Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Kafa Travması ve Epilepsi

Türk Nöroşirürji Dergisi , vol.30, no.2, pp.254-256, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Post-operative Complications of 915 Endoscopic Discectomy Patients

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 19 October 2023, pp.95

Dijital Subtraksiyon Anjiyografisinde Heubner Rekürrent Arterin Taranması

Türk Nöroşirürji Derneği, Nörovasküler Cerrahi ve Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu, Nörovasküler Sempozyum, Zonguldak, Turkey, 8 - 10 September 2023

Tek Merkez Forestier Hastalığı Vaka Serisi

Türk Nöroşirürji Derneği 35. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 October 2022, pp.1

Lomber radikülopatiyi taklit eden meraljiya parestetika: 2 olgu sunumu

Türk Nöroşirurji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu 25. Sempozyumu, Muğla, Turkey, 28 - 30 October 2021, pp.59-60

Orbital kist hidatik: olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 34. Bilimsel Kongresi, Online, Turkey, 30 September - 03 October 2021

Primer leptomenigeal medulloblastom: olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 34. Bilimsel Kongresi, Online, Turkey, 30 September - 03 October 2021

Vertebral Artery Injuries Secondary to Gunshot

5th Annual Meeting Serbian Neurological Surgery with International Participitation, Kragujevac, Serbia, 24 - 27 October 2019, pp.32-33

Endoscopic removal of a bullet migrated to the third ventricle causing hydrocephalus: A case repor

moval of a bullet migrated to the third ventricle causing hydrocephalus: A case report. 20th World Federation of Neurosurgical Societes Congress, İstanbul, Turkey, 20 - 25 August 2017, pp.563

Motor alan komşuluğunda yerleşmiş tümör

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Kongresi , Antalya, Turkey, 17 April 2015, pp.265

Foramen Magnum Kitlelerinde Cerrahi Tedavi

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği IX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 26 October 2013, pp.95

Kranyal Metastazlarda Cerrahi Deneyimimiz

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği IX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 26 October 2013, pp.93

2 Olguda İntrakranyal Operasyon Sonrası Gelişen Serebral Venöz Sinüs Trombozu

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği IX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 26 October 2013, pp.95

Kafa Kaidesi Kırığına Bağlı Gelişen Sol İnternal Karotis Arter Diseksiyonu

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği IX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 26 October 2013, pp.94-95

Kafa Travmalı Hastalarda Epidemiyolojik Çalışma

27. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi , Antalya, Turkey, 12 April 2013, pp.104

Olgu Sunumu: Lhermitte-Duclos Hastalığı

27. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 12 April 2013, pp.251

İntramedüller Tümörler: 84 Hastanın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi,

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği VIII. Bilimsel Kongresi, Gaziantep, Turkey, 27 September 2012, pp.15

Books & Book Chapters

Endoscopic Third Ventriculostomy: Technique, Indications, and Results

in: Hydrocephalus From Diagnosis to Treatment, Richard D. Campbell, Editor, NOVA Science Publishers Inc. , New York, pp.71-97, 2021

Lomber Vertebral Foramen Anatomisi ve Kambin Üçgeni

in: Omurga Cerrahisinde Yeni Yaklaşımlar ve Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi, Hüseyin Yener Erken,Onur Yılmaz,Ertuğrul Şahin, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.327-332, 2021

Hareket bozuklukları cerrahisi

in: Beyin ve Sinir Cerrahisi, Orhan Barlas, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.152-156, 2021

Lomber Vertebral Foramen Anatomisi ve Kambin Üçgeni

in: Omurga Cerrahisinde Yeni Yaklaşımlar ve Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi, HÜSEYİN YENER ERKEN, ONUR YILMAZ, ERTUĞRUL ŞAHİN, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.327-332, 2021

Endoscopic Third Ventriculostomy

in: Hydrocephalus - Water on the Brain, Bora Gürer, Editor, IntechOpen, London, pp.111-126, 2018

Metrics

Publication

86

Citation (WoS)

75

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

81

H-Index (Scopus)

5

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals