Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2008 - 2012 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Moleküler Tıp Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2006 - 2008 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Moleküler Tıp Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2001 - 2005 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2012 Doktora

  COX-1 Enzimi C50T Gen Polimorfizminin ve İnflamasyon Mediyatörlerinin Tip 2 Diyabet ile Koroner Arter Hastalığı Üzerindeki Etkisi

  İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Moleküler Tıp Anabilim Dalı

 • 2008 Yüksek Lisans

  Hiperlipidemi Olan Obez Çocuklarda Denatüre Gradient Jel Elektroforez (DGGE) Yöntemi ile APO B-100 EcoRI Polimorfizmi ile Lipid Profillerinin Karşılaştırılması

  İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Moleküler Tıp Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2019Workshop on Data Processing in Molecular Medicine

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , VII.INTERNATIONAL CONGRESS OF MOLECULAR MEDICINE

 • 2018İş Sağlığı ve Güvenliği

  İş Sağlığı ve Güvenliği , İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 2018İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP) Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi ve İLAM

 • 2016Genom Biyolojisi ve Uygulamalı Biyoinformatik Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İstanbul Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

 • 2015Onkolojik Araştırmalarda Güncel Yaklaşımlar

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Türk Biyokimya Derneği, XXVII. Ulusal Biyokimya Kongresi

 • 2015Klinik Laboratuvarlarda Kütle Spektrometre Kullanımı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Türk Biyokimya Derneği, XXVII. Ulusal Biyokimya Kongresi

 • 2015Hücre Ölümüne Biyoinformatik Yaklaşım Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Dokuz Eylül Üniversitesi

 • 2014Sağlık bilimleri alanında proje teklifi hazırlama teknikleri eğitimi ve proje yönetimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Gaziantep Üniversitesi ve Hücre Ölümü Derneği

 • 2013Uygulamalı Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) Analist Sertifikası Programı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Acıbadem Üniversitesi-ASEGEM

 • 2012New Perspectives in Molecular Life Sciences Education

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Türk Biyokimya Derneği Organizasyonu, Boğaziçi Üniversitesi

 • 2012II. Hücre Ölümü Araştırma Teknikleri Teorik Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Osmangazi Üniversitesi

 • 2011Proteom Analiz Teknikleri Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Tübitak Marmara Araştırma Merkezi, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü

 • 2011Moleküler Biyolojide Yeni Teknolojiler Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , XII.Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kursu

 • 2011II. Proteomiks Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Kocaeli Üniversitesi Klinik Araştırmalar Birimi ve KOUSEM, Kocaeli

 • 2011Flow Sitometri Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Kocaeli Üniversitesi, Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KÖGEM)

 • 2011XIV. Temel Kök Hücre Teknikleri ve Moleküler Biyoloji Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Kocaeli Üniversitesi, Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KÖGEM)

 • 2010“Mikroarray Çeşitleri, Array CGH ve CNVs Taramalar” Kursu,

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , 9. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi

 • 2010“Moleküler Genetik Tanıda İnteraktif Yaklaşımlar” Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , 9. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi

 • 2010“Kanserli Hastaya Yaklaşım” Kursu

  Sağlık ve Tıp , Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi

 • 2010Western Blot Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 6. Ulusal Kongresi

 • 2010Metabolomik Yaz Okulu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Ege Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 2010Hücre Kültürü Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , 3.Uluslararasi Hucre Zarlari ve Oksidatif Stres Kongresi; Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları

 • 2010Proje Yönetimi Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Tübitak-Tüsside

 • 2009Genetics and Statistics, Quality Control

  Sağlık ve Tıp , III. International Congress of Molecular Medicine

 • 2009School of Molecular Medicine

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , III. International Congress of Molecular Medicine

 • 2009Stem Cells: From Analysis to Clinical Applications

  Sağlık ve Tıp , III. International Congress of Molecular Medicine

 • 2007DNA hasarı ve onarımı kursu

  Sağlık ve Tıp , Dokuz Eylül Üniversitesi

 • 2006Proteomik “Protein Yapı ve Fonksiyon “ Çalıştayı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Akdeniz Üniversitesi

 • 2006Uygulamalı Deney Hayvanları Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü

 • 2006Koruyucu Genetik Tanı Eğitimi-III

  Sağlık ve Tıp , Amerikan Hastanesi

 • 2005Moleküler Tıpta Temel Kavramlar Kursu

  Sağlık ve Tıp , I.Uluslararası Moleküler Tıp Kongresi

 • 2004Embriyo Manuplasyonu ve Temel Hücre Kültür Teknikleri Kursu

  Sağlık ve Tıp , I.Ulusal Klinik Pratikte Kök Hücre ve Gen Tedavisi Kongresi