Assoc. Prof.Neriman ERSOY HACISALİHOĞLU


Faculty of Literature, Department of History

Department of Late Modern History


Research Areas: Social Sciences and Humanities, History, Recent History

Metrics

Publication

29

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

3

Thesis Advisory

19

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1997 - 2004

1997 - 2004

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Yakınçağ Tarihi, Turkey

1993 - 1997

1993 - 1997

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Tarih Bölümü, Turkey

1989 - 1993

1989 - 1993

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Literature, Department of History, Turkey

Dissertations

2004

2004

Doctorate

XIX. Yüzyılda Filibe Şehri (1839-1876)

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Tarih/Yakınçağ Tarihi

1997

1997

Postgraduate

Bulgaristan Prensliğinde Türk Emlaki(1876-1908)

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Tarih/Yakınçağ Tarihi

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

Bulgarian

Research Areas

Social Sciences and Humanities

History

Recent History

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Associate Professor

Istanbul University, Faculty of Literature, Department of History

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Literature, Department of History

2007 - 2018

2007 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Literature, Department of History

1994 - 2007

1994 - 2007

Instructor

Istanbul University, Faculty of Literature, Department of History

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Balkanlarda Türklere Yönelik Soykırım, Etnik Temizlik ve Zorunlu Göçler

Doctorate

Doctorate

OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E GÖÇ TARİHİ

Postgraduate

Postgraduate

THE IMMIGRATION IN MODERN BALKAN HISTORY

Undergraduate

Undergraduate

NATION BUILDING IN THE BALKANS

Undergraduate

Undergraduate

BASIC BULGARIAN

Doctorate

Doctorate

19. Yüzyılda Osmanlı-Rus İlişkileri

Undergraduate

Undergraduate

SOCIAL HISTORY OF THE BALKANS

Postgraduate

Postgraduate

THE BALKANS IN THE OTTOMAN PERIOD

Undergraduate

Undergraduate

BULGARIAN GRAMMAR AND TEXTS

Postgraduate

Postgraduate

Politcs in the Balkans

Advising Theses

Continues

Continues

Postgraduate

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Hindistan'dan Gelen Yardımlar

Ersoy Hacısalihoğlu N. (Consultant)

M.YETEN(Student)

Continues

Continues

Doctorate

II. Abdülhamid Devrinde Çocuk Sağlığı

Ersoy Hacısalihoğlu N. (Consultant)

G.Küre(Student)

Continues

Continues

Doctorate

Selanik Şehrinin Sosyo-Ekonomik ve İdari Yapısı (1839-1913)

Ersoy Hacısalihoğlu N. (Consultant)

T.ORTAÇ(Student)

Continues

Continues

Doctorate

1828-1829 OSMANLI RUS HARBİ’İNDE RUMELİ CEPHESİ

Ersoy Hacısalihoğlu N. (Consultant)

H.Selçuk(Student)

Continues

Continues

Doctorate

Ersoy Hacısalihoğlu N. (Consultant)

Z.ÖZBAŞ(Student)

Continues

Continues

Doctorate

Ersoy Hacısalihoğlu N. (Consultant)

B.BURNAZ(Student)

Continues

Continues

Doctorate

Kuruluşundan Cumhuriyete Bir Eğitim Kurumu Darüşşafaka

Ersoy Hacısalihoğlu N. (Consultant)

M.Çavdaroğlu(Student)

Continues

Continues

Postgraduate

Ersoy Hacısalihoğlu N. (Consultant)

B.EFE(Student)

Continues

Continues

Doctorate

Osmanlı Devleti'nde Gül ve Gülyağı Ticareti

Ersoy Hacısalihoğlu N. (Consultant)

D.ÇAKIR(Student)

Continues

Continues

Postgraduate

Ersoy Hacısalihoğlu N. (Consultant)

A.ALTUĞ(Student)

Continues

Continues

Doctorate

Rusçuk Şehri'nin Sosyo-Ekonomik ve İdari Yapısı ( 1839-1878)

