Publications & Works

Articles Published in Other Journals

A Charity in Armistice-Era Istanbul: Aksaray/Istanbul Fukaraperver Society

Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, no.51, pp.49-74, 2022 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

CONCERTS OF THE MABEYN ORCHESTRA IN THE CAPITALS OF ALLIED POWERS (1917-1918)

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.2, pp.223-248, 2021 (International Refereed University Journal)

Trablusgarp ve Bingazi Naibü's-Sultanlığı

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, vol.22, no.45, pp.75-122, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı Devleti'nde Bir Modernleşme Uygulaması Olarak Ataşenavallik

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi-Tarih Dergisi, no.2, pp.77-106, 2017 (National Refreed University Journal)

THE INSTITUTION OF NAVAL ATTACHE AS AN APPLICATION OF MODERNIZATION IN THE OTTOMAN EMPIRE

TURKISH JOURNAL OF HISTORY-TARIH DERGISI, no.66, pp.77-106, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

SERBEST CUMHURİYET FIRKASI'NIN YABANCI KAMUOYUNDA DEĞERLENDİRİLİŞİ

GÜNEYDOĞU AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ-İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEB,Folklor/Edebiyat, pp.0-176, 2013 (National Refreed University Journal)

ORTADOĞU'DA YAŞANAN ÖNEMLİ BİR SORUN: SÜVEYŞ BUNALIMI VE TÜRKİYE

Türk Dünyası Araştırmaları, vol.98, no.194, pp.69-98, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The First Ambassadorship Of Zekai (Apaydın) Bey In Moscow (1925-1927)

4. ULUSLARARASI TÜRK - RUS DÜNYASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Ankara, Turkey, 12 - 14 November 2021, pp.37-52

Petersburg Sefir-i Kebir Vekili Rumbeyoğlu Fahreddin Bey'in Siyasi Faaliyetleri

3. Uluslararası Türk-Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 08 November 2020, pp.72-73

Books & Book Chapters

Petersburg Sefir-i Kebir Vekili Rumbeyoğlu Fahreddin Bey'in Siyasi Faaliyetleri

in: Siyasi, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Türkiye ve Rusya 4, Osman Köse, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.1-27, 2020 Sustainable Development