Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gini Katsayısı ile Türkiye’deki Üniversitelerin Araştırma Çıktıları Arasındaki Farkın Değerlendirilmesi

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.19, ss.59-82, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Examining the Factors Affecting the Employment Increase of Enterprises in Turkey

ALPHANUMERİC JOURNAL, cilt.7, ss.72-86, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"An examination of the relationship between healthcare expenditure and GDP in LAC countries: A Semiparametric approach"

Journal of Economic Perspectives (IJEP, ISSN: 1307-1637), cilt.10, ss.1, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Assesing the Effects of Various Socio Economic and Health Indicators on HDI Country Categories

ALPHANUMERİC JOURNAL, cilt.4, ss.1-10, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Relationship Between Religiosity and Happiness in Turkey: Are Religious People Happier

Çankırı Karatekin İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.1, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

RELIGIOSITY AND TOLERANCE IN MENA COUNTRIES:A MULTILEVEL ANALYSIS

European Journal of Business and Social Sciences, cilt.4, ss.58-66, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The relationship between income inequality and tertiary attainment for developing countries: is it a u shaped relationship?

Journal of Bussiness, Economics and Finance, cilt.5, ss.49-57, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relationship between Happiness and Gender Inequality Index Canonical Communality Analysis

Research in World Economy, cilt.7, ss.11-20, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Robust Approach to Analysis of Co-Movements among Advanced Emerging and US Stock Markets

International Research Journal of Finance and Economics, ss.5-12, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Robust Approach To Analysis of International Diversification Benefits Between US, UK and Emerging Stock Markets

BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL, ss.5-12, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Relation Between Age Structure and Saving Rate of Turkey: 1968-2006

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.5-12, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Pre-Investigation On The Saving Behaviour Of The European Area: A Robust Classification On This Issue

Ekonometri ve İstatistik E-dergisi, no.12, ss.5-12, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

VAR Modelin Dayanıklı Tahmini: İktisadi Büyüme-Enflasyon İlişkisi Üzerine Bir İnceleme

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.2, ss.5-12, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İMKB’nin Latin Amerika Borsalarıyla İlişkisi Üzerine Çok Değişkenli GARCH1 Modellemesi

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.5-12, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İMKB’nin Latin Amerika Borsalarıyla İlişkisi Üzerine Çok Değişkenli GARCH Modellemesi

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.25-32, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dayanıklı Regresyon Yöntemi ve Çeşitli Sosyal Veriler Üzerinde Aykırı Gözlemlerin Teşhisi

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.12, ss.5-12, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Performance Evaluation of Robust Pairwise Covariance Estimator

TÜİK İstatistik Araştırma Dergisi, cilt.6, ss.5-12, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sapan Gözlem ile Yapısal Kırılma Noktası İlişkisi ve Bunun Bayesyen Otoregresif Süreçle Tespiti

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, cilt.9, ss.5-12, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Gini Katsayısı İle Türkiye'deki Üniversitelerin Araştırma Çıktıları Arasındaki Farkın Değerlendirilmesi

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 17 - 20 October 2018, ss.876-877

Toleransı Etkileyen Faktörlerin Gizli Sınıf Analizi ile Değerlendirilmesi

19. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 17 - 20 October 2018

Türkiye’deki İşletmelerin İstihdam Artışını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

19. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 17 - 20 October 2018, ss.1403-1415

GİNİ KATSAYISI İLE TÜRKİYE'DEKİ ÜNİVERSİTELERİN ARAŞTIRMA ÇIKTILARI ARASINDAKİ FARKIN DEĞERLENDİRİLMESİ

19. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018

Determinants of Foreign Direct Investment: Investigation with Multivariate Statistical Analyses

Seventh International Conference in Economics, Lizbon, Portekiz, 23 - 25 January 2018

Demokrasi ve Mutluluk Endeksleri arasındaki ilişkinin Robust Kanonik Ortak Etki Analizi ile Değerlendirilmesi

17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 2 - 04 June 2016, ss.323-324

Fast and Robust Seemingly Unrelated Regression

10th Scientific Meeting of the Classification and Data Analysis Group of the Italian Statistical Society, Cagliari, İtalya, 8 - 10 October 2015, ss.25-28

Testing Kuznets Inverted U Hypothesis with Quantile Regression

16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 7 - 12 May 2015, ss.145

A fast algorithm for robust SUR

7th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2013), Londra, İngiltere, 14 - 16 December 2013, ss.101

CONSUMER BAHAVIOR TOWARDS SUSTAINABLE FOOD CONSUMPTION IN EUROPE

FOODBALT 2011, Jelgava, Letonya, 5 - 06 May 2011, ss.13-18

Kitap & Kitap Bölümleri