Ersoy Hacısalihoğlu N. (Consultant)

S.KORKMAZ(Student) Sustainable Development

2021

2021

Postgraduate

Ersoy Hacısalihoğlu N. (Consultant)

İ.ŞEH(Student)

2016

2016

Postgraduate

Çocuklara Mahsus Gazete'de Çocuk Hayatı

Ersoy Hacısalihoğlu N. (Consultant)

G.KÜRE(Student)

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2008

2008

Textile trade in Bulgaria in the mid-nineteenth century and the gümųgerdan family

ERSOY HACISALİHOĞLU N.

Ottoman Empire and its Heritage, vol.39, pp.181-199, 2008 (SCI-Expanded) identifier

2008

2008

TEXTILE TRADE IN BULGARIA IN THE MID-NINETEENTH CENTURY AND THE GUMUSGERDAN FAMILY

ERSOY HACISALİHOĞLU N.

LIVING IN THE OTTOMAN ECUMENICAL COMMUNITY: ESSAYS IN HONOUR OF SURAIYA FAROQHI, vol.39, pp.181-199, 2008 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

2019

2019

Bulgaristan Tarih Ders Kitaplarında I. Dünya Savaşı’nın Nedenleri Ve Sonuçları

Ersoy Hacısalihoğlu N.

DOĞU BATI, vol.3, no.91, pp.316-326, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

19. Yüzyılda Burgaz Kasabasının Gelişimi ve Karadeniz Ticaretindeki Önemi.

Ersoy-Hacısalihoğlu N.

ÇANAKKALE ARAŞTIRMALARI TÜRK YILLIĞI, vol.16, no.24, pp.369-388, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

DEVSHIRME SYSTEM AND JANISSARIES IN THE BULGARIAN PERCEPTIONS AND HISTORY TEXTBOOKS

Ersoy-Hacısalihoğlu N.

Tarih Dergisi, vol.66, pp.129-154, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Bulgaristan’da "Müstesna Vakıflar” Sorunu ve 1909 Yılı Komisyon Kararları

Ersoy-Hacısalihoğlu N.

TARİH DERGİSİ, vol.2007, no.46, pp.155-176, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

ZORUNLU İSİM DEĞİŞTİRME SONRASI BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN YENİ İSİMLERE YÖNELİK TUTUM VE TEPKİLERİ (1984-1989)

Ersoy Hacısalihoğlu N.

Uluslararası 30. Yılında Bulgaristan’dan Türkiye’ye Zorunlu Göç Sempozyumu (18-19 Ekim 2019, İzmir, Turkey, 18 - 19 October 2019, no.16, pp.1-18 Creative Commons License

2018

2018

Bulgaristan’da Türklerin Okul Ve Eğitim Problemleri (1878-1918)

Ersoy Hacısalihoğlu N.

0. Yüzyıl Başlarından Günümüze Türk Dünyasındaki Siyasi, İktisadi ve Kültürel Gelişmeler Uluslararası Sempozyumu , Almati, Kazakhstan, 24 - 27 April 2018, pp.887-914

2016

2016

Osmanlı Basınında Bir Mizah Gazetesi: Gayda.

Ersoy-Hacısalihoğlu N.

Türk Basın Tarihi Uluslararası Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 19 - 21 October 2016, vol.C.2, pp.761-785

2014

2014

Istanbul da Bulgar Kadın Cemiyeti Radost Meserret

Ersoy-Hacısalihoğlu N.

Uluslararası Medeniyet ve Kadın Kongresi (Halide Edip Adıvar'ın Ölümünün 50. Yıldönümü Anısına, Manisa, Turkey, 20 - 22 October 2014, vol.1, pp.983-996

2013

2013

Balkan Savaşlarında Bulgaristan’ın Müslümanlara Yönelik Politikası

Ersoy-Hacısalihoğlu N.

Osmanlı Devleti’nin Dağılma Sürecinde Trablusgarp ve Balkan Savaşları, İzmir, Turkey, 15 September 2013, pp.295-308

Books & Book Chapters

2021

2021

Katliam, Sürgün ve Etnik Temizlik Kıskacında Bulgaristan'dan Türk Göçleri (1878-1989)

Ersoy Hacısalihoğlu N.

in: Türk Dünyası ve Göç. Vatandan Yeni Vatanlara, Çağla Gül Yesevi, Editor, Küre Yayınları, İstanbul, pp.73-97, 2021 Sustainable Development

2020

2020

Türkiye’de İktidar- Muhalefet Söylemlerinde 1989 Göçü Ve Bulgaristan Türkleri

Ersoy Hacısalihoğlu N.

in: 1989 Yılında Bulgaristan’dan Türk Zorunlu Göçünün 30. Yılı, A. Kayapınar,L. Kayapınar,H. Öztürk,Ö. Narinç, Editor, Çorlu Belediyesi, İstanbul, pp.275-291, 2020

2020

2020

Bulgaristan Güncel Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı-Türk İmajı

Ersoy Hacısalihoğlu N.

in: Balkan ve Karadeniz Ülkelerinde Güncel Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı-Türk İmajı, M. Hacısalihoğlu, Editor, Yıldız Teknik Üniversitesi BALKAR, İstanbul, pp.351-380, 2020

2019

2019

“Bulgaristan’daki Demir (Timur) Baba Tekkesi’nin Temettuat Kaydı ve 1909 Bulgar Komisyonu Kararları”

Ersoy Hacısalihoğlu N.

in: ”, Yakın Dönem Türkiye Tarihi Araştırmaları, , (Ed. Safiye Kıranlar&Emin Malkoç, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.358-368, 2019

2018

2018

Bulgaristan Lise Tarih Ders Kitaplarında Türk İmajı

Ersoy Hacısalihoğlu N.

in: Dünyada Türk İmajı. Tarih Ders Kitaplarındaki Durum., Ahmet Şimşek, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.105-119, 2018

2017

2017

Osmanlı ile Avrupa Tarihi Arasında Bir Tarihçi Portresi: Kemal Beydilli

Ersoy Hacısalihoğlu N., Hacısalihoğlu M.

in: Yaşayan Türk Tarihçiler, Ahmet Şimşek, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.107-120, 2017

2015

2015

19. Yüzyıl Ticaretinde Meriç Nehrinin Önemi

Ersoy-Hacısalihoğlu N.

in: Osmanlı Devleti'nde Nehirler ve Göller, "Batmaz Ş.", "Tok Ö.", Editor, Not Yayınları, Kayseri, pp.281-290, 2015

2015

2015

Bulgar Eksarhı Yosif’in Yazışmalarında Makedonya’daki Bulgar Okulları

Ersoy-Hacısalihoğlu N.

in: Osmanlıdan Cumhuriyete" Sosyo-Kültürel Siyasi Yansımalar, "Hacısalihoğlu N.", "Sarıyıldız G.", "Ürekli F.", "Karacakaya R.", Editor, Derin Yayınları, İstanbul, pp.137-156, 2015

2014

2014

Bevölkerung und Handel in der Hafenstadt Varna im 19. Jahrhundert

Ersoy-Hacısalihoğlu N.

in: Das osmanische Europa. Methoden und Perspektiven der Frühneuzeitforschung zu Südostteuropa, "Helmedach A.", "Koller M.", "Petrovszky K.", " Rohdewald S.", Editor, Europa -Verlag, Leipzig, pp.249-267, 2014

2013

2013

Bulgaristan’ın Kuruluş ve Bağımsızlık Sürecinde Vakıf Meselesi

Ersoy-Hacısalihoğlu N.

in: Balkanlar ve Göç, "Örenç A.", "Mangaltepe İ.", Editor, Bursa İstanbul Büyüksehir Belediyesi Kültür A.S., İstanbul, pp.515-523, 2013

2013

2013

Bulgaria’s Policy toward Muslims during the Balkan Wars

Ersoy-Hacısalihoğlu N.

in: War&Nationalism, The Balkan Wars, 1912-1913, And Their Sociopolitical Impplications, "Yavuz H.", "Blumi İ.", Editor, Utah State University Press , Utah, pp.361-370, 2013

2008

2008

Textile Trade in Bulgaria in the Mid-19th Century and the Gümüşgerdan Family

Ersoy Hacısalihoğlu N.

in: Living in the Ottoman Ecumenical Community, Essays in Honour of Suraiya Faroqhi,, Vera Costatini and Markus Koller, Editor, Brill, Leiden , Leiden, pp.181-200, 2008

2006

2006

Bulgarische Kaufleute in Istanbul 19. Jahrhundert

Ersoy Hacısalihoğlu N.

in: Istanbul: vom imperialen Herrschersitz zur Megapolis. Historiographische Betrachtungen zu Gesellschaft, Institutionen und Räumen, Yavuz Köse, Editor, Martin Meidenbauer, Munich, pp.149-171, 2006

Episodes in the Encyclopedia

2022

2022

Balkan Matbuat Birliği Konferansı (1937)

Ersoy Hacısalihoğlu N.

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.1-5, 2022


Congress and Symposium Activities

01 November 2017 - 01 November 2017

01 November 2017 - 01 November 2017

Sultan V. Mehmed Resad ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu/ Sultan Mehmed Resad Döneminde Istanbul’daki Bulgar Cemaati.

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2017 - 01 May 2017

01 May 2017 - 01 May 2017

Uluslararası 9. Türk Deniz Ticareti Tarihi sempozyumu/19. Yüzyılda Burgaz Limanı ve Karadeniz Ticaretindeki Önemi.

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2016 - 01 October 2016

01 October 2016 - 01 October 2016

Türk Basın Tarihi/Osmanlı Basınında Bir Mizah Gazetesi: Gayda.

Attendee

Elazığ-Turkey

01 May 2016 - 01 May 2016

01 May 2016 - 01 May 2016

Balkanlar’da Göç ve Göçün EtkileriSustainable Development

Attendee

Prizren-Kosova

01 May 2015 - 01 May 2015

01 May 2015 - 01 May 2015

Bulgaristan Tarih Ders Kitaplarında Devşirme Sistemi ve Yeniçeriler

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2014 - 01 November 2014

01 November 2014 - 01 November 2014

1864 Vilayet Nizamnamesi’nin Doğu Rumeli’de Uygulanması

Attendee

Ankara-Turkey

01 October 2014 - 01 October 2014

01 October 2014 - 01 October 2014

Uluslararası Medeniyet ve Kadın Kongresi (Halide Edip Adıva'ın Ölümünün 50. Yıldönümü Anısına/ Istanbul'da Bulgar Kadın Cemiyeti Radost Meserret .

Attendee

Manisa-Turkey

01 May 2014 - 01 May 2014

01 May 2014 - 01 May 2014

Bulgaristan’da Zorunlu İsim Değiştirme ve Sonuçları

Attendee

Kırklareli-Turkey

01 March 2014 - 01 March 2014

01 March 2014 - 01 March 2014

Bulgaristan Tarih Ders Kitaplarında Türkler

Attendee

-Bosnia And Herzegovina

01 December 2013 - 01 December 2013

01 December 2013 - 01 December 2013

Bulgaristan Tarih Ders Kitaplarında Türk İmajı

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2013 - 01 October 2013

01 October 2013 - 01 October 2013

19. Yüzyılda Filibe Şehrinin Nüfus Yapısı

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2013 - 01 May 2013

01 May 2013 - 01 May 2013

19. Yüzyıl Ticaretinde Meriç Nehrinin Önemi

Attendee

Kayseri-Turkey