Assoc. Prof.

Sema ULUTÜRK AKMAN


Faculty of Economics

Department of Econometrics

Department of Statistics

Education Information

1994 - 1999

1994 - 1999

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Turkey

1991 - 1994

1991 - 1994

Post Graduate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Turkey

1987 - 1991

1987 - 1991

Under Graduate

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department Of Econometrics, Turkey

Dissertations

1999

1999

Doctorate

İstatistik Kalite Kontrol Teknikleri ve Bir Uygulama

Istanbul University, Institute Of Social Sciences

1994

1994

Post Graduate

ARIMA Modelleriyle Gelecek Tahmini ve Bir Uygulama

Istanbul University, Institute Of Social Sciences

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Econometrics, Statistics

Academic Titles / Tasks

2016 - Continues

2016 - Continues

Associate Professor

Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Econometrics

2001 - Continues

2001 - Continues

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Econometrics

Managerial Experience

2015 - Continues

2015 - Continues

Coordinator of The Rectorate

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörü

2015 - 2019

2015 - 2019

Assistant Manager of Research and Application Center

İstanbul Üniversitesi, İ.Ü. Çocuk Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Courses

Under Graduate

Under Graduate

İSTATİSTİK I

Under Graduate

Under Graduate

PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI

Post Graduate

Post Graduate

SEMİNER

Under Graduate

Under Graduate

İSTATİSTİK II

Under Graduate

Under Graduate

İSTATİSTİK II

Under Graduate

Under Graduate

UYGULAMALI İSTATİSTİK I

Post Graduate

Post Graduate

İSTATİSTİK KALİTE KONTROL YÖNTEMLERİ I

Under Graduate

Under Graduate

İSTATİSTİK I

Post Graduate

Post Graduate

İSTATİSTİK KALİTE KONTROL YÖNTEMLERİ II

Under Graduate

Under Graduate

UYGULAMALI İSTATİSTİK II

Articles Published in Other Journals

2021

2021

İstatistik Dersi Sınav Kaygısı Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma

Ulutürk Akman S.

Ekoist- Journal Of Econometrics and Statistics, vol.16, no.34, pp.35-58, 2021 (National Refreed University Journal)

2021

2021

Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimi Üzerinde Aile Etkisinin Çok Yönlü Frekans Analiziyle Belirlenmesi

Ulutürk Akman S.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, vol.71, no.1, pp.20-37, 2021 (National Refreed University Journal)

2021

2021

İstatistik Kaygı Ölçeği (SAS)’nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Bektaş H., Ulutürk Akman S. , Yeşilaltay E.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.1, 2021 (National Refreed University Journal)

2021

2021

An Examination of the Psychometric Properties of the Statistical Anxiety Scale (SAS)

Bektaş H. , Ulutürk Akman S. , Yeşilaltay E.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.1, pp.1-14, 2021 (International Refereed University Journal)

2018

2018

EXAMINATION OF THE ROLE OF HEALTH EXPENDITURES ON ECONOMIC GROWTH: EMPIRICAL EVIDENCE FROM TURKEY

BEKTAŞ H. , ULUTÜRK AKMAN S.

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.7, no.3, pp.141-146, 2018 (National Refreed University Journal)

2017

2017

Üniversite Öğrencilerinin Demografik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerindeki Etkileri

ULUTÜRK AKMAN S. , BEKTAŞ H.

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.2, pp.309-318, 2017 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Job Satisfaction: An Empirical Investigation of Scholars in Turkish Universities

Kayacan E. , Ulutürk Akman S. , Bektaş H. , Tiraşoğlu M.

Journal of Applied Research in Finance and Economics, vol.2, no.1, pp.8-17, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2015

2015

Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Özelliklerinin İncelenmesi

Ulutürk Akman S. , Bektaş H.

Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, vol.37, no.1, pp.217-232, 2015 (International Refereed University Journal)

2013

2013

Yükseköğretimde Hizmet Kalitesi Ölçeği: Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizi

Bektaş H. , Akman S.

Ekonometri ve İstatistik Dergisi, no.18, pp.116-133, 2013 (International Refereed University Journal)

2008

2008

2003 Temel Yıllı Tüketici Fiyat İndeksine İlişkin Düşünceler

AKMAN S.

MALİYE ARAŞTIRMA MERKEZİ KONFERANSLARI, vol.51, no.1, pp.1-32, 2008 (National Refreed University Journal)

2004

2004

Süpermarket Alışverişlerinde Tüketicilerin Fiyat Bilinci

AKMAN S.

MALİYE ARAŞTIRMA MERKEZİ KONFERANSLARI, vol.45, no.1, pp.55-76, 2004 (National Refreed University Journal)

2004

2004

Tüketicilerin Fiyat Bilinci Üzerinde Etkili Olan Faktörlere İlişkin Bir İnceleme

AKMAN S.

MALİYE ARAŞTIRMA MERKEZİ KONFERANSLARI, vol.46, no.1, pp.129-147, 2004 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

Üniversite Öğrencilerinde İstatistik Kaygısı

Bektaş H. , Ulutürk Akman S. , Yeşilaltay E.

1.Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi, Konya, Turkey, 12 - 13 October 2017, pp.1

2016

2016

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNDE ETKİLERİ

ULUTÜRK AKMAN S. , BEKTAŞ H.

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Turkey, 24 - 25 November 2016, pp.1-5

2015

2015

Öğrencilerin Bakış Açışıyla Yükseköğretimde Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi: İstanbul Üniversitesi Örneği

ULUTÜRK AKMAN S. , BEKTAŞ H.

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Turkey, 2 - 04 December 2015

2012

2012

An Evaluation on the Competitiveness of Turkish Automotive Industry

YILMAZ S. , ULUTÜRK AKMAN S.

4 th International Summit of İstanbul Economists, İstanbul, Turkey, 8 - 10 October 2012, pp.399-418

Books & Book Chapters

2021

2021

Kategorik Veri Analizi

Ulutürk Akman S.

Atlas Akademi Yayıncılık, Konya, 2021

2021

2021

İstatistik Kalite Kontrol Teknikleri

Ulutürk Akman S.

Atlas Akademi Yayıncılık, Konya, 2021

2019

2019

İSTATİSTİK

ULUTÜRK AKMAN S. , BEKTAŞ H.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul, 2019

2019

2019

İSTATİSTİK

ULUTÜRK AKMAN S. , BEKTAŞ H.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul, 2019

2017

2017

Mahallem İstanbul

Şeker M. , Ersöz H. Y. , Kazan H. , Ulutürk Akman S. , Saldanlı A. , Bektaş H., et al.

İstanbul Kalkınma Ajansı - Karakış Basım, İstanbul, 2017

2017

2017

Mahallem İstanbul

ŞEKER M., ERSÖZ H. Y. , KAZAN H. , SALDANLI A., ULUTÜRK AKMAN S. , BEKTAŞ H. , et al.

İstanbul Kalkınma Ajansı, İstanbul, 2017

Other Publications

2016

2016

SPSS ile Veri Analizi

ULUTÜRK AKMAN S. , BEKTAŞ H.

Lecture Note, pp.78, 2016

2016

2016

SPSS ile Veri Analizi

ULUTÜRK AKMAN S. , BEKTAŞ H.

Lecture Note, pp.78, 2016

2016

2016

2016 Mart Ayı Enflasyon Raporu

ULUTÜRK AKMAN S. , BEKTAŞ H.

Technical Report, pp.1-6, 2016

2016

2016

2016 Mart Ayı Enflasyon Raporu

ULUTÜRK AKMAN S. , BEKTAŞ H.

Technical Report, pp.1-6, 2016

2016

2016

2016 Şubat Ayı Enflasyon Raporu

ULUTÜRK AKMAN S. , BEKTAŞ H.

Technical Report, pp.1-6, 2016

2016

2016

2016 Şubat Ayı Enflasyon Raporu

ULUTÜRK AKMAN S. , BEKTAŞ H.

Technical Report, pp.1-6, 2016

2016

2016

2016 Ocak Ayı Enflasyon Raporu

ULUTÜRK AKMAN S. , BEKTAŞ H.

Technical Report, pp.1-6, 2016

2016

2016

2016 Ocak Ayı Enflasyon Raporu

ULUTÜRK AKMAN S. , BEKTAŞ H.

Technical Report, pp.1-6, 2016

2015

2015

İFESAM Enflasyon Raporu

ULUTÜRK AKMAN S. , BEKTAŞ H.

Technical Report, pp.1-6, 2015

2014

2014

SPSS ile Veri Analizi

ULUTÜRK AKMAN S. , BEKTAŞ H.

Lecture Note, pp.1-75, 2014

Activities in Scientific Journals

2015 - Continues

2015 - Continues

Ekonometri ve İstatistik Dergisi

Assistant Editor

Scientific Refereeing

May 2020

May 2020

Journal of Economy Culture and Society

National Scientific Refreed Journal

December 2019

December 2019

yükseköğretim dergisi

Journal Indexed in ESCI

November 2019

November 2019

Ekonometri Yöneylem İstatistik Sempozyumu

Conference Paper (Abstract)

April 2019

April 2019

electronic Journal of Education Sciences

Other Indexed Journal

February 2014

February 2014

Sosyoloji Araştırma Merkezi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2014

January 2014

Yükseköğretim dergisi

National Scientific Refreed Journal

August 2013

August 2013

Sosyoloji Araştırma Merkezi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2013

March 2013

EKONOMETRİ İSTATİSTİK E-DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

July 2012

July 2012

MALİYE ARAŞTIRMA MERKEZİ KONFERANSLARI

National Scientific Refreed Journal

July 2012

July 2012

MALİYE ARAŞTIRMA MERKEZİ KONFERANSLARI

National Scientific Refreed Journal

June 2012

June 2012

MALİYE ARAŞTRIMA MERKEZİ KONFERANSLARI

National Scientific Refreed JournalEdit Congress and Symposium Activities

2016

2016

International Conference on Quality in Higher Education

Attendee

Sakarya-Turkey

2015

2015

International Conference on Quality in Higher Education

Attendee

Sakarya-Turkey

2015

2015

16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics

Attendee

Edirne-Turkey