Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Ranking of Export Commodities Change

Marine and Commerce, no.7, pp.86-88, 2005 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE APPLICATION OF THE HEALTH INSURANCE SYSTEM IN SOMALIA

ULUSLARARASI FARKLI BOYUTLARIYLA SAGLIK KONFERANSI, Çanakkale, Turkey, 12 - 14 November 2020, pp.1-30 Creative Commons License

AİLE HEKİMLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ

INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMIC. RESEARCHES AND FINANCIAL MARKETS, Edirne, Turkey, 12 - 13 May 2017, pp.1-13 Creative Commons License

Books & Book Chapters

COVID-19 PANDEMİSİNDE MERKEZ BANKASININ GELENEKSEL OLMAYAN ARAÇLARI

in: Verilerle Pandemi Sürecinde Türkiye, Turgay Munyas, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.93-102, 2021

EKONOMİSTLERLE SOHBETLER

in: EKONOMİSTLERLE SOHBETLER, AYSEL GÜNDOĞDU, Editor, HÜMANİST, İstanbul, pp.267-279, 2019 Creative Commons License

1954-1958 KRİZLERİNE sOSYAL VE EKONOMİK YAPI ÇERÇEVESİNDE GENEL BAKIŞ(AMERİKA VE TÜRKİY)E)

in: TÜRKİYE'NİN EKONOMİK KRİZLERİ, TURGAY MUNYAS, Editor, OKAN ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ, İstanbul, pp.81-108, 2019 Creative Commons License

Sağlığın Mikrosu

Der'in Yayınevi, İstanbul, 2014 Sustainable Development

Krizler

in: Türkel Minibaş’a Armağan,”1929-2008 Ekonomik Krizi Karşılaştırması ve Öneriler”,Der’in Yayınevi,2012,ISBN 978-605-5500-55-9., Tahsin E, Editor, Der'in Yayınevi, İstanbul, pp.55-65, 2012 Creative Commons License

Other Publications