Doç.Dr.

Sema ULUTÜRK AKMAN


İktisat Fakültesi

Ekonometri Bölümü

İstatistik Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1994 - 1999

1994 - 1999

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

1991 - 1994

1991 - 1994

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

1987 - 1991

1987 - 1991

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

1999

1999

Doktora

İstatistik Kalite Kontrol Teknikleri ve Bir Uygulama

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

1994

1994

Yüksek Lisans

ARIMA Modelleriyle Gelecek Tahmini ve Bir Uygulama

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Ekonometri, İstatistik

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü

2001 - Devam Ediyor

2001 - Devam Ediyor

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü

Yönetimsel Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Rektörlüğe Bağlı Koordinatör

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörü

2015 - 2019

2015 - 2019

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi, İ.Ü. Çocuk Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

İSTATİSTİK I

Lisans

Lisans

PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

SEMİNER

Lisans

Lisans

İSTATİSTİK II

Lisans

Lisans

İSTATİSTİK II

Lisans

Lisans

UYGULAMALI İSTATİSTİK I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İSTATİSTİK KALİTE KONTROL YÖNTEMLERİ I

Lisans

Lisans

İSTATİSTİK I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İSTATİSTİK KALİTE KONTROL YÖNTEMLERİ II

Lisans

Lisans

UYGULAMALI İSTATİSTİK II

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

İstatistik Kaygı Ölçeği (SAS)’nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Bektaş H., Ulutürk Akman S. , Yeşilaltay E.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, sa.1, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2021

2021

İstatistik Kaygı Ölçeğinin (SAS) Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Bektaş H. , Ulutürk Akman S. , Yeşilaltay E.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.1-14, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

EXAMINATION OF THE ROLE OF HEALTH EXPENDITURES ON ECONOMIC GROWTH: EMPIRICAL EVIDENCE FROM TURKEY

BEKTAŞ H. , ULUTÜRK AKMAN S.

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.141-146, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Üniversite Öğrencilerinin Demografik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerindeki Etkileri

ULUTÜRK AKMAN S. , BEKTAŞ H.

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.309-318, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Job Satisfaction: An Empirical Investigation of Scholars in Turkish Universities

Kayacan E. , Ulutürk Akman S. , Bektaş H. , Tiraşoğlu M.

Journal of Applied Research in Finance and Economics, cilt.2, sa.1, ss.8-17, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2015

2015

Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Özelliklerinin İncelenmesi

ULUTÜRK AKMAN S. , BEKTAŞ H.

Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, cilt.37, sa.1, ss.217-232, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Yükseköğretimde Hizmet Kalitesi Ölçeği: Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizi

BEKTAŞ H. , AKMAN S.

Ekonometri ve İstatistik Dergisi, sa.18, ss.116-133, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2008

2008

2003 Temel Yıllı Tüketici Fiyat İndeksine İlişkin Düşünceler

AKMAN S.

MALİYE ARAŞTIRMA MERKEZİ KONFERANSLARI, cilt.51, sa.1, ss.1-32, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2004

2004

Süpermarket Alışverişlerinde Tüketicilerin Fiyat Bilinci

AKMAN S.

MALİYE ARAŞTIRMA MERKEZİ KONFERANSLARI, cilt.45, sa.1, ss.55-76, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2004

2004

Tüketicilerin Fiyat Bilinci Üzerinde Etkili Olan Faktörlere İlişkin Bir İnceleme

AKMAN S.

MALİYE ARAŞTIRMA MERKEZİ KONFERANSLARI, cilt.46, sa.1, ss.129-147, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

Üniversite Öğrencilerinde İstatistik Kaygısı

Bektaş H. , Ulutürk Akman S. , Yeşilaltay E.

1.Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi, Konya, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2017, ss.1

2016

2016

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNDE ETKİLERİ

ULUTÜRK AKMAN S. , BEKTAŞ H.

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2016, ss.1-5

2015

2015

Öğrencilerin Bakış Açışıyla Yükseköğretimde Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi: İstanbul Üniversitesi Örneği

ULUTÜRK AKMAN S. , BEKTAŞ H.

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Türkiye, 2 - 04 Aralık 2015

2012

2012

An Evaluation on the Competitiveness of Turkish Automotive Industry

YILMAZ S. , ULUTÜRK AKMAN S.

4 th International Summit of İstanbul Economists, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2012, ss.399-418

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

İSTATİSTİK

ULUTÜRK AKMAN S. , BEKTAŞ H.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul, 2019

2019

2019

İSTATİSTİK

ULUTÜRK AKMAN S. , BEKTAŞ H.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul, 2019

2017

2017

Mahallem İstanbul

ŞEKER M., ERSÖZ H. Y. , KAZAN H. , SALDANLI A., ULUTÜRK AKMAN S. , BEKTAŞ H. , et al.

İstanbul Kalkınma Ajansı, İstanbul, 2017

2017

2017

Mahallem İstanbul

Şeker M. , Ersöz H. Y. , Kazan H. , Ulutürk Akman S. , Saldanlı A. , Bektaş H., et al.

İstanbul Kalkınma Ajansı - Karakış Basım, İstanbul, 2017

Diğer Yayınlar

2016

2016

SPSS ile Veri Analizi

ULUTÜRK AKMAN S. , BEKTAŞ H.

Ders Notu, ss.78, 2016

2016

2016

SPSS ile Veri Analizi

ULUTÜRK AKMAN S. , BEKTAŞ H.

Ders Notu, ss.78, 2016

2015

2015

İFESAM Enflasyon Raporu

ULUTÜRK AKMAN S. , BEKTAŞ H.

Teknik Rapor, ss.1-6, 2015

2014

2014

SPSS ile Veri Analizi

ULUTÜRK AKMAN S. , BEKTAŞ H.

Ders Notu, ss.1-75, 2014

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Ekonometri ve İstatistik Dergisi

Yardımcı Editör

Bilimsel Hakemlikler

Mayıs 2020

Mayıs 2020

Journal of Economy Culture and Society

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2019

Aralık 2019

yükseköğretim dergisi

ESCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2019

Kasım 2019

Ekonometri Yöneylem İstatistik Sempozyumu

Bildiri (Özet)

Nisan 2019

Nisan 2019

electronic Journal of Education Sciences

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2014

Şubat 2014

Sosyoloji Araştırma Merkezi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2014

Ocak 2014

Yükseköğretim dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ağustos 2013

Ağustos 2013

Sosyoloji Araştırma Merkezi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2013

Mart 2013

EKONOMETRİ İSTATİSTİK E-DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2012

Temmuz 2012

MALİYE ARAŞTIRMA MERKEZİ KONFERANSLARI

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2012

Temmuz 2012

MALİYE ARAŞTIRMA MERKEZİ KONFERANSLARI

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2012

Haziran 2012

MALİYE ARAŞTRIMA MERKEZİ KONFERANSLARI

Hakemli Bilimsel DergiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2016

2016

International Conference on Quality in Higher Education

Katılımcı

Sakarya-Türkiye

2015

2015

International Conference on Quality in Higher Education

Katılımcı

Sakarya-Türkiye

2015

2015

16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics

Katılımcı

Edirne-Türkiye