Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Darülfünun İlahiyat Fakültesinde Psikoloji Çalışmaları, Mustafa Şekip Tunç Örneği

Darulfünun İlahiyat Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 December 2009, vol.1, no.1, pp.399-405

Books & Book Chapters

Yanımda Rabbim Vardı: Dindar Koronavirüs Hastaları Üzerine Bir Araştırma

in: Salgın Zamanında Manevi Destek, Bayram Demirtaş, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.121-129, 2020

Son Dönem Yurt İçi Hakemli Dergilerde Yayınlanan Din Psikolojisi Çalışmalarının İncelenmesi: Bir Betimsel Analiz Çalışması

in: Din Psikolojisi Güncel Durum Analizi, Yahya Turan, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.23-68, 2020

Din Psikolojisinin Kurucusu: William James

Sır Ve Hikmet Yayınları, İstanbul, 2018

Dua Psikolojisi

Sır Ve Hikmet Yayınları, İstanbul, 2018

Ruh Sağlığı ve Din

in: Din Psikolojisi El Kitabı, Mustafa Doğan Karacoşkun, Editor, Grafiker, Ankara, pp.175-190, 2012 Sustainable Development