Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2017 - Devam Ediyor Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Tıp Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2015 - 2017 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Tıp Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2008 - 2012 Lisans

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2017 Yüksek Lisans

  SÜKSİNİK ASİTİN T HÜCRELİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ HÜCRE HATLARI ÜZERİNDEKİ APOPTOTİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ

  İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Moleküler Tıp