Prof.Mehmet SAMSAKÇI


Faculty of Literature, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Department of Modern Turkish Literature


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philology, Turkish Language and Literature, Modern Turkish Literature

Metrics

Publication

76

Project

3

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2005 - 2011

2005 - 2011

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

2003 - 2005

2003 - 2005

Postgraduate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

1999 - 2003

1999 - 2003

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Literature, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

2010

2010

Doctorate

Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Parti / Particilik Algısının türk Romanına Aksi (1909-1980)

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Türk Dili Ve Edebiyatı

2005

2005

Postgraduate

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Eserlerinde Güzel Sanatlar

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Türk Dili Ve Edebiyatı

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Philology, Turkish Language and Literature, Modern Turkish Literature

Academic Titles / Tasks

2016 - Continues

2016 - Continues

Associate Professor

Istanbul University, Faculty Of Literature, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Managerial Experience

2016 - 2020

2016 - 2020

Vice Dean

Istanbul University, Faculty Of Literature, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Non Academic Experience

2015 - 2016

2015 - 2016

State Agency, Yunus Eme Enstitüsü

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Edebiyat Tarihi Metodolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Edebiyat Akımları

Doctorate

Doctorate

Yeni Türk Edebiyatında Basın-Edebiyat İlişkisi

Undergraduate

Undergraduate

Yeni Türk Edebiyatı II

Undergraduate

Undergraduate

Yeni Türk Edebiyatında Mitoloji

Undergraduate

Undergraduate

Edebiyat ve Estetik

Undergraduate

Undergraduate

Yeni Türk Edebiyatına Giriş

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2016

2016

The Aesthetics of Islam, Modern Aesthetics and The Aesthetic Foundations of Post-Tanzimat Turkish Poetry

SAMSAKÇI M.

TURKISH STUDIES, vol.11, no.20, pp.523-542, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Üniversite Tahsiline Dair Yeni Belge ve Bilgiler - III

Samsakçı M.

Türk Edebiyatı, vol.585, no.585, pp.4-9, 2022 (National Non-Refereed Journal)

2022

2022

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Üniversite Tahsilline Dair Yeni Belge ve Bilgiler - II

Samsakçı M.

Türk Edebiyatı, no.584, pp.4-9, 2022 (National Non-Refereed Journal)

2022

2022

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Üniversite Tahsilline Dair Yeni Belge ve Bilgiler - I

Samsakçı M.

Türk Edebiyatı, no.583, pp.9-15, 2022 (National Non-Refereed Journal)

2021

2021

Nakkaş Şair Nigârî ve Sinan Paşa Gazavatnamesi (Tanıtma)

SAMSAKÇI M.

Şiraze, no.5, pp.48-51, 2021 (National Non-Refereed Journal)

2019

2019

Yahya Kemal’in Yakın Dönem Türk Siyaset ve Edebiyatına Dair Gün Yüzüne Çıkmamış Bazı Hatıra ve Notları

SAMSAKÇI M.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, vol.59, no.59, pp.399-448, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2019

2019

Yahya Kemal’in Fransızca’ya Çevrilmiş Bazı Şiirleri ve Bir Mektubu

Samsakçı M.

Türk Edebiyatı, vol.553, no.553, pp.20-23, 2019 (Non Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Yahya Kemal’in 1925 Türkiye-Suriye Tahdid-i Hudut Komisyonu Üyeliği ve Bu Vazife Dolayısıyla Ankara’ya Gönderdiği Raporlar

Samsakçı M.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İlmî Araştırmalar, vol.14, no.14, pp.81-100, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

2019

2019

Fatih Harbiye Uyarlamaları Etrafında Romandan Televizyona Uyarlama Meselesi

Samsakçı M. , Karaçam Ş. G.

Dil ve Edebiyat Araştırmaları, vol.20, no.20, pp.85-104, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2019

2019

1926 Tarihli Bir Anket Dolayısıyla Yahya Kemal’in Edebiyatımız Üzerine Görüş ve Yorumları

Samsakçı M.

Türk Edebiyatı, vol.546, no.546, pp.40-44, 2019 (Non Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Yahya Kemal ve İstanbul Üniversitesi

SAMSAKÇI M.

Kubbealtı Akademi Mecmuası, vol.189, no.189, pp.60-72, 2019 (Non Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

İstanbul’la Rumeli Arasında Bir İrfan Köprüsü” Sâmiha Ayverdi

Samsakçı M.

Aydın Türklük Bilgisi Dergisi, vol.4, no.4, pp.123-135, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2018

2018

Şehre Şiirle Tutunmak: Günümüz Balkanında Türk Şiiri

Samsakçı M.

Üsküdar: Kültür, Sanat ve Medeniyet Dergisi, vol.6, no.6, pp.55-58, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

“Prizrenli Bir Şair” Zeynel Beksaç ve Şiiri

SAMSAKÇI M.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.4, pp.33-46, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

”Ne Hürriyeti ne Müsavâtı Ver” Yahya Kemal ve İktidar

SAMSAKÇI M.

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, vol.57, no.57, pp.215-237, 2017 (International Refereed University Journal)

2017

2017

Divanını Yakan Şair

Samsakçı M.

Türk Edebiyatı, vol.528, no.528, pp.80-81, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Orhan Veli’nin Şiiri ve İktidar

Samsakçı M.

Karabatak, vol.34, no.34, pp.90-93, 2017 (National Non-Refereed Journal)

2017

2017

Köprü’nün 15. Yılı İçin

Samsakçı M.

Türkçem, vol.195, no.195, pp.17, 2017 (National Non-Refereed Journal)

2015

2015

Sanat- Edebiyatta Yalan’ın Yeri ve Değeri Üzerine

SAMSAKÇI M.

Yeni Türk Edebiyatı, vol.14, no.14, pp.91-109, 2015 (Other Refereed National Journals)

2013

2013

Yahya Kemal Mektebe Nasıl Başladı?

Samsakçı M.

Türk Edebiyatı, vol.481, no.481, pp.56-58, 2013 (National Non-Refereed Journal)

2013

2013

Âkif’in Şiir Dilinin Aydınlığının Sebeplerine Dair

SAMSAKÇI M.

FSM İLMİ ARAŞTIRMALAR İNSAN VE TOPLUM BİLİMLER DERGİSİ, vol.2, no.2, pp.183-200, 2013 (National Refreed University Journal)

2012

2012

İşgal Karanlığında Bir İsyan Alevi: Süleyman Nazif’in Pierre Loti Hitabe’si

SAMSAKÇI M.

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, vol.44, no.44, pp.163-196, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

Yahya Kemal’in Pierre Loti’ye Dair Bir Konferansı

Samsakçı M.

Türk Edebiyatı, vol.462, no.462, pp.14-17, 2012 (National Non-Refereed Journal)

2012

2012

İstanbul’un Kitabelerine Dair

Samsakçı M.

Kubbealtı Akademi Mecmuası, vol.162, no.162, pp.71-78, 2012 (National Non-Refereed Journal)

2012

2012

Şiir Nesir Olmayan Söz Müdür?: Nazım-Nesir Farkı, Şiirde Nesirleşme ve Mensur Şiirin İmkânı Üzerin

SAMSAKÇI M.

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.7, no.4, pp.2709-2724, 2012 (National Refreed University Journal)

2011

2011

Gerçekliğin İdraki ve Üslûp Sorunları Bağlamında Benim Adım Kırmızı

SAMSAKÇI M.

YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI, vol.6, no.6, pp.121-138, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

Kültürel Devamlılık ve Zevk İnkırazı Bağlamında Ahmet Hamdi Tanpınar’da Türk Mimarîsi

SAMSAKÇI M.

Dil ve Edebiyat Araştırmaları, vol.3, no.3, pp.179-222, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Rumeli Türkleri ve Yahya Kemal

Samsakçı M.

Rumeli’nin Sesi, vol.11, no.11, pp.4-7, 2009 (National Non-Refereed Journal)

2008

2008

Yahya Kemal İçin Armağan Kitabı

Samsakçı M.

Türk Edebiyatı, vol.421, no.421, pp.69-71, 2008 (National Non-Refereed Journal)

2008

2008

Yahya Kemal ve Ölüm

Samsakçı M.

Türk Edebiyatı, vol.414, no.414, pp.27-30, 2008 (National Non-Refereed Journal)

2008

2008

Türk Kültür ve Edebiyatında Tuz ve Tuz-Ekmek Hakkı

SAMSAKÇI M.

Türk Dili ve Edebiyatı, vol.36, no.36, pp.181-200, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Dergâh Mecmuası ve Kuva-yı Milliye Hareketi

SAMSAKÇI M.

