Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ekstra-artiküler diz eklem rezeksiyonlarında ekstansör mekanizmanın polipropilen mesh ile rekonstrüksiyonu: retrospektif vaka serisi

31. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi ve 10. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 30 October 2022, pp.140 Creative Commons License

Management of the Oncogenic Osteomalacia

21st General Meeting of the International Society of limb Salvage, Los-Angeles, Chile, 06 September 2022

Extensor mechanism reconstruction with the polypropylene mesh after closed resections of the knee

21st General Meeting of the International Society of limb Salvage, Los-Angeles, Chile, 06 September 2022

IMPACT OF ADDING MIFAMURTIDE TO A NON-METHOTREXATE THREE-DRUG CHEMOTHERAPY REGIMEN

54th Congress of the International Society of Paediatric Oncology (SIOP), Barcelona, Spain, 28 September - 01 October 2022, pp.61

Is Sarcopenia a Predictor of Prognosis for Patients with Pathological Fracture?

30. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 14 November 2021, pp.126 Creative Commons License

Radiological parameter associated with the survival of old patients with hip fracture

30. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 14 November 2021, pp.114-115 Creative Commons License

Kalkaneal Ewing Sarkomu: Ewing Sarkomu için Nadir Bir Lokalizasyon-Olgu Sunumu

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 October 2017, pp.143-144

Uzun Kemik Osteomyelitinin Nadir Bir Etkeni: FUSOBACTERIUM SPP.

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 October 2016, pp.173-176

Femur başı osteonekrozunun nadir bir sebebi: Esansiyel trombositoz

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 October 2016, pp.169-170

Periasetabular Ewing sarkomunda modüler asetabular implant ile rekonstrüksiyon: 1 olgu sunumu

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 28 October 2016, pp.1-2

Periasetabular Ewing Sarkomunda Modüler Asetabular İmplant ile Rekonstrüksiyon: 1 Olgu sunumu.

TOTDER 6. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, İstanbul, Turkey, 12 - 15 May 2016, pp.1-2

SOLEUS YERLEŞİMLİ NADİR BİR LEZYON:HİDATİK KİST OLGUSU

24.ulusal türk ortopedi ve travmatoloji kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 November 2014, pp.84-85

Atipik Yerleşimli kalkaneus osteokondromunda tanı ve tedavi planlaması: Olgu sunumu

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2014, pp.1-2

Soleus Yerleşimli Nadir Bir Lezyon Kist hidatik

İstanbul Ortopedi ve Travmatoloji Buluşması 2014, İstanbul, Turkey, 18 - 20 April 2014

AYAK BAŞPARMAĞINDA ONİKOLİSE NEDEN OLAN NADİR BİR OLGU: SUBUNGAL EGZOSİTOZ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ İSTANBUL BULUŞMASI 2014, İstanbul, Turkey, 17 - 20 April 2014, pp.1

altı aydan küçük gelişimsel kalça displazisi vakalarında pavlik bandaj sonrası kalça gelişimi

23.ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 29 October - 03 November 2013, pp.14-15

İDİOPATİK FEMORAL ANTEVERSİYON ARTIŞI OLAN ÇOCUKLARDA YÜRÜME ANALİZİ

23.ulusal türk ortopedi ve travmatoloji kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 03 November 2013, pp.300-301

Kompleks tip V VI plato tibia kırıklarının eksternal fiksatör ve plak vida ile tedavisi ve sonuçlarımız

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 03 November 2013, vol.47, pp.86

Total diz artroplastisi sonrası patellar tendon rüptür tamirleri

XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 28 October 2007, vol.41, pp.127

Books & Book Chapters

Complications of Orthopedic Oncologic Reconstructions Using Biological Reconstruction

in: Orthopedic Surgical Oncology For Bone Tumors, Harzem Özger,Franklin H. Sim,Ajay Puri,Levent Eralp, Editor, Springer, London/Berlin , İstanbul, pp.521-544, 2022

Complications of Orthopedic Oncologic Reconstructions Using Implants

in: Orthopedic Surgical Oncology For Bone Tumors, Harzem Özger,Franklin H. Sim,Ajay Puri,Levent Eralp, Editor, Springer, London/Berlin , İstanbul, pp.545-583, 2022

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

in: TIP DALLARINDAKİ GELİŞMELERİN TARİHİ, HAKAN ERTİN,AHMET SALDUZ,ZEYNEB İREM YUKSEL SALDUZ, Editor, BETİM, İstanbul, pp.717-729, 2022

Knee Deformities

in: Basic Techniques for Extremity Reconstruction, Mehmet Çakmak,Cengiz Şen,Levent Eralp,Halil Ibrahim Balci,Melih Civan, Editor, Springer, London/Berlin , İstanbul, pp.383-393, 2018

Knee Deformities.

in: Basic Techniques for Extremity Reconstruction, , Editor, Springer, Cham, pp.383-393, 2018

Kırık ve Yumuşak Doku İyileşmesi

in: Ortopedi ve Travmatoloji Istanbul Tıp Fakültesi 185 yıl ders kitapları serisi, Mehmet Çakmak, İrfan Öztürk, Cengiz Şen, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti, İstanbul, pp.15-20, 2015

Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri

in: Ortopedi Ve Travmatoloji İstanbul Tıp Fakltesi 185 yıl Ders Kitapları Serisi, Mehmet Çakmak, İrfan Öztürk, Cengiz Şen, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti., İstanbul, pp.101-142, 2015

Metrics

Publication

117

Citation (WoS)

194

H-Index (WoS)

8

Citation (Scopus)

202

H-Index (Scopus)

8

Project

2

Thesis Advisory

1

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals