Asst. Prof. Ramazan DURGUT


School of Business, Department of Business Administration

Commercial Law


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Law, Commercial Law, Legal Aspects of Labor and Social Security, Private Law, Economic Law, Tax Law, Intellectual and Industrial Property Law


Names in Publications: Ramazan Durgut, Durgut, Ramazan, Durgut, R.

Education Information

2004 - 2012

2004 - 2012

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Özel Hukuk, Turkey

2002 - 2004

2002 - 2004

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Özel Hukuk, Turkey

1996 - 2000

1996 - 2000

Undergraduate

Marmara University, Faculty Of Law, Turkey

Dissertations

2012

2012

Doctorate

Current Account Agreement

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Hukuk Bölümü

2004

2004

Postgraduate

Unjust Enrichment on Negotiable Instruments

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Hukuk Bölümü

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

German

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2019

2019

Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Eğitimi

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi

2017

2017

Katılım Belgesi - İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Occupational Health and Safety

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi

2017

2017

Katılım Belgesi - Bilirkişilik Temel Eğitimi

Education Management and Planning

İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

2017

2017

Katılım Belgesi - Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi & Lojistisyenler Derneği

2014

2014

Katılım Belgesi - İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Occupational Health and Safety

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi

2014

2014

AUZEF Koordinatörleri ve Bilim Alan Uzmanları Görev Bilgilendirme Programı

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

2014

2014

Başarı Sertifikası - Sınav Görevlileri Eğitimi

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

2014

2014

Kamera Karşısında Etkili Sunum Teknikleri Katılım Sertifikası

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Hizmet İçi Eğitim ve Gelişim Programı

2014

2014

Hedef Kitle Odaklı İçerik Editörlüğü Katılım Sertifikası

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Hizmet İçi Eğitim ve Gelişim Programı

2014

2014

Soru Hazırlama Teknikleri Katılım Sertifikası

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Hizmet İçi Eğitim ve Gelişim Programı

2014

2014

Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri Katılım Sertifikası

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Hizmet İçi Eğitim ve Gelişim Programı

2014

2014

Avrupa Patent Ofisi / "Patent Eğitim Seti" / "Eğitimcilerin "Eğitimi"

Education Management and Planning

Türk Patent Enstitüsü

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Law

Commercial Law

Legal Aspects of Labor and Social Security

Private Law

Economic Law

Tax Law

Intellectual and Industrial Property Law

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Istanbul University, School of Business, Department of Business Administration

2013 - 2018

2013 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, School of Business, Department of Business Administration

2002 - 2012

2002 - 2012

Research Assistant

Istanbul University, Faculty of Law, Private Law Department

Managerial Experience

2022 - Continues

2022 - Continues

Fakülte Kurulu Üyesi

Istanbul University, School Of Business, Department of Business Administration

2016 - 2019

2016 - 2019

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Istanbul University, School Of Business, Department of Business Administration

2014 - 2017

2014 - 2017

Head of Department

İstanbul Üniversitesi, School of Business, İşletme

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Labor Law Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

Commercial Law

Postgraduate

Postgraduate

Labor Law Sustainable Development

Doctorate

Doctorate

Contracts of Carriage of Goods by Seaway

Undergraduate

Undergraduate

Contracts Law

Undergraduate

Undergraduate

Sağlık Hukuku

Associate Degree

Associate Degree

Ticaret Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Basic Concepts of Law

Postgraduate

Postgraduate

Rekabet Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Hukukun Temel Kavramları

Undergraduate

Undergraduate

Sözleşmeler Hukuku

Associate Degree

Associate Degree

Kıymetli Evrak Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

İş Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

İş Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

Labor Law

Undergraduate

Undergraduate

Commercial Law

Undergraduate

Undergraduate

Hukukun Temel Kavramları

Undergraduate

Undergraduate

Şirketler Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Ticaret Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

Sermaye Piyasası Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Temel Hukuk

Undergraduate

Undergraduate

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

Kıymetli Evrak Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

Sermaye Piyasası Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Kıymetli Evrak Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Business Law

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

Denizcilik Sektöründe İş Hukuku Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Ulaştırma Sektöründe Vergi ve Yatırım Mevzuatı

Undergraduate

Undergraduate

Banka Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Basic Consept of Law

Undergraduate

Undergraduate

Ticaret Hukuku

Articles Published in Other Journals

2015

2015

Eser Üzerinde Adın Belirtilmesi Hakkı (FSEK m. 15)

DURGUT R.

