Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Fiscal competition and public expenditure composition in the era of globalization: Panel data analysis

Theoretical and Applied Economics, no.1, pp.167-182, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Gelir Eşitsizliği ile Enflasyon İlişkisinin Gelişmişlik Düzeyine Göre Heterojen Panel Veri Modelleri ile Analizi

SGD Sosyal Güvenlik Dergisi, vol.10, no.2, pp.301-312, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Spatial Three-Dimensional Panel Gravity Model for International Trade in Eurozone

Empirical Economics Letters, vol.18, pp.10-20, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Turizm Talebinin Panel Çekim Modeli Çerçevesinde Analizi

Turizm Akademik Dergisi, vol.6, no.1, pp.1, 2019 (National Refreed University Journal)

Çevresel Kuznets Eğrisinin Çok Boyutlu Panel Veri Modelleri ile Analizi

Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi, vol.3, no.1, pp.26-38, 2019 (Other Refereed National Journals)

Avrupa Ülkelerinde Okun Yasasının Çok Boyutlu Panel Veri Modelleri ile Analizi

Yönetim ve Çalışma Dergisi, vol.1, pp.43-56, 2017 (Other Refereed National Journals)

3 Boyutlu Sabit ve Tesadüfi Etkili Panel Veri Modellerinin Tahmini İçin Çeşitli Yaklaşımlar

Eurasian Econometrics, Statistics and Empirical Economics Journal, vol.2016, no.5, pp.60-70, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İktisadi Büyüme ve Yabancı Sermaye Yatırımları Arasındaki İlişkinin Panel Eşanlı Denklem Sistemleri Yardımıyla İncelenmesi

Avrasya Bilimler Akademisi İşletme ve İktisat Dergisi, no.6, pp.15-24, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Testing Income Convergence Among OECD Countries Using TAR Panel Unit Root Test

The Emprical Economics Letters, vol.10, no.6, pp.613-621, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Relationships between the Human Capital Investment and Economic Growth: A Panel Error Correction Model

Journal of Economic and Social Research, no.13, pp.77-90, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Long and Short Run Effects between Unemployment and Economic Growth in Europe

Dogus University Journal, vol.12, no.1, pp.99-113, 2011 (International Refereed University Journal)

Factors Affecting Credit Card Uses: Evidence from Turkey Using Logit Model

European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, no.23, pp.87-101, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Analysis of Factors Affecting Invesment Choices Of Household in Turkey with Multinomial Logit Model

International Research journal of Finance and Economics, no.40, pp.186-202, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Retrospective Statistical Analysis of the Children Have Positive Gastroesophageal Reflux Scintigraphy

Turkish Journal of Nukleer Medicine, no.19, pp.138-147, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Reel Efektif Döviz Kurunun Durağanlığının Yapısal Kırılmalı Panel Birim Kök Testleri Kullanılarak Sınanması

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, no.10, pp.310-323, 2009 (International Refereed University Journal)

Satın Alma Gücü Paritesi Teorisinin Uzun Dönemde Geçerliliğinin Panel Birim Kök Testleri İle Sınanması

İstatistik Araştırma Dergisi, vol.3, no.4, pp.65-74, 2007 (National Refreed University Journal)

İMKB’de Firma Büyüklüğü Anomalisinin Panel Veri Modelleri İle Analizi

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, no.49, pp.163-184, 2006 (National Refreed University Journal)

Türkiye Ekonomisi’nde 1985-1990 ve 1996 Dönemlerinde Ekonomik Yapı Değişikliklerinin Input-Output Tabloları Yardımıyla Analizi

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, vol.54, no.1, pp.267-291, 2004 (National Refreed University Journal)

1995-2001 Döneminde Türkiye Ekonomisi’nde İç Borç Stoku İle Faiz Oranı İlişkisinin Analizi

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, vol.42, pp.49-66, 2003 (National Refreed University Journal)

Granger Causality Between Stock Returns and Trading Volume: Evidence from an Emerging Market

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.5, pp.105-118, 2002 (National Refreed University Journal)

Gecikmeli Modellerde Spline Fonksiyon Kullanımı

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, vol.52, no.2, pp.47-64, 2002 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Analysis of Renewable Energy Consumption with Asymmetric Panel Data Models

20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 February 2020, pp.120-121

Avrupa Ülkelerinde NUTS2 Düzeyinde Okun Yasasının Heterojen Çok Boyutlu Panel Veri Modelleri İle Analizi

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.44-46

MGPPML Estimator for Heterogenous Multi-dimensional Panel Gravity Model

18. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.100-102

Boostrap Hausman Test for Poolability for Large N Panel Data Models: Monte Carlo Analysis

18. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.118-121

Avrupa Ülkelerinde Çevresel Kuznets Eğrisinin Geçerliliği: Mekansal Panel Veri Analizi

2. Ulusal Safranbolu Ekonomi Ögrencileri Kongresi, Karabük, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.1

The Relationship Between Tourism Revenues and Economic Growth in Mediterranean Countries: Panel Error Correction Model Analysis

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conferences, Tekirdağ, Turkey, 24 - 25 March 2018, vol.1, no.3, pp.748-749

Is Convergence in Health Expenditures Valid for OECD Countries? Second Generation Panel Unit Root Tests

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conferences, Tekirdağ, Turkey, 24 - 25 March 2018, vol.1, no.3, pp.748-749

BOOTSTRAP CROSS-SECTION DEPENDENCY CDP TEST FOR PANEL DATA MODELS: MONTE CARLO ANALYSIS

XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2017, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.23

DETERMINATION OF EDUCATIONAL DEMAND DETERMINANTS IN TURKEY USING SPATIAL PANEL TOBIT MODEL

18th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.61

SECOND GENERATION PANEL UNIT ROOT AND COINTEGRATION TESTS AND PANEL ERROR CORRECTION MODEL: ENVIRONMENTAL KUZNET CURVE

18th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.75

Bölgelerin (NUTS-2) Verdiği Göçü Etkileyen Faktörlerin Mekansal Ekonometrik Analizi

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.125-127

3-Dimensional Fixed And Random Effects Panel Data Models: Monte Carlo Analysis

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.133-134

Çok Boyutlu Doğrusal Panel Veri Modellerinin Tahmini: Çeşitli Yaklaşımlar

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.207-208

Fixed or Random Heterogeneous Panel Data Models: Hausman Test and Monte Carlo Analysis

16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Arastırması ve Istatistik Sempozyumu, Edirne, Turkey, 8 - 10 May 2015, pp.1-25

Poverty Reduction as a Global Public Goods

7th International Conference of the MEEA, Kıbrıs, Cyprus (Kktc), 18 - 21 August 2008, pp.1-15

Books & Book Chapters

Ekonometri Stata Uygulamalı

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2020

COVID-19 Pandemisinin İstatistiki ve Ekonometrik Analizi

in: Sorularla COVID-19 Pandemisi Sosyal, Siyasi, Ekonomik Ve Mali Boyutları, Prof.Dr.Nazan Susam, Editor, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, pp.233-266, 2020

The Effects of the Covid-19 Fiscal Measures on Economic Variables: An Analysis Across Countries and Country Groups

in: The Covid-19 Pandemic Global Risks and Uncertainties, Nazan Susam, Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.95-114, 2020

Heterogenous Multi-Dimensional Panel Data Models: Okun’s Law for NUTS2 Level in Europe

in: Selected Topics in Applied Econometrics, Çağlayan Akay E., Korkmaz Ö., Editor, Peter Lang Gmbh, Berlin, pp.31-45, 2019

İyi Yönetişim İle İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkinin Panel Granger Nedensellik Analizi

in: Siyasal, Ekonomik ve Entelektüel Boyutlarıyla İyi Yönetişim, Karakaş M., Karatepe S., Benli F., Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.1, 2018

Crowding-Out Effect in the European Union and Candidate Country Turkey: Panel Causality Analysis

in: Handbook of Research on Global Enterprise Operations and Opportunities, Khosrow-Pour, M. , Editor, Igı Global Publications, Washington, pp.186-196, 2017

The Turkish Economy and Financing Growth by Dual Banking: Empirical Evidence

in: Balancing Islamic and Conventional Banking for Economic Growth, Ustaoğlu M., İncekara A, Editor, Palgrave Macmillan, Cham, pp.47-68, 2017

A Quantitative Reassessment of the Dual-Banking Growth Nexus in Indonesia: Comperative Analysis

in: Balancing Islamic and Conventional Banking for Economic Growth, Ustaoğlu M.,İncekara A, Editor, Palgrave Macmillan, London , New York, pp.85-102, 2017

Financing Economic Growth by Dual Banking in Maleysia: Empirical Evidence

in: Balancing Islamic and Conventional Bankingfor Economic Growth, Ustaoğlu M., İncekara A, Editor, Palgrave Macmillan, Cham, pp.69-84, 2017

Economic Development and Financing in a Hydrocarbon Economy: Qatar

in: Balancing Islamic and Conventional Banking for Economic Growth, Ustaoğlu M.,İncekara A, Editor, Palgrave Macmillan, London , New York, pp.103-117, 2017

The Turkish Economy and Financing Growth by Dual Banking: Empirical Evidence

in: Balancing Islamic and Conventional Banking for Economic Growth, Ustaoğlu M.,İncekara A, Editor, Palgrave Macmillan, London , New York, pp.47-68, 2017

Economic Development and Financing in a Hydrocarbon Economy: Qatar

in: Balancing Islamic and Conventional Banking for Economic Growth, Ustaoğlu M.,İncekara A, Editor, Palgrave Macmillan, London , New York, pp.103-117, 2017

A Quantitative Reassesment of the Dual-Banking Growth Nexus in Indonesia: Comperative Analysis

in: Balancing Islamic and Conventional Banking for Economic Growth, Ustaoğlu M.,İncekara A, Editor, Palgrave Macmillan, London , New York, pp.85-102, 2017

Financing Economic Growth by Dual Banking in Maleysia: Empirical Evidence

in: Balancing Islamic and Conventional Banking for Economic Growth, Ustaoğlu M.,İncekara A, Editor, Palgrave Macmillan, London , New York, pp.69-84, 2017

The Turkish Economy and Financing Growth by Dual Banking: Empirical Evidence

in: Balancing Islamic and Conventional Banking for Economic Growth, Ustaoğlu M.,İncekara A, Editor, Palgrave Macmillan, London , New York, pp.47-68, 2017

Kantitatif İktisat

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2016

The Analysis of 2008 Global Crisis in Terms of the Sustainability of Public Debt Stock and Budget Deficits of PIIGS Countries Panel Data Analysis

in: Handbook of Research on Behavioral Finance and Investment Strategies: Decision Making in the Financial Industry, Copur Z., Editor, IGI Global Publications, Washington, pp.329-336, 2015 Creative Commons License

Modeling Islamic Finance and Inclusive Growth for Emerging Markets: Evidence from Turkey and Malaysia

in: Islamic Finance Alternatives for Emerging Economies Empirical Evidence from Turkey, Ustaoğlu M.,İncekara A., Editor, Palgrave Macmillan, London , New York, pp.74-94, 2014

İleri Panel Veri Yöntemleri

in: Ekonometriye Giriş Modern Yaklaşım Cilt 2 (Introductory Econometrics – A Modern Approach), Çağlayan E., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.481-505, 2013

Matematiksel İstatistiğin Temelleri

in: Ekonometriye Giriş Modern Yaklaşım Cilt 1, (Introductory Econometrics – A Modern Approach, Çağlayan E., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.462-494, 2013

Tanımlama ve Veri Sorunları

in: Ekonometriye Giriş Modern Yaklaşım Cilt 1 (Introductory Econometrics – A Modern Approach, Çağlayan E., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.300-337, 2013

Değişen Varyans

in: Ekonometriye Giriş Modern Yaklaşım Cilt 1 (Introductory Econometrics – A Modern Approach), Çağlayan E., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.264-299, 2013

Temel Matematik Kuralları

in: Ekonometriye Giriş Modern Yaklaşım Cilt 1, (Introductory Econometrics – A Modern Approach, Çağlayan E., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.443-461, 2013

İleri Panel Veri Analizi (4. Baskı 2020)

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2012

Panel Veri Ekonometrisi (5. Baskı 2020)

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2012