Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 VII.International Congress of Molecular Medicine

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Klinisyenler İçin Nöroimmünolojide Kullanılan Araştırma Yöntemleri

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 3. Biyoinformatik Forumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Uluslararası Katılımlı Nörodejenerasyon ve Nörorejerasyon Çalıştayı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 9. ASDETAE Günleri “Deneysel Tıpta Yenilikler”

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 53. Ulusal Nöroloji Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2017 VI.International Congress of Molecular Medicine

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 X. Annual Congress of the European Proteomics Association

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 Ulusal Moleküler Tıp Sempozyumu, Moleküler Bakıştan Kliniğe

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 1st International Cell Death Research Congress

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2015 7.DETAE Günleri

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 XXVII. Ulusal Biyokimya Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2015 II. Uluslararası Katılımlı Kök Hücre Çalıştayı: Kanser ve Kanser Kök Hücresi Kontrolü

  Katılımcı

  Manisa, Türkiye

 • 2015 1st International Conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 40th Congress of the Federation of the European Biochemical Societies (FEBS)

  Katılımcı

  Berlin, Almanya

 • 2015 5th International Congress of Molecular Medicine

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2015 International Symposium on Advances in Preventive&Personalized Medicine

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 I. DETAE Genç Araştırıcı Toplantısı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 9th International Conference of Anticancer Research

  Katılımcı

  Sithonia, Porto Carras, Türkiye

 • 2014 The FEBS EMBO 2014 Conference

  Katılımcı

  Paris, Türkiye

 • 2014 IFCC WorldLab

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 Uluslararası Katılımlı 1. Hücre Ölümü Araştırma Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2013 XXV. Ulusal Biyokimya Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2013 38th FEBS Congress “Mechanisms in Biology”

  Katılımcı

  St.Petersburg, Türkiye

 • 2012 10. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi

  Katılımcı

  Bursa, Türkiye

 • 2012 IV. Multidisipliner Kanser Kongresi

  Katılımcı

  Bursa, Türkiye

 • 2012 IV.DETAE Günleri

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 Arı Ürünlerinin Sağlık Üzerine Etkileri Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 Arı Ürünlerinin Sağlık Üzerine Etkileri Semineri

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 III.DETAE Günleri

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2011 Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi

  Katılımcı

  Dalaman, Türkiye

 • 2011 New Trends in Clinical Proteomics Symposium

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 4th International Congress of Molecular Medicine

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 9. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 II. DETAE Günleri

  Katılımcı

  İsanbul, Türkiye

 • 2010 Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 6. Ulusal Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2010 3.Uluslararasi Hücre Zarları ve Oksidatif Stres Kongresi; Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları

  Katılımcı

  Isparta, Türkiye

 • 2009 Proteomik Araştırmaları Temel Bilgiler ve Uygulama Örnekleri, Türk Biyokimya Derneği

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2009 I. DETAE Günleri

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2009 III. International Congress of Molecular Medicine

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2009 II. İstanbul Uluslararası Toplum Sağlığı Genombilim Sempozyumu Kronik Kompleks Hastalıklar ve Genetik

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2008 The 8th International Conference of Anticancer Research

  Katılımcı

  Kos, Yunanistan

 • 2008 Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi

  Katılımcı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2008 3.Klinik Pratikte Kök Hücre ve Gen Tedavisi Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2007 Gene Therapy Symposium

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2007 X.Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2007 Oksidatif Stres ve Antioksidantlar Konferansı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2007 II.International Congress of Molecular Medicine

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2006 Ateroskleroz (Koroner, Serebral, Periferik Arter Tutulumu) Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2006 Amerikan Hastanesi, Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi, Koruyucu Genetik Tanı Eğitimi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2006 T.C TEB İstanbul Eczacı Odası Meslek İçi Sürekli Eğitim Programı (MİSEP XL)

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2005 I.Uluslararası Moleküler Tıp Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2004 I.Ulusal Klinik ve Pratikte Kök Hücre ve Gen Tedavisi Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2004 I.Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kış Okulu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2003 Kalıtsal Hastalıklara Moleküler Tıp Açısından Bakış Sempozyumu

  Katılımcı

  Elazığ, Türkiye

 • 2003 Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

Ödüller

 • Ocak 2017 İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği Başarılı Araştırıcı Belgesi

  İstanbul Üniversitesi BAP

 • Kasım 2016 Multiple Skleroza Dönüşümü Tahmin Eden Yeni Bir Biyobelirteç: HOXB3

  52. Ulusal Nöroloji Kongresi

 • Mayıs 2016 Investigation of anticarcinogenic effect of polyphenol combinations as a drug on MCF-7 and MCF-10A cell line

  1st International Cell Death Research Congress

 • Aralık 2015 İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği Başarılı Araştırıcı Belgesi

  İstanbul Üniversitesi BAP

 • Ocak 2014 İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği Başarılı Araştırıcı Belgesi

  İstanbul Üniversitesi BAP

 • Kasım 2013 Propolisin Apoptoz İlişkili Yolaklar Üzerindeki Etkilerinin ER+ Meme Kanseri Hücre Soyunda İncelenmesi

  Uluslararası Katılımlı 1. Hücre Ölümü Araştırma Kongresi

 • Eylül 2013 Deneysel Obezite Modeli Oluşturulan C57BL/6J Soyu Farelerde Ghrelin Gen Ekspresyonları ve Protein Düzeylerinin İncelenmesi

  Laboratuar Hayvanları Bilimi, 3. Ulusal Kongresi

 • Ocak 2013 İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği Başarılı Araştırıcı Belgesi

  İstanbul Üniversitesi BAP

 • Ocak 2012 İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği Başarılı Araştırıcı Belgesi

  İstanbul Üniversitesi BAP

 • Aralık 2011 Aterosklerotik Koroner Arter Hastalığında Myeloperoksidaz Gen Polimorfizmi ve Plazma Düzeyleri Arasındaki İlişki

  XXIII.Ulusal Biyokimya Kongresi

 • Mart 2011 Elastin and fibulin-5 protein level analysis in atherosclerotic symptomatic carotid plaques

  Association of International Vascular Surgeons 29 th Annual Meeting

 • Ocak 2011 İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği Başarılı Araştırıcı Belgesi

  İstanbul Üniversitesi BAP

 • Eylül 2010 Variköz Ven Hastalarında MMP-2 -735 Gen Polimorfizminin Etkisinin Araştırılması

  Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 6. Ulusal Kongresi

 • Nisan 2009 Büyüme Hormon Reseptörlerinin İzoformlarının Türk Toplumundaki Dağılımı

  31. Pediatri Günleri ve 10. Pediatri Hemşireliği Günleri

 • Ocak 2009 İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği Başarılı Araştırıcı Belgesi

  istanbul Üniversitesi BAP

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 358

h-indeksi (WOS): 9