Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2019 - Continues Associate Professor

  Istanbul University, Faculty of Literature, Department of History

 • 2018 - 2019 Assistant Professor

  Istanbul University, Faculty of Literature, Department of History

 • 2014 - 2018 Assistant Professor

  Istanbul University, Faculty of Literature, Department of History

 • 2010 - 2014 Research Assistant

  Istanbul University, Faculty of Literature, Department of History

Courses

 • Postgraduate Yahudilerin Türkiye'ye Göçleri ve Entegrasyonu

 • Undergraduate Türkiye Cumhuriyeti'nde Azınlıklar

 • Postgraduate Mütareke ve Milli Mücadele Dönemlerinde Türk Basını

 • Postgraduate Osmanlı Devleti'nde Misyonerlik Faaliyetleri

 • Undergraduate Türk Basın Tarihi

 • Postgraduate Osmanlı Devleti'nde Terör Faaliyetleri ve Etnik Çatışmalar Sustainable Development

 • Undergraduate Meşrutiyet Döneminde Türkiye'de Gayrimüslimlerin Kurumları

 • Postgraduate Türkiye'de Gayrimüslimler ve Kurumları

 • Doctorate Cumhuriyet Döneminde Türk Basını

 • Undergraduate Kafkasya Tarihi

Advising Theses