Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Predictors of poor kidney outcome in children with C3 glomerulopathy

PEDIATRIC NEPHROLOGY, vol.36, no.5, pp.1195-1205, 2021 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

An unusual cause of nephrotic syndrome: Questions

PEDIATRIC NEPHROLOGY, vol.34, no.5, pp.817-818, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

An unusual cause of nephrotic syndrome: Answers

PEDIATRIC NEPHROLOGY, vol.34, no.5, pp.819-821, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Extra-Renal manifestations of atypical hemolytic uremic syndrome in children.

Pediatric nephrology (Berlin, Germany), vol.33, pp.1395-1403, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Serum Heat Shock Protein Levels in IgA Nephropathy

IRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.28, no.3, 2018 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin as an Early Sign of Diabetic Kidney Injury in Children

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, vol.7, no.4, pp.274-279, 2015 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

RESULTS OF URINE DIPSTICK SCREENING TEST IN ELEMENTARY SCHOOL CHILDREN

JOURNAL OF ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE-ISTANBUL TIP FAKULTESI DERGISI, vol.83, no.3, pp.254-258, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Two years experience of a multidisciplinary approach for pediatric thrombosis in a tertiary referral center

Istanbul University Institute of Health Sciences Journal of Advanced Research in Health Sciences, vol.3, no.1, pp.1-4, 2020 (Other Refereed National Journals)

DİYARE ÖYKÜSÜ OLAN HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM TANILI HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, vol.78, no.2, pp.46-50, 2015 (Other Refereed National Journals)

Konjenital Böbrek AnomalileriKonjenital Böbrek Anomalileri Congenital Malformations Of Kidney

Çocuk Dergisi, vol.13, no.4, pp.141-146, 2015 (Other Refereed National Journals)

Atipik Hemolitik Üremik Sendrom

ÇOCUK DERGİSİ, vol.14, no.3, pp.108-115, 2014 (National Refreed University Journal)

Antenatal Pelvik Dilatasyon Saptanan Bebeklerin Postnatal Değerlendirilmesi

ÇOCUK DERGİSİ, vol.12, no.4, pp.177-181, 2012 (National Refreed University Journal)

Yenidoğan konvülsiyonlarının değerlendirilmesi

ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ, vol.35, no.3, pp.145-149, 2004 (Other Refereed National Journals)

Konvulsiyon ve nöromotor gelişim geriliği olan çocuklarda doğum anamnezinin önemi

HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIP DERGİSİ, vol.44, no.4, pp.218-220, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Humoral and Cellular Immunity to Sarscov-2 Vaccination With BNT162B2 MRNA Vaccine in Pediatric Kidney Transplant and Dialysis Patients.

54th Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, Ljubljana, Slovenia, 22 - 25 June 2022, pp.14-15

Complement Gene Mutations Affecting Clinical Outcomes in Children With C3 Glomerulopathy ?

54th Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology., Ljubljana, Slovenia, 22 - 25 June 2022, pp.47-48

Urinary HSP70 Improves Diagnostic Accuracy for Urinary Tract Infection in Children: Utilise Study.

54th Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology., Ljubljana, Slovenia, 22 - 26 June 2022, pp.5-6

COVID-19 in Children with Chronic Dialysis and Kidney Transplantation: A Multicenter Study From Istanbul

53rd Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology. , Amsterdam, Netherlands, 16 - 19 September 2021, vol.36, pp.3414-3415

COVID-19 in Pediatric Nephrology Centers in Turkey

53rd Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, Amsterdam, Netherlands, 16 - 19 September 2021, vol.36, pp.3417-3418

Renal Fanconi Sendromunun Nadir Bir Nedeni: Deferosiroks kullanımı

18. Ulusal Uludağ Pediatri Kış Kongresi. , Bursa, Turkey, 13 - 16 March 2021, pp.244

Alport sendromlu 15 olgunun klinik ve moleküler bulguları

14. TIBBİ GENETİK KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 20 - 22 December 2020, vol.31, no.4, pp.49 Creative Commons License

De Novo Donor-Specific HLA Antibodies İn Pediatric Kidney Transplant Recipients

18th Congress of the International Pediatric Nephrology Association., Venice, Italy, 17 - 21 October 2019, vol.34, pp.2185-2186

Urine Exosome Proteome Differentiates Disease Type and Activity in Children With Steroid Resistant Nephrotic Syndrome.

18th Congress of the International Pediatric Nephrology Association., Venice, Italy, 17 - 21 October 2019, vol.34, pp.2096

Four Patients with Lamb2 Gene Mutation and Four Different Clinical Cases.

18th Congress of the International Pediatric Nephrology Association, Venice, Italy, 17 - 21 October 2019, vol.34, pp.2174

Pediatric Urolithiasis and Nephrocalcinosis in Turkey; an Analysis of 1400 Cases

18th Congress of the International Pediatric Nephrology Association., Venice, Italy, 17 - 21 October 2019, vol.34, pp.2178

Case Report: A Tertiary Hyperparathyroidism Case Treated With Cinecalcet.

18th Congress of the International Pediatric Nephrology Association. , Venice, Italy, 17 - 21 October 2019, vol.34, pp.2177

Infantile Cystinosis And Fertility: A Case Report

18th Congress of the International Pediatric Nephrology Association., Venice, Italy, 17 - 21 October 2019, vol.34, pp.2174-2175

Intravenous Iron Treatment and Newonset Hypophosphatemia in a Proximal Renal Tubular Acidosis Case.

18th Congress of the International Pediatric Nephrology Association., Venice, Italy, 17 - 21 October 2019, vol.34, pp.2177

The Relationship Between The Heat Shock Proteins and Progression Of Chronic Kidney Disease

18th Congress of the International Pediatric Nephrology Association, Venice, Italy, 17 - 21 October 2019, vol.34, pp.2186

A Rare Syndrome: Fraser Syndrome

18th Congress of the International Pediatric Nephrology Association, Venice, Italy, 17 - 21 October 2019, vol.34, pp.2180

Posterior Urethral Valves: A Single Center Experience Over 20 Years.

18th Congress of the International Pediatric Nephrology Association., Venice, Italy, 17 - 21 October 2019, vol.34, pp.2192

Çocuklarda Kronik Periton Diyalizi Enfeksiyon Dışı Komplikasyonları: Çok Merkezli Çalışma

10. Uluslararası Katılımlı Çocuk Nefroloji Kongresi, Bodrum, Turkey, 1 - 04 May 2019

Böbrek Transplantasyonu Yapılmış Çocuklarda De Novo Alıcıya Özgü HLA Antikorları

Uluslararası Katılımlı 10. Çocuk Nefroloji Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 04 May 2019, pp.124

Çocuklarda Alt Pol Taşları: Çok Merkezli Bir Yıllık İzlem

Uluslararası Katılımlı 10. Çocuk Nefroloji Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 04 May 2019, pp.172

Nadir Görülen Bir Sendrom: Fraser Sendromu

Uluslararası Katılımlı 10. Çocuk Nefroloji Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 04 May 2019, pp.164

Sistinüri Tanılı Hastaların Değerlendirilmesi: Çok Merkezli Bir Yıllık İzlem

Uluslararası Katılımlı 10. Çocuk Nefroloji Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 04 May 2019, pp.173

İnfantil Sistinoziz ve Fertilite; Olgu Sunumu

Uluslararası Katılımlı 10. Çocuk Nefroloji Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 04 May 2019, pp.151

Mikrolitiaziste İlaç Başlamada Acele Etmeyelim: Çok Merkezli Bir Yıllık İzlem

Uluslararası Katılımlı 10. Çocuk Nefroloji Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 04 May 2019, pp.50

LAMB2 Gen Mutasyonu Saptanan Dört Hasta Ve Dört Farklı Klinik Durum

Uluslararası Katılımlı 10. Çocuk Nefroloji Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 04 May 2019, pp.158

Nefrokalsinozis: Çok Merkezli Bir Yıllık İzlem

Uluslararası Katılımlı 10. Çocuk Nefroloji Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 04 May 2019, pp.171

Glycogen Storage Disease Type Ib and Amyloidosis: A Cause of Proteinuria

INTERNATIONAL INBORN ERRORS OF METABOLISM AND NUTRITION CONGRESS, İstanbul, Turkey, 10 - 14 April 2019, pp.1-547

Böbrek Transplantasyonu Yapılmış Çocuklarda De Novo Alıcıya Özgü Hla Antikorları

7.Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresi, Muğla, Turkey, 4 - 07 April 2019, pp.1

Canlıdan renal transplantasyon yapılan pediatrik hastalarda postoperatif

Trükiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XII. Kongresi, Trabzon, Turkey, 18 - 21 October 2018

Education status of pediatric dialysis patients in Turkey

51th ESPN Congress, Antalya, Turkey, 3 - 06 October 2018, vol.33, pp.1807-2008

Henoch-Schoenlein purpura and Munchausen by proxy syndrome

51th ESPN Congress, Antalya, Turkey, 3 - 06 October 2018, vol.33, pp.1807-2008

Clinical course of C3 glomerulopathy in Turkish children

51th ESPN Congress, Antalya, Turkey, 3 - 06 October 2018, vol.33, pp.1807-2008

Ventriküloatriyal Şanta Bağlı Gelişen Glomerulonefrit Olgusu

4. Çocuk Nefroloji Olgu Panayırı, İzmir, Turkey, 3 - 04 November 2017, pp.1

PrimerKoenzim Q10 eksikliği-6 (COQ10D6), Olgu Sunumu

4. Çocuk Nefroloji Olgu Panayırı, İzmir, Turkey, 3 - 04 November 2017, pp.4

Atipik Seyirli Postenfeksiyöz Glomerülonefrit Olgusu

4. Çocuk Nefroloji Olgu Panayırı, İzmir, Turkey, 3 - 04 November 2017, pp.3

Çocuklarda Kadavradan Böbrek Naklinde Merkez Deneyimimiz 10 Yıllık Sonuçlarımız

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XI. Kongresi, Konya, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.50 Creative Commons License

Evaluation of Cognitive Functions in Children with Chronic Kidney Disease

17th Congress of the International Pediatric Nephrology Association, Nova Iguaçu, Brazil, 20 - 24 September 2016, vol.31, no.492, pp.1922-1923 Creative Commons License

Kronik böbrek yetmezliği olan çocuklarda bilişsel fonksiyonların değerlendirilmesi

38.Pediatri Günleri ve 17.Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 3 - 06 April 2016

Adölesan hastada tedavi uyumsuzluğu ile yaşanan greft kaybı

Çocuk Nefrolojisi Ankara Olgu Panayırı, Ankara, Turkey, 11 - 12 December 2015, pp.21

Böbrek transplantasyonu yapılmış çocukların retrospektif değerlendirilmesi

37. Pediatri Günleri 16. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 8 - 11 April 2015, pp.191

Tip 1 diyabetes mellitus tanılı çocuklarda idrar ısı şok protein düzeyleri

37. Pediatri Günleri 16. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, İstanbul, Turkey, 8 - 11 April 2015, pp.51 Sustainable Development

Side effects of immunosupression in pediatric renal transplantation

8th Congress on Pediatric Transplantation,, California, United States Of America, 28 - 31 March 2015, vol.19, pp.19-64

Çocuklarda kronik periton diyalizi: 18 yıllık tek merkez deneyimi

8. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 29 September - 01 October 2014

Peritoneal dialysis in infants: single center experience

The 47th ESPN Congress, Porto, Portugal, 18 - 20 September 2014, vol.29, no.9, pp.1649-1867

Successful rituximab therapy in lifethreatening lupus: Case Report

The 47th ESPN Congress, Porto, Portugal, 18 - 20 September 2014, vol.29, no.9, pp.1649-1867

Urine heat shock protein levels in children with type1 diabetes mellitus

The 47th ESPN Congress, Porto, Portugal, 18 - 20 September 2014, vol.29, no.9, pp.1649-1867 Sustainable Development

The risc factors for atherosclerosis in nephrotic children

The 47th ESPN Congress, Porto, Portugal, 18 - 20 September 2014, vol.29, no.9, pp.1649-1867

Obesity and metabolic syndrome as a risk factor of hypertension

The 47th ESPN Congress, Porto, Portugal, 18 - 20 September 2014, vol.29, no.9, pp.1649-1867 Sustainable Development

Urine heat shock protein 70 levels in chidren with type1 diabetes mellitus

IPNA Congress, Shanghai, China, 3 August - 03 September 2013, vol.28, no.8, pp.1379-1532 Sustainable Development

Diarrhea Associated hemolytic Syndrome Cases Increased in Turkey in 2011: Single Center Experience

45th Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, Krakow, Poland, 1 - 04 September 2012, vol.27, no.9, pp.1769 Sustainable Development

Hemolytic Uremic Syndrome Due to Complement Factor H Antibody Succesfully Treated with Eculizumab (case report)

45th Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, Krakow, Poland, 1 - 04 September 2012, vol.27, no.9, pp.1771

The Evaluation of Various Sonographic Parameters for Prediction of Vesicoureteral Reflux

45th Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, Krakow, Poland, 6 - 08 September 2012, vol.27, no.9, pp.1652

Nutcracker syndrome: an underdiagnosed cause for proteinuria in children?

44 th Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, Dubrovnik, Croatia, 1 - 04 September 2011, vol.26, no.9, pp.1666

Postnatal assessment of the infants with antenally detected renal pelvic dilation

44 th Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, Dubrovnik, Croatia, 1 - 04 September 2011, vol.26, no.9, pp.1705

Wilms tümörlü olgu Sunumu

Çocuk Nefrolojisi Olgu Panayırı, Samsun, Turkey, 13 - 14 May 2011

Antifriz zehirlenmesi olgu sunumu

33. Pediatri Günleri Ve 12. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 28 - 31 March 2011, pp.223

Çocukluk çağında nadir bir hipertansiyon nedeni: segmental hipoplazi

33.Pediatri Günleri Ve 12. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 28 - 31 March 2011, pp.236

Proteinürinin nadir bir nedeni: nutcracker sendromu

33.Pediatri Günleri Ve 12. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 28 - 31 March 2011, pp.236

Campylobacter Jejuni gastroenteritine bağlı peritonit ve sepsisli olgu sunumu

33.Pediatri Günleri Ve 12. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 28 - 31 March 2011, pp.246

Fin tipi konjenital nefrotik sendromlu bir vaka

33.Pediatri Günleri Ve 12. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 28 - 31 March 2011, pp.233

Changing pattern of chronic kidney disease in Turkish children: a 35-year single center study- Türk çocuklarında kronik böbrek yetmezliğinin değişen özellikleri-35-yıllık tek merkezli çalışma

5. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi ve 3rd Souteast European Pediatric Nephrology Working Group Meeting (SEPNWG), Nevşehir, Turkey, 9 - 12 October 2008, pp.358-359

Changıng Pattern Of Chronıc Kıdney Dısease In Turkısh Chıldren: A 35-Year Sıngle Center Study

3rd Southeast Europen Pedıatrıc Nephrology, Turkey, 1 - 04 September 2008, vol.23, no.9, pp.1653

Febril konvülsiyonların prospektif izlemi

49. Milli Pediatri Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 17 September 2005, pp.290

İki homosistinüri Olgu Sunumu

47. Milli Pediatri Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 23 October 2003, pp.3

Konjenital afibrinojenemi olgu sunumu

47. Milli Pediatri Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 23 October 2003, pp.2

Yenidoğan konvülziyonlarının değerlendirilmesi

47. Milli Pediatri Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 23 October 2003, pp.4

Osteopetroz Olgu Sunumu

24. Pediatri Günleri, İstanbul, Turkey, 15 - 18 April 2002, pp.51

Books & Book Chapters

Kan Basıncı Ölçümü ve Hipertansiyon Tanımı

in: Çocukluk Çağında Hipertansiyon - 2022, Harika Alpay, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, pp.1-5, 2022

Çocuklarda Hipertansiyona Güncel Bakış

in: Genel Pediatri- Pediatrinin Temel Taşları, Fatma Oğuz, Editor, Ema Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.595-625, 2022

Çocuklarda Hipertansiyon

in: Pediatrik Nefroendokrin, Prof. Dr. Feyza Darendeliler,Prof. Dr. Ahmet Nayır,Doç. Dr. Zeynep Nagehan Yürük Yıldırım, Editor, Ema Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.39-128, 2021

Çocuk Nefroloji Bilim Dalı BAkış Açısıyla COVID-19

in: Çocuklarda her yönüyle COVID-19, Demet Demirkol, Burçin Nazlı Karacabey, Zeynep Karakaş, Editor, Selen Yayıncılık, İstanbul, pp.149-195, 2021

Hemolitik üremik sendrom tanı ve tedavisi

in: Türkiye Klinikleri-Hematoloji, Trombotik mikroanjiopatiler, Mustafa Nuri Yenerel, Editor, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, İstanbul, pp.6-17, 2021

Hiperparatiroidi

in: PEDİATRİK NEFROENDOKRİN, Fatma Feyza Darendeliler, Ahmet Nayır, Zeynep Nagehan Yürük Yıldırım, Editor, Ema Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.129-180, 2021

Glomerülonefrit Nedeni Olan Metabolik Hastalıklar: Fabry, Metilmalonik Asidemi, Çocuklarda Diyabetik Nefropati

in: Türkiye Klinikleri Çocuk Nefrolojisi, Çocukluk çağı glomerülonefritleri, Rezan Topaloğlu, Editor, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, İstanbul, pp.83-92, 2021

Bölüm 1 - Farklılık Sebebimiz: Mayoz Bölünmede Crossing - Over

in: Sağlık Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar II (Cilt 1), Cem Evereklioğlu, Editor, GECE yayınevi, pp.9-34, 2020

Periton Diyalizinin Böbrek Yetersizliği Dışında Kullanım Alanları (Doğuştan Metabolizma Hastalıkları, Kalp Yetmezliği vs)

in: Cocuklarda Kronik Periton Diyaliz, Mesiha Ekim, Editor, Türkiye Klinikleri, İstanbul, pp.168-173, 2020

Semptomatoloji ve Tanı

in: Pediyatri, Prof. Dr. Feyza Darendeliler , Prof. Dr. Olcay Neyzi , Prof. Dr. Türkân Ertuğrul, Editor, Nobel tıp kitabevleri, İstanbul, pp.1765-1786, 2020

Doğumsal Böbrek Hastalıkları

in: Pediyari, Prof. Dr. Feyza Darendeliler , Prof. Dr. Olcay Neyzi , Prof. Dr. Türkân Ertuğrul, Editor, Nobel tıp kitabevleri, İstanbul, pp.1787-1796, 2020

Üriner Sistem Taşları

in: Pediyatri, Prof. Dr. Feyza Darendeliler , Prof. Dr. Olcay Neyzi , Prof. Dr. Türkân Ertuğrul, Editor, Nobel tıp kitabevleri, İstanbul, pp.1843-1852, 2020

Yenidoğanda Nefrolojik Sorunlar

in: Türkiye Klinikleri Üroloji. Üriner Sistem Anomalilerinin Prenatal Tanısı ve Postnatal Takibi - II. 1, Ander H., Ziylen O, Oktar T., Editor, Türkiye Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, pp.29-46, 2019

Clinical Implication of Heat Shock Protein 70 in Kidney Disease

in: HSP70 in Human Diseases and Disorders, Asea A,, Kaur P., Editor, Springer, London/Berlin , Heidelberg, pp.400-410, 2018 Sustainable Development

Yoğun Bakım Hastasında Sıvı ve Elektrolit Tedavisi

in: Çocuk Yoğun Bakım, Dinçer Yıldızdaş,Hayri Levent Yılmaz, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, pp.23-194, 2018