, İzmir, Turkey, 25 October 2014, pp.74

Galen Veni Anevrizmal Malformasyonu’nda Klinik Tecrübemiz

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği X. Bilimsel Kongresi, İzmir, Turkey, 25 October 2014, pp.72

Nontraumatic non aneurismal subarachnoid hemorrhage: incidence, etiology, management and outcome

The Europian Association of Neurosurgical Societies Anuual Meeting, Tel-Aviv-Yafo, Israel, 11 - 14 November 2013, pp.98

Anterior Komunikan Arter Anevrizmalı 266 Hastanın Retrospektif Değerlendirilmesi

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği IX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 26 October 2013, pp.97

Kafa Kaidesi Kırığına Bağlı Gelişen Sol İnternal Karotis Arter Diseksiyonu

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği IX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 26 October 2013, pp.94-95

Split Kord Malformasyonu Tedavisinde Klinik Deneyimimiz

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği IX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 26 October 2013, pp.92-93

Hipofiz Adenomu Cerrahisinde Klinik Deneyimimiz

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği IX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 26 October 2013, pp.91

Foramen Magnum Kitlelerinde Cerrahi Tedavi

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği IX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 26 October 2013, pp.95

Kranyal Metastazlarda Cerrahi Deneyimimiz

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği IX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 26 October 2013, pp.93

2 Olguda İntrakranyal Operasyon Sonrası Gelişen Serebral Venöz Sinüs Trombozu

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği IX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 26 October 2013, pp.95

Kraniyosinositoz Cerrahisinde Klinik Deneyimimiz

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği IX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 26 October 2013, pp.92

Arteria Cerebri Media Anevrizmalı 310 Hastanın Retrospektif Değerlendirilmesi

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği IX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 26 October 2013, pp.97-98

Hemifasyal Spazm Tedavisinde Klinik Deneyimimiz

9. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 26 October 2013, pp.57

Chiari Malformasyonu Tedasinde Klinik Deneyimimiz

9. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 26 October 2013, pp.57

Kafa Travmalı Hastalarda Epidemiyolojik Çalışma

27. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi , Antalya, Turkey, 12 April 2013, pp.104

Olgu Sunumu: Lhermitte-Duclos Hastalığı

27. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 12 April 2013, pp.251

Spinal Schwannomalı 52 Hastanın Retrospektif İncelenmesi

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği VIII. Bilimsel Kongresi, Gaziantep, Turkey, 27 September 2012, pp.40

Ekstradural Tümörler: 103 Hastanın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği VIII. Bilimsel Kongresi, Gaziantep, Turkey, 27 September 2012, pp.41

Spinal Intradural Ekstramedüller Kitleli Hastaların Retrospektif incelenmesi

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği VIII. Bilimsel Kongresi, Gaziantep, Turkey, 27 April 2012, pp.46-47

İntramedüller Tümörler: 84 Hastanın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi,

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği VIII. Bilimsel Kongresi, Gaziantep, Turkey, 27 September 2012, pp.15

Ulnar Oluk Sendromunda Klinik Deneyimimiz

Türk Nöroşirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 April 2012, pp.57

Tam Endoskopik (Transforaminal/İnterlaminar) Lomber Diskektomi Sonuçlarımız

Türk Nöroşirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 April 2012, pp.81

Erişkin Yaş Grubunda Gergin Omurilik Sendromu Tedavisinde Klinik Deneyimimiz,

Türk Nöroşirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 24 April 2012, pp.116-117

Çocukluk Çağı Gergin Omurilik Sendromu Tedavisinde Klinik Deneyimimiz

Türk Nöroşirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 April 2012, pp.74

Blue Rubber Bleb Nevüs Sendromlu Bir Hastada Spontan Spinal Epidural Hematom Olgusu

Türk Nöroşirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 April 2012, pp.165

Full endoscopic lumbar discectomy(transforaminal/interlaminar) our preliminary results

European Association of Neurosurgical Societies, Rome, Italy, 9 - 14 October 2011, pp.38-40

Ameliyathane içi bilgisayarlı tomografi ve navigasyon uygulamaları ile ilgili klinik deneyimimiz

Türk Nöroşirurji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 April 2011, pp.98

Kavernöz malformasyonlar : 56 vakanın sunumu

6. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, Muğla, Turkey, 28 - 31 October 2010, pp.33-34

Orbita Tümörlerinde Klinik Deneyim

Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 May 2010

Beyin Sapı Kavernomlarında Cerrahi Tedavi

Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 May 2010

Anjiografi Negatif Subaraknoid Kanamalarda Etyoloji, Prognoz ve İleri İnceleme

Türk Nöroşirurji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 17 April 2009, pp.36

İntrakranyal Germ Hücre Tümörü (IK-GHT) tanılı olgularımız

International Congress of New Trends in medicine 90 April 25-May 2, 1990, Istanbul-TURKEY, abstract book page 27, İstanbul, Turkey, 29 April - 02 May 1990, pp.27

Merkezi Sinir Sistemi Primer Primer Hodgkin-dışı Lenfoma (MSS-HDL) tanılı 9 olgu.

International Congress of New Trends in medicine 90, İstanbul, Turkey, 29 April - 02 May 1990, pp.25

Books & Book Chapters

Kafatası ve Beyin Travması

in: BEYİN VER SİNİR CERRAHİSİ , Orhan Barlas, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.187-199, 2021

Childhood intracranial aneurysms

in: CEREBRAL VASOSPASM, TALAT KIRIŞ, John H. Zhang, Editor, SPRİNGER LİNK, VİYANA, pp.407-410, 2008

Metrics

Publication

137

Citation (WoS)

696

H-Index (WoS)

14

Citation (Scopus)

762

H-Index (Scopus)

15

Project

1
UN Sustainable Development Goals