100.YILINDA DERGAH MECMUASI SEMPOZYUMU, Kocaeli, Turkey, 16 - 17 September 2021, vol.1, pp.123-138

2021

2021

Ara Nesil Döneminden Bir Miraciye: Receb Vahyî ve Minhâcü'l-Mirac'ı

SAMSAKÇI M.

9. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 September 2021

2019

2019

Bir Şehrin Hafızası: Üsküp’ün Osmanlıca Kitabeleri

Samsakçı M.

ÜSKÜPİSTANBUL KENTSEL KÜLTÜREL KİMLİKLER , İstanbul, Turkey, 13 - 15 November 2019, no.6673281, pp.241-260

2016

2016

ÖLÜMÜN GELENEĞİ / GELENEĞİN ÖLÜMÜ: TÜRK-İSLÂM MEZAR TAŞLARININ EDEBÎ ve ESTETİK DEĞERİ

Samsakçı M.

Sanatta Gelenek-Gelenekte Sanat Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 13 October 2016, pp.241-253 Creative Commons License

2018

2018

Çanakkale Şehitlerine Hürmet Ve Minnetin Edebî İfadesi: Süleyman Nazif’in Âbide-İ Şühedâ’sı

SAMSAKÇI M.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Kongresi (Congist'2018), İstanbul, Turkey, 12 - 14 September 2018, pp.167-184

2018

2018

Prizrenli Bir Şair ve Şiiri: Zeynel Beksaç

SAMSAKÇI M.

1. Uluslararası Rumeli (Dil, Edebiyat, Çeviri( Sempozyumu, Kırklareli, Turkey, 12 May 2018, pp.1

2018

2018

Bir Tanpınar Sözlüğü: Lüzum ve İmkânlar

SAMSAKÇI M.

1. Uluslararası Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 19 - 20 March 2018, pp.611-626

2017

2017

17. Yüzyıldan Günümüze Türk-İslâm Mezar Taşı Kitabelerinin Edebî ve Estetik Değerleri

SAMSAKÇI M.

Usos 2017 Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Granada, Spain, 18 - 24 September 2017, pp.1

2017

2017

Cumhuriyet’e Kadarki Edebiyatımızın Aynasında Türk Kültürü ve Yaşama Üslûbu

SAMSAKÇI M.

5. Türkiye-Kore Edebiyat Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 17 September 2017, pp.1

2014

2014

Nihad Sami Banarlı”, (Saygı Oturumu)

SAMSAKÇI M.

Nihad Sami Banarlı Hatırasına Medeniyet Dili Türkçe, İstanbul, Turkey, 04 December 2014, pp.61-67

2012

2012

M. Kutlu Hikâyesinde Modern Bir Dejenerasyon Alanı Olarak Siyaset ve Siyasetçiler

SAMSAKÇI M.

Aynanın Sırrı: Mustafa Kutlu Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 - 27 April 2012, pp.190-206

2011

2011

Âkif’in Şiir Dilinin Berraklık ve Aydınlığının Sebeplerine Dair

SAMSAKÇI M.

Ölümünün 75. Yılında Millet Şairi Mehmet Âkif Ersoy Sempozyumu, Muğla, Turkey, 27 - 28 December 2011, pp.183-200

2010

2010

Kasırgayı Boradan Anlamak: Süleyman Nazif’in Namık Kemal’i

SAMSAKÇI M.

Doğumunun 170. Yılında Namık Kemal Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 - 28 December 2010, pp.104-121

2010

2010

Kemal Tahir’in Millî Mücadele Romanlarında Halk

SAMSAKÇI M.

Türk Edebiyatında Tarihî Roman Yazarı Olarak Kemal Tahir Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 29 - 30 November 2010, pp.537-554

2009

2009

Attilâ İlhan’ın ‘Aynanın İçindekiler’ Serisini Oluşturan Romanlarında İstanbul Algısı

SAMSAKÇI M.

7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 10 October 2009, pp.269-588

2008

2008

Yahya Kemal’in Eserlerinin Kitap Hâlinde İlk Neşri Meselesi ve Bir Mahkeme Davası

SAMSAKÇI M.

Bir Medeniyeti Yorumlamak: Yahya Kemal Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 07 November 2008, pp.462-471

2008

2008

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Eserlerinde İstanbul Semtleri

SAMSAKÇI M.

Beykent Üniversitesi 1. Uluslararası Edebiyatımızda İstanbul Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 05 April 2008, pp.909-924

2007

2007

Sepetçioğlu’nun Kuruluşu Konu Alan Romanlarının İlk Beşinde Manevî Ocaklar

Samsakçı M.

Ölümünün Birinci Yılında Mustafa Necati Sepetçioğlu Sempozyumu, Ankara, Turkey, 24 - 25 May 2007, vol.49, pp.67-76 Creative Commons License

2007

2007

80 Sonrası Türk Hikâyesinde Grotesk

SAMSAKÇI M.

Hikâyenin Bugünü-Bugünün Hikâyesi: 80 Sonrası Türk Hikâyesi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 19 - 20 October 2007, pp.226-236

2007

2007

Hayriye ve Haluk’un Defteri Şairlerinin Oğullarına Nasihatnameleri ve Aradaki Zihniyet Farklılaşması

SAMSAKÇI M.

38. Uluslararası Icanas Sempozyumu, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, pp.1365-1382

2007

2007

Sepetçioğlu’nun Kuruluşu Konu Alan Romanlarının İlk Beşinde Manevî Ocaklar

SAMSAKÇI M.

Ölümünün 1. Yılında Mustafa Necati Sepetçioğlu Sempozyumu, Ankara, Turkey, 24 - 26 May 2007, pp.67-76

Books & Book Chapters

2022

2022

Hakikî Ruh Mimarımız: Ahmet Hamdi Tanpınar

SAMSAKÇI M.

Fatih Belediyesi, İstanbul, 2022

2022

2022

LİSAN-I NAZMDA EŞKÂL ve EFKÂR

SAMSAKÇI M.

in: Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası - Seçme Makaleler, Samsakçı, Mehmet - Güldürmez Sevim, Editor, İstanbul Üniversity Press, İstanbul, pp.203-221, 2022

2022

2022

Dünya ve Ukbâda Beraber: Âkif-Nazif-Naîm

SAMSAKÇI M.

in: Kurşunla Bağlı Yalçın Bir Taş: Mehmet Âkif Ersoy, Burak Koç - Osman Yılmaz, Editor, İlim Yayma Vakfı, İstanbul, pp.69-84, 2022

2021

2021

DERGÂH MECMUASI ve KUVA-YI MİLLİYE HAREKETİ

SAMSAKÇI M.

in: 100. Yılında Dergâh Dergisi, Doç. Dr. Ali Kurt, Editor, Gölcük Belediyesi, pp.123-129, 2021

2021

2021

Sürülsün Düşman(lık): Zdravljica ve İstiklâl Marşı

SAMSAKÇI M.

in: 100 Ülke-100 Marş, Prof. Dr. Birol Emil - Prof. Dr. Zeki Taştan, Editor, Kesit, İstanbul, pp.543-547, 2021

2018

2018

Çanakkale Şehitlerine Hürmet ve Minnetin Edebî İfadesi: Süleyman Nazif’in Âbide-i Şühedâ'sı

SAMSAKÇI M.

in: Savaş ve Edebiyat: Edebiyatın Tanıklığında Savaşlar ve Sonrası, Erman Gören - Ebru Yener Gökşenli - Korhan Korbek - Şerif Eskin - Bülent Çağlakpınar, Editor, Hiperlink, İstanbul, pp.167-184, 2018

2018

2018

Türk Romanında Türler

SAMSAKÇI M.

in: 40 Soruda Türk Romanı, Prof. Dr. Mehmet Narlı, Editor, Ketebe, İstanbul, pp.125-140, 2018

2018

2018

Meta-Anlatı’dan Mikrofona: Batılılaşma Sürecinde Türk Şairinin Dönüşümü

SAMSAKÇI M.

in: Navisalvia: Sina Kabaağaç'ı Anma Toplantıları, Çiğdem Menzilcioğlu, Editor, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, pp.396-464, 2018

2017

2017

Mektuplarına Göre Zarifoğlu’nun İnsanî ve Edebî Portresi

SAMSAKÇI M.

in: Bir Dağ Nasıl Söylerse Öyle: Cahit Zarifoğlu, M. Fatih Andı -- Hüseyin Yorulmaz, Editor, Hat, İstanbul, pp.320-329, 2017 Sustainable Development

2015

2015

Aczini Eyledi Nihayet Düşmen: Türk Şiirinde Çanakkale Zaferi

SAMSAKÇI M.

in: Emperyalizme Direniş Bilinci Çanakkale, Prof. Dr. M. Fatih Andı , Editor, Hat Yayınevi, İstanbul, pp.193-210, 2015

2014

2014

Siyaset ve Roman

SAMSAKÇI M.

Kitabevi, İstanbul, 2014

2011

2011

Yapmadı Anı Şöhret-i Âfet İçin: Kosova Kitabeleri

SAMSAKÇI M.

İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul, 2011

2010

2010

O Zaman Yükselerek Arşa Değer Belki Başım

SAMSAKÇI M.

in: İstiklâl Marşı - İstikbâl Marşı / 41 Dize 41 Yorum, Hasan Akay - M. Fatih Andı, Editor, Hat, İstanbul, pp.461-469, 2010

2010

2010

Kemal Tahir ve Polisiye Roman

SAMSAKÇI M.

in: Kemal Tahir 100 Yaşında, Ertan Eğribel - M. Fatih Andı, Editor, T. C. Kültür Bakanlığı Yay, İstanbul, pp.387-393, 2010

2009

2009

İstanbul'un 100 Yazarı

SAMSAKÇI M.

İ. B. B. Kültür A. Ş., İstanbul, 2009

2008

2008

Yahya Kemal Enstitüsü

Samsakçı M.

in: Yahya Kemal Beyatlı Prestij Kitabı, Yetiş Kâzım, Editor, T. C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı, İstanbul, pp.456-471, 2008

Episodes in the Encyclopedia

2018

2018

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

SAMSAKÇI M.

T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı / Ahmet Yesevî Üniversitesi, pp.1-4, 2018

2018

2018

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

SAMSAKÇI M.

T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı / Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-4, 2018

Supported Projects

2013 - 2014

2013 - 2014

Kosova Kitabeleri

Other Supported Projects

DOĞAN E., SAMSAKÇI M. (Executive)

Scientific Refereeing

December 2020

December 2020

İÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi

Other Indexed Journal

June 2020

June 2020

FSM İLMİ ARAŞTIRMALAR İNSAN VE TOPLUM BİLİMLER DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

May 2013

May 2013

Turkish Studies

Other Indexed JournalCongress and Symposium Activities

01 April 2012 - 01 April 2012

01 April 2012 - 01 April 2012

M. Kutlu Hikâyesinde Modern Bir Dejenerasyon Alanı Olarak Siyaset ve Siyasetçiler

Attendee

İstanbul-Turkey

01 December 2011 - 01 December 2011

01 December 2011 - 01 December 2011

Âkif’in Şiir Dilinin Berraklık ve Aydınlığının Sebeplerine Dair

Attendee

Muğla-Turkey

01 December 2010 - 01 December 2010

01 December 2010 - 01 December 2010

Kasırgayı Boradan Anlamak: Süleyman Nazif’in Namık Kemal’i

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2010 - 01 November 2010

01 November 2010 - 01 November 2010

Kemal Tahir’in Millî Mücadele Romanlarında Halk

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2009 - 01 October 2009

01 October 2009 - 01 October 2009

Attilâ İlhan’ın ‘Aynanın İçindekiler’ Serisini Oluşturan Romanlarında İstanbul Algısı

Attendee

Ankara-Turkey

01 November 2008 - 01 November 2008

01 November 2008 - 01 November 2008

Yahya Kemal’in Eserlerinin Kitap Hâlinde İlk Neşri Meselesi ve Bir Mahkeme Davası

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2008 - 01 April 2008

01 April 2008 - 01 April 2008

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Eserlerinde İstanbul Semtleri

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2007 - 01 October 2007

01 October 2007 - 01 October 2007

80 Sonrası Türk Hikâyesinde Grotesk

Attendee

İstanbul-Turkey

01 September 2007 - 01 September 2007

01 September 2007 - 01 September 2007

Hayriye ve Haluk’un Defteri Şairlerinin Oğullarına Nasihatnameleri ve Aradaki Zihniyet Farklılaşması

Attendee

Ankara-Turkey

01 May 2007 - 01 May 2007

01 May 2007 - 01 May 2007

Sepetçioğlu’nun Kuruluşu Konu Alan Romanlarının İlk Beşinde Manevî Ocaklar

Attendee

Ankara-Turkey