Üç Nokta , no.15, pp.50-51, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Ticari İşlerde Müteselsil Sorumluluk - Teselsül Karinesi

DURGUT R.

Satınalma , no.17, pp.23-24, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Ticari İşlerde Faiz

DURGUT R.

Satınalma ve Tedarik Zinciri Yöneticilerinin Dergisi , no.8, pp.45-46, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

2006

2006

Çekte Kabul Yasağı ve Çekin Teyidi

Durgut R.

İstanbul Barosu Dergisi , vol.80, no.3, pp.985-1004, 2006 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

TAccording to TCC 886 and CMR 29 the Loss of the Goods in the Carriage Process Constitutes wilful misconduct in Terms of the Carrier

Durgut R.

Yürürlüğünün 9. Yılında ve Yargıtay Kararları Işığında Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu -V-, İstanbul, Turkey, 01 October 2021, pp.153-183 Creative Commons License

2019

2019

Carriage Fee in Carriage of Goods by National and International Road / Ulusal ve Uluslararası Karayolu ile Eşya Taşımasında Taşıma Ücreti

DURGUT R.

V. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress, İstanbul, Turkey, 19 - 20 September 2019, pp.1

2019

2019

Kayıp (Zıya) Karinesi ve Eşyanın Bulunması (CMR m. 20)

DURGUT R.

I. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Konferansı / I. International Conference on Road Transportation, İstanbul, Turkey, 18 June 2019, vol.0, no.0

2019

2019

Üreticiler (ve İthalatçılar) ile Yetkili Satıcılar Arasında Akdedilen Sözleşmelerdeki İnternet Satış Yasağı Hükümlerinin Sözleşmeler ve Rekabet Hukuku Bakımından İncelenmesi / Review of Contracts and Competition Law in Terms of Internet Sales Prohibition Contracts between Manufacturers (and Importers) and Authorized Dealers

DURGUT R.

REKABET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU “E-TİCARETTE REKABET VE REGÜLASYON” / SYMPOSIUM ON THE RECENT DEVELOPMENTS IN COMPETITION LAW “COMPETITION AND REGULATION IN E-TRADE”, İstanbul, Turkey, 30 April 2019, vol.0, no.0

2019

2019

New VAT Regulations for E-Commerce Transactions

AYLUÇTARHAN A., DURGUT R.

8TH INTERNATIONAL CONFERANCE ON LAW AND SOCIETY (ICLAS 2019), İstanbul, Turkey, 6 - 07 April 2019, pp.36-41

2018

2018

Avrupa Birliğinin 181 / 2011 Sayılı Tüzüğüne Göre Otobüsle Seyahat Eden Yolcuların Hakları

DURGUT R.

2. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, Kocaeli, Turkey, 22 - 23 November 2018

2018

2018

Avrupa Birliğinin Yolcu Taşımalara İlişkin Tüzüklerinde Engelli Yolcuların Hakları

DURGUT R.

Engellilik Araştırmaları Konferansı, İstanbul, Turkey, 15 - 16 November 2018

2018

2018

Pay Senetlerinin İhraç ve Halka Arzı İ·le İ·zahname

Durgut R., Akça H., Akkaş M. E.

5. Uluslararası Hukuk Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.65

2018

2018

Avrupa Birliği’nin 1371/2007 Sayılı Tüzüğüne Göre Demiryolu İle Seyahat Eden Yolcuların Hakları

Durgut R.

5. Uluslararası Hukuk Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.16

2018

2018

Türk Ticaret Kanununa Göre Gönderen ile Taşıyıcının Ambalajlama ve İşaretleme Yükümlülüğü

DURGUT R.

7. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Bursa, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.592-599

2017

2017

TAŞIMA VE LOJİSTİK HUKUKUNDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI

DURGUT R.

ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK ULUSAL KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 26 - 27 October 2017

2014

2014

Yolcu ve Bagaj Taşıması

DURGUT R.

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Taşıma İşleri II, İstanbul, Turkey, 01 February 2014, pp.125-139

2013

2013

Gönderenin Emir ve Talimat Verme Yetkisi ile Taşıma ve Teslim Engelleri

DURGUT R.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Taşıma İşleri, İstanbul, Turkey, 02 November 2013, pp.243-253

2012

2012

Cari Hesap İlişkileri

DURGUT R.

Borçlar Kanunu Genel Hükümler Konferansları II - Prof. Dr. İsmet Sungurbey'e Armağan, İstanbul, Turkey, 28 - 29 April 2012, vol.II, pp.272-280

Books & Book Chapters

2020

2020

Contract of Carriage for Passenger, Luggage and Cargo by International Airline

Durgut R., Bulut E. H.

in: Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics Studies III, Adil Akıncı,Özer Özçelik, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.375-384, 2020

2017

2017

Negotiable Instruments Law

Durgut R.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İstanbul, 2017 Creative Commons License

2015

2015

Tüketici Hukuku

DURGUT R.

İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Kitabevi, İstanbul, 2015

2015

2015

Banka Hukuku

DURGUT R.

İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İstanbul, 2015

2014

2014

Temel Hukuk

DURGUT R.

Http://Auzefhavalimani.İstanbul.Edu.Tr/, İstanbul, 2014

2014

2014

Borçlar Hukuku

DURGUT R.

Http://Auzefisletme.İstanbul.Edu.Tr/, İstanbul, 2014

2014

2014

Ticaret Hukuku

DURGUT R.

Http://Auzefisletme.İstanbul.Edu.Tr, İstanbul, 2014

2012

2012

Cari Hesap Sözleşmesi

DURGUT R.

Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2012

2005

2005

Kambiyo Senetlerinde Sebepsiz Zenginleşme

DURGUT R.

Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2005

Episodes in the Encyclopedia

2021

2021

Enterprise / Law of commercial enterprise

Durgut R.

TÜBITAK Yayınları, pp.285, 2021

Activities in Scientific Journals

2016 - Continues

2016 - Continues

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Advisory Committee Member

2015 - Continues

2015 - Continues

Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Advisory Committee Member

2014 - Continues

2014 - Continues

İzmir Barosu Dergisi

Advisory Committee Member

2014 - Continues

2014 - Continues

Leges Sosyal Bilimler Dergisi

Advisory Committee Member

2014 - Continues

2014 - Continues

Leges Hukuk Dergileri

Advisory Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2018 - Continues

2018 - Continues

Türk Alman Kültür İşleri Derneği

Member

2018 - Continues

2018 - Continues

Türk Alman Kültür İşleri Derneği

Member

2016 - Continues

2016 - Continues

İşletme İktisadi Enstitüsü Araştırma ve Yardım Vakfı

Secretary General

2015 - Continues

2015 - Continues

Lojistik ve Taşıma Hukuku Derneği

Vice President

Scientific Refereeing

April 2023

April 2023

Contemporary challenges and practices in logistics and supply chain management - “Freight forwarders in contemporary logistics and transportation law: Current practice and challenges”

Chapter Scientific / Professional Book Published by Other Publishers

November 2022

November 2022

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

May 2022

May 2022

Regesta

National Scientific Refreed Journal

May 2016

May 2016

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

July 2015

July 2015

Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2015

March 2015

İzmir Barosu Dergisi

National Scientific Refreed JournalCongress and Symposium Activities

01 April 2019 - 01 April 2019

01 April 2019 - 01 April 2019

The International Conference On Law and Society "Law in The Digitalization Era"

Attendee

-Turkey

01 April 2019 - 01 April 2019

01 April 2019 - 01 April 2019

I. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Konferansı

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2019 - 01 April 2019

01 April 2019 - 01 April 2019

REKABET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU “E-TİCARETTE REKABET VE REGÜLASYON” / SYMPOSIUM ON THE RECENT DEVELOPMENTS IN COMPETITION LAW “COMPETITION AND REGULATION IN E-TRADE”

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2018 - 01 November 2018

01 November 2018 - 01 November 2018

2. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi - Avrupa Birliğinin 181 / 2011 Sayılı Tüzüğüne Göre Otobüsle Seyahat Eden Yolcuların Hakları

