Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 The International Conference On Law and Society "Law in The Digitalization Era"

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2019 REKABET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU “E-TİCARETTE REKABET VE REGÜLASYON” / SYMPOSIUM ON THE RECENT DEVELOPMENTS IN COMPETITION LAW “COMPETITION AND REGULATION IN E-TRADE”

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 I. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Konferansı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 2. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi - Avrupa Birliğinin 181 / 2011 Sayılı Tüzüğüne Göre Otobüsle Seyahat Eden Yolcuların Hakları

  Katılımcı

  Kocaeli, Türkiye

 • 2018 Engellilik Araştırmaları Konferansı - Avrupa Birliğinin Yolcu Taşımalara İlişkin Tüzüklerinde Engelli Yolcuların Hakları

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2018 Yürürlüğünün 6. Yılında ve Yargıtay Kararları Işığında Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 5. Uluslararası Hukuk Sempozyumu / International Symposium Law - Avrupa Birliğinin 1371/2007 Sayılı Tüzüğüne Göre Demiryolu İle Seyahat Eden Yolcuların Hakları

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 4. Uluslararası Hukuk Sempozyumu - Anonim Şirket Pay Sahiplerinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2018 7. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi - Türk Ticaret Kanununa Göre Eşya Taşımada Gönderen ve Taşıyıcının Ambalajlama ve İşaretleme Yükümlülüğü

  Katılımcı

  Bursa, Türkiye

 • 2017 Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi - Taşıma ve Lojistik Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi / "Yatırımcı ile Yatırım Kuruluşları Arasındaki Uyuşmazlıkların Türk Sermaye Piyasası Sistemi İçinde Çözüm Yolları"

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 Taşımacılık Sektöründe İş Hukuku Uygulamaları Paneli / AETR Konvansiyonu ve Ulusal Mevzuat Bakımından Dinlenme Süreleri ve Fazla Çalışma

  Katılımcı

  İstanbul Ticaret Üniversitesi / İstanbul, Türkiye

 • 2014 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Taşıma İşleri II - Yolcu ve Bagaj Taşıması

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Taşıma İşleri Paneli - Gönderenin Emir ve Talimat Verme Yetkisi ile Taşıma ve Teslim Engelleri

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 Türk - Alman Hukuk Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye