Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

A Research on Determining Attitudes of the Public Teachers to the Performance Evaluation and Performance Evaluation Regulation Draft

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal Bilimler Dergisi, vol.11, no.2, pp.135-169, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye'deki Akademisyenlerin İş Tatmini, Rol Stresi ve İşten Ayrılma Niyetlerinin İncelenmesi

Yükseköğretim Dergisi/Journal of Higher Education (Turkey), vol.10, no.3, pp.340-355, 2020 (ESCI) Sustainable Development

A Research on Determination of the Opinions of Academicians in Public Universities for Norm Staff Implementation

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.4, pp.2492-2511, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

A Study on the Relation between the Demographics of Human Resource Managers in Turkey and Characteristics of their Companies

International Journal of Human Resource Studies, vol.7, no.4, pp.212-230, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Kariyer Danışmanlığı ve Özsaygı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.47, pp.786-797, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Akademisyenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.1, no.4, pp.1194-1222, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Esnek Çalışmaya İlişkin Çalışan Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, no.14, pp.375-398, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Çalışanların Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılarının Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.3, pp.242-263, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

İş Ahlakı Açısından Ücret Yönetimi Sistemi

İş Ahlakı Dergisi, vol.7, no.1, pp.95-148, 2014 (ESCI)

Sosyal Kaytarma Davranışı ile Algılanan Görev Görünürlüğü Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, no.24, pp.53-79, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çalışanların Duygusal Zekalarının Bireysel Yenilikçileri Üzerine Etkisi

7. Örgütsel Davranış Kongresi, Burdur, Turkey, 1 - 02 November 2019, pp.1

Müziğin İş Performansına Yönelik Etkileri: Bir Meta Analiz Çalışması

International Congress of Management Economy and Policy (ICOMEP), İstanbul, Turkey, 17 - 18 November 2017, pp.629-636

Mental İyi Oluş ile İstismarcı Yönetim Tarzı Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

International Congress of Management Economy and Policy (ICOMEP), İstanbul, Turkey, 17 - 18 November 2017, pp.193-194

Üniversite Öğrencilerinin Özsaygı Düzeyleri ile Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

International Congress of Management Economy and Policy (ICOMEP), İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, pp.2736-2744

İş Sağlığı Güvenliği Faaliyetlerinde Yönetsel Faaliyetlerin Önemi

1st International Congress on Occupational Safety and Security, Kocaeli, Turkey, 6 - 07 May 2016, pp.144

Suriye'deki Iç Savastan Kaynaklanan Cografi Isgücü Hareketliliginin Etkileri

II. Uluslararası Ortadogu Konferansları: Ortadogu’daki Çatısmalar Baglamında Göç Sorunu, Kilis, Turkey, 28 April - 29 June 2016, pp.120-126

Examination of Burnout Level of Academics in terms of Demographic Variables

International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2015, pp.382-383

Analyzing the Content of Doctoral Dissertations that Carried Out in the Field of Human Resource Management in Turkey

International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Turkey, 29 - 30 October 2015, pp.1

Çalışanların Esnek Çalışmaya İlişkin Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kütahya, Turkey, 30 May - 01 June 2013, pp.51-56

Geçici İstihdam Bürolarına Yönelik Bir Literatür Taraması

I BİZNES İNZİBATÇILIĞI VE KORPORATİV SOSİAL MESULİYYET” BEYNELXALQ ELMİ KONFRANSI (1ST INTERNATIONAL SCIENTIFIC – PRACTICAL CONFERENCE “BUSINESS ADMINISTRATION AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) (I. ULUSLARARSI İŞLETME YÖNETİMİ VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KONGRESI), Baku, Azerbaijan, 1 - 04 November 2012, pp.350-354 Sustainable Development

Çalışanların Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılamalarının Örgüte Bağlılıkları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma” (A Research on the Investigation of the Effect of Employees’ Social Responsibility Perceptions on Organizational Commitment

I BİZNES İNZİBATÇILIĞI VE KORPORATİV SOSİAL MESULİYYET” BEYNELXALQ ELMİ KONFRANSI (1ST INTERNATIONAL SCIENTIFIC – PRACTICAL CONFERENCE “BUSINESS ADMINISTRATION AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) (I. ULUSLARARSI İŞLETME YÖNETİMİ VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KONGRESI), Baku, Azerbaijan, 1 - 04 November 2012, pp.100

Books & Book Chapters

Dijitalleşme ve İnsan Kaynakları Yönetimi

in: İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Yönelimler, Özer, Mehmet Akif, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.91-127, 2022

Remote Working and Ethics

in: Remote and Hybrid Working: Variants, Determinants, Outcomes, Alev Özer Torgalöz,Sevgin Batuk Ünlü, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.135-166, 2021

Impact of the Global COVID-19 Pandemic on Human Resource Management Practices of Businesses

in: The Effects of the Global Pandemic Process on the Social and Economic Structure and Public Policies in Combating the Pandemic, Murat Demir,Ali Burak Aksungur, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.37-89, 2021

Performans Related Pay in Businesses

Nobel Yayınları, Ankara, 2020

Gelecekte Kariyer Yönetimi

in: Tüm Yönleriyle KARİYER YÖNETİMİ, Ahmet Gğnay,Rukiye Çelik,İlker Hüseyin Çarıkçı,Azmi Yalcın,Kutay Özdemir, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.331-380, 2020 Creative Commons License

Human Resource Management in Local Governments

in: Local Governments in Political, Administrative and Financial Aspects (A Study on Turkey), Murat Demir,Abdullah Çelik,Osman Geyik, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, pp.171-210, 2019

Episodes in the Encyclopedia

Sosyal Bilimler Ansiklopedisi (4. Cilt)

TÜBİTAK Bilim Yayınları, pp., 2022