Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

‘Fiil’ Kavramının ve ‘Fiil’ Kelimesinin Müteradiflerinin Semantik Tahlili

VII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Turkey, 24 - 28 September 2012, vol.1, pp.133-157 Creative Commons License

Anayasa Metninde ‘Ve’, ‘İle’, ‘Veya’, ‘Yahut’, ‘Ya da’ Edatları ile Virgül İşaretinin Kullanılışı

8. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 September - 04 October 2013, vol.1, pp.729-749

Books & Book Chapters

Derleme Sözlüğü’nde -(X)ntX Yapılı İsimler

in: Bilge Biliglig Bahşı Bitigi: Doğumunun 60. Yılında Mehmet Ölmez Armağanı, Özlem Ayazlı,Tümer Karayak,Uğur Uzunkaya, Editor, Paradigma Yayınları, Çanakkale, pp.37-54, 2023 Creative Commons License

Metrics

Publication

9

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals