Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Avrupa Birliğinin 181 / 2011 Sayılı Tüzüğüne Göre Otobüsle Seyahat Eden Yolcuların Hakları

İşletme Bilimi Dergisi / The Journal of Business Science, cilt.7, no.0, ss.263-274, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ANONİM ŞİRKET PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI / THE RIGHT TO REQUEST INFORMATION AND EXAMINATION OF THE SHAREHOLDERS IN JOINT STOCK COMPANY

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, cilt.13, ss.123-154, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Havayolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarının Türk Hukukunda Düzenlenişi

Ankara Barosu Dergisi, ss.191-218, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adi Şirkette Ortağın Yönetim Yetkisinin Kaldırılması ve Sınırlanması (TBK m.629)

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ss.135-153, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Eser Üzerinde Adın Belirtilmesi Hakkı (FSEK m. 15)

Üç Nokta, ss.50-51, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Limited Şirket Esas Sermaye Payı Üzerinde Rehin Hakkı Kurulması

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, ss.123-138, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ticari İşlerde Faiz

Satınalma ve Tedarik Zinciri Yöneticilerinin Dergisi, ss.45-46, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Tazminat Davaları

Prof. Dr. Hüseyin Ülgen'e Armağan, cilt.1, ss.1075-1096, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Milletlerarası Tahkim Kanununa Göre Lex Mercatoria'nın Esasa Uygulanabilir Hukuk Olması

MİLLETLERARASI HUKUK VE MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BÜLTENİ, cilt.25-26, ss.205-128, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bilanço Görüşmelerinin Ertelenmesi TTK m. 377

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KAZANCI HAKEMLİ HUKUK DERGİSİ, ss.48-67, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çekte Kabul Yasağı ve Çekin Teyidi

İstanbul Barosu Dergisi, cilt.80, ss.985-1004, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Uluslararası Tahkimde Sözleşme Serbestisi

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.1, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Carriage Fee in Carriage of Goods by National and International Road / Ulusal ve Uluslararası Karayolu ile Eşya Taşımasında Taşıma Ücreti

V. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Eylül 2019, ss.1

Kayıp (Zıya) Karinesi ve Eşyanın Bulunması (CMR m. 20)

I. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Konferansı / I. International Conference on Road Transportation, İstanbul, Türkiye, 18 Haziran 2019, cilt.0, no.0

Üreticiler (ve İthalatçılar) ile Yetkili Satıcılar Arasında Akdedilen Sözleşmelerdeki İnternet Satış Yasağı Hükümlerinin Sözleşmeler ve Rekabet Hukuku Bakımından İncelenmesi / Review of Contracts and Competition Law in Terms of Internet Sales Prohibition Contracts between Manufacturers (and Importers) and Authorized Dealers

REKABET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU “E-TİCARETTE REKABET VE REGÜLASYON” / SYMPOSIUM ON THE RECENT DEVELOPMENTS IN COMPETITION LAW “COMPETITION AND REGULATION IN E-TRADE”, İstanbul, Türkiye, 30 Nisan 2019, cilt.0, no.0

New VAT Regulations for E-Commerce Transactions

8TH INTERNATIONAL CONFERANCE ON LAW AND SOCIETY (ICLAS 2019), İstanbul, Türkiye, 6 - 07 Nisan 2019, ss.36-41

Avrupa Birliğinin 181 / 2011 Sayılı Tüzüğüne Göre Otobüsle Seyahat Eden Yolcuların Hakları

2. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2018

Avrupa Birliğinin Yolcu Taşımalara İlişkin Tüzüklerinde Engelli Yolcuların Hakları

Engellilik Araştırmaları Konferansı, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2018

Avrupa Birliği’nin 1371/2007 Sayılı Tüzüğüne Göre Demiryolu İle Seyahat Eden Yolcuların Hakları

5. Uluslararası Hukuk Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.16

Pay Senetlerinin İhraç ve Halka Arzı İ·le İ·zahname

5. Uluslararası Hukuk Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.65

Türk Ticaret Kanununa Göre Gönderen ile Taşıyıcının Ambalajlama ve İşaretleme Yükümlülüğü

7. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Bursa, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.592-599

TAŞIMA VE LOJİSTİK HUKUKUNDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI

ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK ULUSAL KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2017

Yolcu ve Bagaj Taşıması

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Taşıma İşleri II, İstanbul, Türkiye, 01 Şubat 2014, ss.125-139

Gönderenin Emir ve Talimat Verme Yetkisi ile Taşıma ve Teslim Engelleri

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Taşıma İşleri, İstanbul, Türkiye, 02 Kasım 2013, ss.243-253

Cari Hesap İlişkileri

Borçlar Kanunu Genel Hükümler Konferansları II - Prof. Dr. İsmet Sungurbey'e Armağan, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2012, cilt.II, ss.272-280

Kitap & Kitap Bölümleri

Tüketici Hukuku

İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Kitabevi, İstanbul, 2015

Banka Hukuku

İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İstanbul, 2015

Ticaret Hukuku

Http://Auzefisletme.İstanbul.Edu.Tr, İstanbul, 2014

Borçlar Hukuku

Http://Auzefisletme.İstanbul.Edu.Tr/, İstanbul, 2014

Temel Hukuk

Http://Auzefhavalimani.İstanbul.Edu.Tr/, İstanbul, 2014

Cari Hesap Sözleşmesi

Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2012

Kambiyo Senetlerinde Sebepsiz Zenginleşme

Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2005