Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Analysis of Social Networks on Multiculturalism: Youtube Reaction Videos

Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, vol.7, no.13, pp.681-702, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

A Research on the Viewing Habits of Digital Platform Users: The Case of Netflix

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.1, pp.59-80, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

K-dramaların Türk Dramalarına Etkisi Üzerine Bir İnceleme

Turkish Studies - Social Sciences, vol.15, no.2, pp.349-364, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Küyerelleşmenin Dijital Platformların İçerik Tanıtımına Etkisi: Netflix Örneği

Erciyes İletişim Dergisi, vol.7, no.1, pp.243-260, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Sosyal Medyada Marka Yönetimi : “Tesla Motors Örneği”

Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, vol.4, no.7, pp.32-55, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

GELENEKSEL MEDYADAN YENİ MEDYAYA: İKİNCİL EKRAN ÜZERİNE BİR İNCELEME

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.8, pp.106-115, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Reklamlarda Kadın Objesinin Kullanımı: Örnek Olarak “Maccoffee Strong – Sert Kadın” Reklamı

ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ, no.5, pp.85-104, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Televizyon Dramalarında Marka Şehirlerin Konumlandırılması Hakan Muhafız Örneği

11. Uluslararası Güncel Araştırmalar Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2019, vol.6, pp.246-265

Türkiye’de İç Güvenliğin Sağlanması Sürecinde Dijital İletişim Sistemlerinin Etkin Kullanımına İlişkin Farkındalığın Belirlenmesi

Dijital Çağda Güvenliğin Dönüşümü ve Bir İç Güvenlik Aktörü Olarak Polis” Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 04 April 2019, pp.159-175

Televizyon Dizilerinde Türklere Yönelik Oryantalist Söylem:“Friends ve The Simpsons” Örneği

6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.301-327

Dijital Çağda Güvenliğin Dönüşümü ve Bir İç Güvenlik Aktörü Olarak Polis’ Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 04 April 2019, pp.159-175

Geçmişten Günümüze Türkiye’deki Dizi İzleyiciliği Ve Dizi İzleyiciliğinin Sinema Sektörüne Etkisi

UNESAK-2018 Uluslararası Necatibey Eğitim Ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Balıkesir, Turkey, 26 - 28 December 2018, pp.100-110

Engelli Bireylerin Topluma Kazandırılmasında Sporun Rolü ve Medyaya Yansımaları

DÜNDEN BUGÜNE ENGELLİLİK ENGELLİLİK ARAŞTIRMALARI KONFERANSI, İstanbul, Turkey, 15 - 16 November 2018, pp.94

Geleneksel Medyadan Yeni Medyaya: İkincil Ekran Üzerine Bir İnceleme

ASEAD III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 5 - 07 May 2018

Popular Genres Turkish Cinema

14. International Symposium Communication in The Millenium, İstanbul, Turkey, 5 - 07 May 2016, pp.1-25

The Effectıveness Of The Iuvırlab On Undergraduate Students’ Understandıng Of Concepts

International Trends and Issues in Communication & Media Conference (ITICAM 2014),, Dubai, United Arab Emirates, 5 - 07 February 2014

The Effectiveness of IUVIRTUL Lab on The Underground Students Understanding of Concepts

International Trends and Issues in Communication & Media Conference, ITICEM 2014, Dubai, United Arab Emirates, 5 - 07 February 2014, vol.1, pp.1

Books & Book Chapters

Yeni Nesil Bir Temsil Alanı Metaverse

in: Dijital Demokrasi, Çil Serdar, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.173-194, 2022

Televizyon Yayıncılığının Dijital Dönüşümü

in: Dijitalleşme Çağında Değişen İletişim Dinamikleri, Hülya Semiz Türkoğlu, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.171-197, 2021 Creative Commons License

Çocuklar: Mahremiyet İçin Özel Bir Durum mu?

in: Yeni Medya Kurmaları II, Filiz AYDOĞAN, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.53-70, 2020

Kurgu Teknikleri

in: Dijital Film Teknikleri, İbrahim Etem ZİNDEREN, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.73-101, 2020

Kültür Üretme Makinesi Televizyon

Kriter Yayınevi, İstanbul, 2019

Dijital Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma: Türkiye’nin İlk Dijital Okuryazarlık Haritası

in: CURRENT DEBATES IN FILM & MEDIA STUDIES, Emrah Doğan, Editor, IJOPEC Publication, London, pp.59-65, 2019

Bir Arka Bahçe Olarak Steam Geleneksel Oyunun Dijital Oyuna Dönüşümü

in: Endüstri 4.0 ve Dijital Medya, Filiz Aydoğan, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.11-36, 2019

Transformation of Digital Video

in: International Communication Studies, Sarı Ü., Aytekin M., Editor, KRİTER YAYINCILIK, İstanbul, pp.89-96, 2019

Knowledge-Based Society in Turkey and The Role of Television As A Means

in: International Communication Studies, Ümit Sarı,Mesut Aytekin, Editor, Kriter Yayınevi, İstanbul, pp.135-157, 2019

Türkiye’de 6, 7, Ve 8. Sınıflarda İlk Uygulamalı Medya Okuryazarlığı Programı: İnternet Gazetesi Örneği

in: Sosyal Beşeri Ve İdari Bilimler Alanında Araştırma Ve Derlemeler, Yüksel Akay Unvan, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.188-199, 2019

Sosyal Ağlarda Oyun Kültürü Ve Sanal Kimlik

in: Geleceğin Akademisyenleri Medyaya Bakıyor, Nesrin Tan Akbulut,Eda Balkaş Erdoğan, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.147-168, 2018

Türk Sineması'nda Seks Filmleri

in: Türlerle Türk Sineması, Özkoçak Y., Editor, Derin Yayınları, İstanbul, pp.229-243, 2015

Televizyon Yayıncılığında Sosyal Medya Etkisi

in: Yeni Medya Araştırmaları 1 Güncel Tartışmalar Ekseninde, Genel G. M., Editor, Ekin, Bursa, pp.65-87, 2015

Knowledge-Based Society in Turkey and The Role of Television As A Means

in: International Communication Studies, Sarı Ü, Aytekin M., Editor, Emirler Matbaacılık Ve Reklamcılık, İstanbul, pp.159-168, 2014

Televizyon ve Etkileri

in: Yenilenen Medya, Aytekin M., Editor, Akademi Dizisi (Kocav Yayınları), İstanbul, pp.25-67, 2014

Brief Information about Closed-Circuit Television Applications in Turkey and an Educational Example: İÜRTV

in: German-Turkish Summer Academy 2009, Lectures about Media and Integration, Kandemir C., Schrröder M., Schümchen A., Editor, Bonn, Bonn, pp.27-32, 2012

Violence in the Turkish Media and Its Effects on Youth and Children

in: Interkulturelle Kommunikationsbrücke, Gezgin S., Kandemir C. , Editor, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul, pp.32-38, 2007

Contest of Postar Turkey

in: Interkulturelle Kommunikationsbrücke, Gezgin S., Kandemir C. , Editor, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul, pp.57-63, 2007