Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effects of Ferula assafoetida, Rosa canina and a microalgae isolate on ECV 304 and Ishikawa Cell Lines

8th Internatıonal Molecular Biology And Biotechnology Congress, Afyon, Türkiye, 17 - 20 December 2019, ss.68

İdrar Örneklerinde Morfinin Biyoanalitik Yöntem Validasyonu

4. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi Ve Standardizasyonu Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 20 March 2016, ss.3

Risperidone/Paliperidone Plasma Level's Ratio Can Be Used As A Cyp2d6 Pm Phenotyping Marker

1st Pharmacogenomics Istanbul Summit: Increasing The Safety And Effectiveness Of Personalized Therapy For Metabolic Disorders, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 November 2015, ss.82

A Validated Rapid And Simple Hplc-MS/MS Method For Prediction Of Cyp2d6 Phenotype By Using Metabolic Ratios

1st Pharmacogenomics Istanbul Summit: Increasing The Safety And Effectiveness Of Personalized Therapy For Metabolic Disorders, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 November 2015, ss.77

Determination And Validation Of A Synthetic Cannabinoid XLR-11 Metabolites In Urine

Drd 2015 (international Multidisciplinary Symposium On Drug Research Development), Eskişehir, Türkiye, 15 - 17 October 2015, ss.87