Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • Hukuk

  • Ticaret Hukuku

  • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

  • Özel Hukuk

  • Ekonomi Hukuku

  • Vergi Hukuku

  • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku