Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İslami Finansal Okuryazarlık ve Helal Okuryazarlık İlişkisi

Istanbul Management Journal, vol.30, no.86, pp.1, 2019 (International Refereed University Journal)

Investigating Performances of Turkish Manufacturing Industry Firms by Logistic Regression Analysis Method

research journal of finance and accounting, no.9, pp.81-88, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effects of Index Future Contracts on Indices in Futures Market

International Journal of Scientific and Technological Research, no.5, pp.1, 2018 (International Refereed University Journal)

INVESTIGATION OF THE MONETARY POLICY PRACTICES IN 2001 AND 2008 TURKISH CRISES

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.15, pp.1395-1412, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects Of Expectations And Confidence Indices On Financial Markets

Journal of Accounting and Finance, pp.142-151, 2017 (Other Refereed National Journals)

TÜRK İMALAT SANAYİİ İŞLETMELERİNİN SERMAYE YAPILARINDAKİ DEĞİŞİMLERİ ETKİLEYEN MİKRO VE MAKRO FAKTÖRLER

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.11, pp.621-635, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

BİST-100 ENDEKSİNDE VOLATİLİTENİN MODELLENMESİ VE ÖNGÖRÜLMESİNDE ARCH MODELLERİ

İstanbul Management Journal, no.79, pp.208-223, 2015 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EFFECTS OF EXPECTATIONS AND CONFIDENCE INDICES ON FINANCIAL MARKETS

The 1st International Symposium on Accounting and Finance, Ohrid, Macedonia, 3 - 05 July 2017, pp.14-21

RELATIONSHIP BETWEEN THE COUNTRY RISK AND THE DIRECT FOREIGN CAPITAL INVESTMENT: TURKEY CASE

The 4th International Symposium on Accounting and Finance, Ohrid, Macedonia, 3 - 05 July 2017, pp.1-6

Para Politikası Uygulamalarının 2001 ve 2008 Türkiye Krizleri Açısından İncelenmesi

INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMIC RESEARCHES AND FINANCIAL MARKETS, Edirne, Turkey, 12 - 13 May 2017, pp.1078-1092

Sosyal Ağları Kullanmak Firmayı Daha Değerli Yapar mı? Sosyal Ağların Entellektüel Sermayeye Etkisi

1. International Symposium on Accounting and Finance, Turkey, 1 - 04 December 2012, pp.503-514

Kriz Geliyorum Der mi? Krizin Öncü Göstergeler Yoluyla Öngörülmesi

Ulusal Finans Sempozyumu, Malatya, Turkey, 1 - 04 November 2012

Books & Book Chapters

Working Capital Management

in: Financial Management, Umut Burak Geyikçi,Mine Yılmazer,Tuğdem Saygın Yücel, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.225-255, 2020

E Harfi İle Başlayan Finansal Kavramlar

in: Finansın Temel Kavramları, GÜNDOĞDU A., Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.153-178, 2018

DÖVİZ KURLARINI AÇIKLAYAN TEORİLER

in: FİNANSIN TEMEL TEORİLERİ, GÜNDOĞDU A., Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.227-242, 2018

Çalışma Sermayesi Yönetimi ve Politikaları

in: M Finans, Prof. Dr. Vedat Sarıkovanlık, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.329-351, 2016

Finansal Yönetime Giriş

in: M Finans, Prof. Dr. Vedat Sarıkovanlık, Editor, Nobel, Ankara, pp.3-22, 2016