Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hesperidin triggering apoptosis on neuroblastoma cell

Arch Clin Exp Med, cilt.3, ss.123-126, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şizofreni ve Tedavisi

Lectio Scientific, cilt.2, ss.43-61, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation of Apoptotic Effect of Betulinic Acid in Renal Cancer Cells

1st International Multidisciplinary Cancer Research Congress, Diyarbakır, Türkiye, 18 - 22 September 2019, ss.1

Investigation of succinic acid effect on renal cancer cell lines

7. Uluslararası Moleküler Tıp Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 September 2019, ss.14-18

Is the betulinic acid might be effective for renal cancer in apoptotic way?

VII. International Congress of Molecular Medicine, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 September 2019, ss.1

Role of acacetin on HT-29 colon cancer cell lines

7. Uluslararası Moleküler Tıp Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 September 2019, ss.6-8

Might the betulinic acid be effective for renal cancer in apoptotic way?

7. Uluslararası Moleküler Tıp Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 September 2019, ss.8-10

Oral Skuamoz Hücreli Karsinoma Karakterli Dil Kanseri Hücre Hattı Üzerinde Levoflaksasin ve Cisplatinin Tek Ve Kombine Kullanımının Sitotoksik Etkisi.

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı 4. İlkbahar Toplantısı., Antalya, Türkiye, 18 - 21 April 2019, ss.40-41

Tiroid papiller kanserde Galaktin 3 gen anlatımı

16.Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Antalya, Türkiye, 2 - 05 November 2017, ss.1

A New Perspective for the Treatment of Colon Cancer: Mesenchymal Stem Cells

VI. International Congress of Molecular Medicine, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 May 2017, cilt.2, no.1, ss.61

Succinic Acid effects on Leukemia Cell Lines

VI. International Congress of Molecular Medicine, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 May 2017, cilt.2, no.1, ss.157

Fototermal terapinin molt-4 ve reh hücre hatları üzerindeki sitotoksik etkisi

III. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Kayseri, Türkiye, 5 - 08 May 2016, ss.1