Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

How sesquiterpenes modulate signaling cascades in cancers

CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY, cilt.62, ss.110-117, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Signaling lansdscape of prostate cancer

CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY, cilt.62, ss.45-50, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Targeting of BCR-ABL: Lessons learned from BCR-ABL inhibition

CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY, cilt.62, ss.129-137, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

VEGF mediated signaling in oral cancer

CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY, cilt.62, ss.64-68, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Does DRD2 polymorphism influence the clinical characteristics of prolactinoma?

ANNALES D ENDOCRINOLOGIE, cilt.76, ss.614-619, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Association between FAS and FASL Genetic Variants and Risk of Primary Brain Tumor

INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE, cilt.124, ss.443-449, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

TRAIL Mediated Signaling in Pancreatic Cancer

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.15, ss.5977-5982, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Increased Gastric Cancer Risk with PTEN IVS4 Polymorphism in a Turkish Population

GENETIC TESTING AND MOLECULAR BIOMARKERS, cilt.17, ss.249-253, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

HER2 Ile655Val and PTEN IVS4 polymorphisms in patients with breast cancer

MOLECULAR BIOLOGY REPORTS, cilt.40, ss.1813-1818, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Investigation of ICAM-1 and beta 3 Integrin Gene Variations in Patients with Brain Tumors

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.14, ss.5929-5934, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

MCP-1 and CCR2 Gene Variants and the Risk for Osteoporosis and Osteopenia

GENETIC TESTING AND MOLECULAR BIOMARKERS, cilt.16, ss.229-233, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Distribution of Exon 3-Deleted/Full-Length Growth Hormone Receptor Polymorphism in the Turkish Population

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, cilt.3, ss.126-131, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Cyclooxygenase-2 gene and epithelial ovarian carcinoma risk

MOLECULAR BIOLOGY REPORTS, cilt.38, ss.3481-3486, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

XPD and hOGG1 gene polymorphisms in reperfusion oxidative stress

GENETICS AND MOLECULAR RESEARCH, cilt.10, ss.3157-3162, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Lomber Disk Hernisinde Kritik Gen Polimorfizmlerinin İncelenmesi

Sağlıkta İnovasyon Eğitimden Sanayiye-Eğitim Çalıştayı, İzmir, Türkiye, ss.1

Molecular Medicine Doctorate Programme at Istanbul University

Orpheus, Organization For PhD Education in Biomedicine and Health Sciences, İzmir, Türkiye, ss.1

Bioinformatic analysis of differentially expressed genes for bladder cancer

7th International Congress of Molecular Medicine, İstanbul, Türkiye, 5 - 08 September 2019, ss.2

Siklooksijenaz-2 Gen Polimorfizmi Ve Oral Skuamöz Hücreli Karsinom Duyarlılığı

Uluslararası Biyokimya Kongresi – 2018, XXIX. Ulusal Biyokimya Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 - 30 October 2018, ss.1

Parkinson hastalığında mikroarray ekspresyon verilerinin biyoinformatik yöntemlerle incelenmesi

Uluslararası Katılımlı Nörodejenerasyon/Nörorejenerasyon Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 May 2018, ss.1

HoxB3, a novel biomarker that predicts conversion to multiple sclerosis

7th Joint European-Committee-for-Treatment-and-Research-in-Multiple-Sclerosis (ECTRIMS)-Americas-Committee-for-Treatment-and-Research-in-Multiple-Sclerosis (ACTRIMS), Paris, Fransa, 25 - 28 Ekim 2017, cilt.23, ss.428-429 identifier

The Relationship Between 5-HTT gene and Neuropsychiatric Disorders in Athletes

VI.International Congress of Molecular Medicine, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 May 2017, ss.151

A Candidate Novel Marker for Carotıd Artery Disease: Visfatin

VI.International Congress of Molecular Medicine, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 May 2017, ss.84

Çam içerikli Ballar Çiçek Ballarına göre daha mı Antikarsinojenik?

IVEK, 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 April 2017, ss.692

Koroner Arter Hastaliğinda Irak-4 İnflamatuar Faktörünün İncelenmesi.

Ulusal Moleküler Tıp Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 June 2016, ss.1

Koroner Arter Hastalığı Olan Bireylerde CYBA A640G Polimorfizm Frekansı

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 9 - 13 September 2015, ss.1

Mnsod And Gpx1 Gene Expressions In Colorectal Cancer

V. International Congress of Molecular Medicine, İzmir, Türkiye, 20 - 22 May 2015, ss.57

Investigation of the novel genes which related with athletic performance.

V. International Congress of Molecular Medicine, İzmir, Türkiye, 20 - 22 May 2015, ss.1

RRM1 and RRM2 gene polymorphisms in patients with primary ovarian cancer

9th International Conference of Anticancer Research, Sithonia, Yunanistan, 6 - 10 October 2014, ss.1

Association between ERCC2 gene polymorphism and primary ovarian cancer

9th International Conference of Anticancer Research, Sithonia, Yunanistan, 6 - 10 October 2014, ss.1

Nesfatin-1 levels in polycystic ovary syndrome

FEBS EMBO 2014 Conference, Paris, Fransa, 30 Ağustos - 04 Eylül 2014, cilt.281, ss.146-147 identifier

Effects of TLR-2 Polymorphisms on Sepsis

IFCC WorldLab, İstanbul, Türkiye, 22 - 26 June 2014, ss.1

Larinks Skuamöz Hücre Karsinomlu Hastalarda miR-373 Ekspresyonu

XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Muğla, Türkiye, 27 - 30 October 2013, ss.1

The effect of growth hormone receptor (GHR) exon-3 polymorphism on diabetes and coronary heart disase

38th Congress of the Federation-of-European-Biochemical-Societies (FEBS), Saint Peter, Guernsey Ve Alderney, 6 - 11 Temmuz 2013, cilt.280, ss.349 identifier

Effects of spesific cyclooxygenase-1 A-842G/ C50T gene variation on type 2 diabetes mellitus

38th Congress of the Federation-of-European-Biochemical-Societies (FEBS), Saint Peter, Guernsey Ve Alderney, 6 - 11 Temmuz 2013, cilt.280, ss.292-293 identifier

Lomber Disk Hernisinde Kritik Gen Polimorfizmlerinin İncelenmesi.

Sağlıkta İnovasyon Üniversiteden Sanayiye Eğitim Çalıştayı, İzmir, Türkiye, 16 - 17 Mayıs 2013, ss.55-56

The Effect of Apis Mellifera’s Propolis on Cell Cycle Pathway in MCF7 Breast Cancer Cell Line

Miami 2013 Winter Symposium: The Molecular Basis of Metabolism and Nutrition, Miami,Fl, Amerika Birleşik Devletleri, 10 - 13 February 2013, ss.1

The distribution of exon 3-deleted/full-lenght growth hormone receptor polymorphism in Turkish population

LWPES/ESPE 8th Joint Meeting Global Care in Pediatric Endocrinology in collaboration with APEG, APPES, JSPE and SLEP, Newyork, Amerika Birleşik Devletleri, 9 - 12 September 2012, ss.1

MMP-9 gen polimorfizminin variköz ven hastalığına etkisinin araştırılması

XII.Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 October 2011, ss.1

Variköz Ven Hastalarında TIMP-2 Gen polimorfizminin Etkisinin Araştırılması

XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 October 2011, ss.1

İnterlökin -1, -6, -8 Düzeyleri ile Ateroskleroz Arasındaki İlişki

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 7.Ulusal Kongresi, Muğla, Türkiye, 27 September - 01 October 2011, ss.1

Examination of plasma myeolperoxidase levels in myocardial infarction

IV.International Congress of Molecular Medicine, İstanbul, Türkiye, 27 September - 01 October 2011, ss.1

Endotelyal lipaz düzeyi, 584 C>T polimorfizmi ve ateroskleroz ilişkinin araştırılması

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 7.Ulusal Kongresi, Muğla, Türkiye, 27 September - 01 October 2011, ss.1

Her2 Ile655val Polymorphism and Risk of Breast Cancer in Turkish Women

IV. International Congress of Molecular Medicine, İstanbul, Türkiye, 27 - 30 June 2011, ss.1

Relationship Between PON1 Gene Q192R Polymorphism and Oxidative Stress of Reperfusion

IV. International Congress of Molecular Medicine, İstanbul, Türkiye, 27 - 30 June 2011, ss.1

PTEN ve HER2 Polimorfizmlerinin Kolorektal Kanser Riski ve Prognozuna Etkileri

XIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 May 2011, ss.1

Molecular Medicine Doctorate Programme At Istanbul University

6th ORPHEUS Conference in the Dokuz Eylül University, İzmir, Türkiye, 27 - 30 April 2011, ss.1

Elastin and fibulin-5 protein level analysis in atherosclerotic symptomatic carotid plaques

Association of International Vascular Surgeons 29 th Annual Meeting, Andorra, Amerika Birleşik Devletleri, 12 - 19 March 2011, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Advances in DNA Repair

DNA Repair Based Therapy Oncology and Neurodegeneration, Clark C. Chen, Editör, Intech, San Diego, ss.405-411, 2015

Arı Ürünleri ve Sağlığımız

Arı ürünlerinin sağlık üzerindeki etkileri, Öztürk O., Editör, Türkmenler Matbaacılık, İstanbul, ss.19-183, 2012

Diğer Yayınlar