Araştırma Alanları

  • Yaşam Bilimleri

  • Biyokimya

  • Moleküler Biyokimya

  • Proteomiks

  • Biyoinformatik

  • Moleküler Biyoloji ve Genetik

  • Kanser Moleküler Biyolojisi

  • Nörobiyoloji

  • Temel Bilimler