Attendee

Kocaeli-Turkey

01 November 2018 - 01 November 2018

01 November 2018 - 01 November 2018

Engellilik Araştırmaları Konferansı - Avrupa Birliğinin Yolcu Taşımalara İlişkin Tüzüklerinde Engelli Yolcuların Hakları

Attendee

-Turkey

01 October 2018 - 01 October 2018

01 October 2018 - 01 October 2018

Yürürlüğünün 6. Yılında ve Yargıtay Kararları Işığında Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2018 - 01 October 2018

01 October 2018 - 01 October 2018

5. Uluslararası Hukuk Sempozyumu / International Symposium Law - Avrupa Birliğinin 1371/2007 Sayılı Tüzüğüne Göre Demiryolu İle Seyahat Eden Yolcuların Hakları

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2018 - 01 May 2018

01 May 2018 - 01 May 2018

4. Uluslararası Hukuk Sempozyumu - Anonim Şirket Pay Sahiplerinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Attendee

Antalya-Turkey

01 May 2018 - 01 May 2018

01 May 2018 - 01 May 2018

7. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi - Türk Ticaret Kanununa Göre Eşya Taşımada Gönderen ve Taşıyıcının Ambalajlama ve İşaretleme YükümlülüğüSustainable Development

Attendee

Bursa-Turkey

01 October 2017 - 01 October 2017

01 October 2017 - 01 October 2017

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi - Taşıma ve Lojistik Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2016 - 01 May 2016

01 May 2016 - 01 May 2016

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi / "Yatırımcı ile Yatırım Kuruluşları Arasındaki Uyuşmazlıkların Türk Sermaye Piyasası Sistemi İçinde Çözüm Yolları"

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2014 - 01 October 2014

01 October 2014 - 01 October 2014

Taşımacılık Sektöründe İş Hukuku Uygulamaları Paneli / AETR Konvansiyonu ve Ulusal Mevzuat Bakımından Dinlenme Süreleri ve Fazla ÇalışmaSustainable Development

Attendee

İstanbul Ticaret Üniversitesi / İstanbul-Turkey

01 February 2014 - 01 February 2014

01 February 2014 - 01 February 2014

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Taşıma İşleri II - Yolcu ve Bagaj Taşıması

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2013 - 01 November 2013

01 November 2013 - 01 November 2013

Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Taşıma İşleri Paneli - Gönderenin Emir ve Talimat Verme Yetkisi ile Taşıma ve Teslim Engelleri

Attendee

İstanbul-Turkey

01 July 2011 - 01 July 2011

01 July 2011 - 01 July 2011

Türk - Alman Hukuk Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

Jury Memberships

September-2023

September 2023

Post Graduate

Post Graduate - Bahçeşehir Üniversitesi

April-2023

April 2023

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

June-2022

June 2022

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

March-2022

March 2022

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Aydın Üniversitesi

February-2022

February 2022

Post Graduate

Post Graduate - Bahçeşehir Üniversitesi

July-2020

July 2020

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

June-2020

June 2020

Post Graduate

Post Graduate - Bahçeşehir Üniversitesi

September-2019

September 2019

Post Graduate

Murat Erenoğlu Deniz İşletmeciliği ABD Yüksek Lisans Tez Savunması - İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü

August-2019

August 2019

Post Graduate

Zeynep HUŞ İŞGÖREN Özel Hukuk Yüksek Lisans Tez Savunması - İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

January-2019

January 2019

Post Graduate

Buket Gün, Marka Hukukunda Birlikte Var Olma - İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

January-2019

January 2019

Post Graduate

Neslihan Akça, Sermaye Piyasalarında Kurumsal Yönetim İlkeleri - Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

July-2018

July 2018

Post Graduate

Tez Savunma Jüri Üyeliği - Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

August-2016

August 2016

Post Graduate

Ahmet Emre Kaplan'ın Yüksek Lisans Tez Savunması - Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

June-2016

June 2016

Post Graduate

Muhammed Uçar'ın Yüksek Lisans Tez Jürisi - Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

June-2016

June 2016

Post Graduate

Dilşad Sarıca'nın Yüksek Lisans Tez Jürisi - Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

February-2014

February 2014

Doctorate

Doktora Tez Savunması - Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü