Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ARE THE SHOCKS ON THE BALTIC DRY INDEX PERMANENT OR TEMPORARY? EVIDENCE FROM NONLINEAR UNIT ROOT TESTS

Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities, Nevşehir, Turkey, 26 - 27 October 2021, pp.199-207

GLS Doğrusal Olmayan Birim Kök Testi ve Petrol Şokları Uygulaması

7th INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT, ECONOMY AND POLICY, 2 - 03 November 2019

The Renewable Energy Consumption-Economic Growth Nexus in Turkey

9th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management (ICLTIBM 2019), 12 - 13 December 2019, pp.261-266

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE PETROL TÜKETİMİ BÜYÜME İLİŞKİSİ

ICOAEF’19, VI International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES, Balıkesir/Burhaniye, Turkey, 16 - 17 November 2019, pp.853-858

BRICST Ülkelerinde Enerji Tüketimi Yakınsaması: Doğrusal Olmayan Birim Kök Testlerinden Yeni Bulgular

XIII. IBANESS ( International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series) Kongreler Serisi, Tekirdağ, Turkey, 5 - 06 October 2019, pp.541-545

İNSANİ GELİŞMİŞLİK BAKIMINDAN TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİNE YAKINSIYOR MU?

5. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 26 - 27 September 2019

Seçilmiş Ülkelerde Histeri Etkisinin Sınanması: Yeni Testlerden Yeni Bulgular

II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19), Bandırma, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.511-522

Türkiye’de Döviz Kuru, Faiz ve Risk Arasındaki İlişki: Doğrusal Olmayan Nedensellik Analizi

2nd International Congresses on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES - 2019), İstanbul, Turkey, 18 - 19 June 2019, pp.592-597

Türkiye’de Kısa ve Uzun Vadeli Dış Borçlar Sürdürülebilir Mi?

2nd International Congresses on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES - 2019), İstanbul, Turkey, 18 - 19 June 2019, pp.586-591

TÜRKİYE’ DE SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİNİN GEÇERLİLİĞİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ

International Conferenceon Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18, Bandırma, Turkey, 27 - 28 June 2018, pp.373

N11 Ülkelerinde Gelir Yakınsıyor Mu?

1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science (ICES - 2018), İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018, pp.207

MINT Ülkeleri Orta Gelir Tuzağında Mı?

1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science (ICES - 2018), İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018, pp.208

Orta Gelir Tuzağı: BRICST Ülkeleri Örneği

VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Tekirdağ, Turkey, 24 - 25 March 2018, vol.1, pp.570

Kırılgan Sekizli Ülkeleri için Satın Alma Gücü Paritesinin Geçerliliğinin Testi: Fourier Yaklaşımı

VII. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, Tekirdağ, Turkey, 24 - 25 March 2018, vol.1, pp.571

TÜRKİYE’DE SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ GEÇERLİLİĞİNİN EŞİK DEĞERLİ GÜÇLENDİRİLMİŞ EŞBÜTÜNLEŞME TESTLERİ İLE ANALİZİ

XVIII. International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017

Kırılgan Beşli Ülkelerinde Balassa-Samuelson Etkisinin Analizi

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 23 September 2017

Türkiye’de Enerji Tüketimi ile Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 23 September 2017

Türkiye’de Enerji Tüketimi ve Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

I. International Symposium on Economics, Finance and Econometrics, İstanbul, Turkey, 21 - 23 September 2017

Satınalma Gücü Paritesinin MINT Ülkelerinde Geçerliliğinin Birim Kök Testleriyle Analizi

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS), Sakarya, Turkey, 17 - 18 May 2017

Abd’de Nanoteknoloji Alanında Araştırma Çıktısı ve Ekonomik Büyüme

II.International Symposium on Social Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.1202

E7 Ülkelerinde Satın Alma Gücü Paritesinin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Birim Kök Testleriyle Analizi

International Conference on Economics, Finance and Management, İstanbul, Turkey, 13 - 15 April 2017, pp.6-7

Research Publications in Nanotechnology and Economic Growth: The Case of TheU.K.

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, 20 - 23 April 2017, pp.109

IS THERE INFLATION CONVERGENCE IN NORDIC COUNTRIES? AN ANALYSIS USINGLINEAR AND NONLINEAR METHODS

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.107

BRICS Ülkelerinde Karbon Yoğunluğu Yakınsaması

INTERNATIONAL CONGRESS OF ENERGY, ECONOMY AND SECURITY, İstanbul, Turkey, 25 - 26 March 2017, pp.4

Do OECD Countries Catch up to the USA in Biotechnology?

AGP Humanities and Social Sciences Conference, Barcelona, Spain, 26 - 29 January 2017, pp.23

Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Yöntemlerle G7 Ülkelerinde Enflasyon Yakınsamasının Araştırılması

17. International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.114-115

Türkiye'ye Gelen Turist Sayısı Şoklardan Etkileniyor Mu?

17. International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.272-273

Are Shocks to Energy Consumption per capita in Turkey Permanent or Temporary?

2. Black Sea and Balkans Economic and Political Studies Symposium, St. Petersburg, Russia, 9 - 13 November 2015, pp.4 Sustainable Development

Testing The Validity Of Purchasing Power Parity With Fourier Unit Root Test In Bric Countries

XVIth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS, Edirne, Turkey, 7 - 12 May 2015, pp.244-245

“TÜRKİYE’ DE FİSHER HİPOTEZİ GEÇERLİLİĞİNİN ADL EŞİK DEĞERLİ EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ İLE SINANMASI”

14.Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 May 2013, pp.88

Financial Development and Economic Growth: Time Series Evidence from Turkey

International Symposium on Sustainable Development, Bosnia And Herzegovina, pp.81-85 Sustainable Development

Books & Book Chapters

PREBİSCH-SİNGER HİPOTEZİ’NİN AMPİRİK ANALİZİ

in: İktisadi Araştırmalar, Çinko Levent, Demirci Server, Editor, DER YAYINEVİ, İstanbul, pp.103-114, 2022

Bitcoin, Altın, DXY, ve Dow-Jones Arasındaki Asimetrik İlişki : NARDL Analizinden Kanıtlar

in: İktisadi Araştırmalar, Server DEMİRCİ, Levent ÇİNKO, Editor, DER Yayınları, İstanbul, pp.85-102, 2022

Prebisch-Singer Hipotezinin Ampirik Analizi

in: İktisadi Araştırmalar, Server DEMİRCİ, Levent ÇİNKO, Editor, DER Yayınları, İstanbul, pp.103-114, 2022

THE RELATIONSHIP BETWEEN EXCHANGE RATES, INTEREST RATES, AND RISK IN TURKEY

in: CURRENT METHODS AND APPLICATIONS IN ECONOMETRICS (IN HONOR OF PROF. DR. AHMET M. GÖKÇEN), Prof. Dr. Nilgün ÇİL, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, pp.267-278, 2021

Türkiye Ekonomisinde Döviz Kuru, Faiz Oranı ve Risk İlişkisi (The Relationship Between Exchange Rates, Interest Rates, and Risk in Turkey)

in: CURRENT METHODS AND APPLICATIONS IN ECONOMETRICS (IN HONOR OF PROF. DR. AHMET M. GÖKÇEN) EKONOMETRİDE GÜNCEL YÖNTEMLER VE UYGULAMALAR (PROF. DR. AHMET M. GÖKÇEN’E ARMAĞAN), Nilgün Çil, Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.267-278, 2021

İnsani Gelişme Açısından Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Yakınsama Analizi

in: Ekonometrik Uygulamalar, Prof. Dr. Selahattin Güriş, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.23-38, 2019

The Expectations Hypothesis of the Term Structyre of Interest Rates: Evidence from Fourier Cointegration Test

in: Selected Topics in Applied Econometrics, Ebru Çağlayan Akay,Özge Korkmaz, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.139-147, 2019

İnsani Gelişme Açısından Türkiye’xxnin Avrupa Birliğine Yakınsama Analizi

in: Ekonometrik Uygulamalar, Prof. Dr. Selahattin Güriş, Editor, DER Yayınevi, pp.23-38, 2019

The Expectations Hypothesis of the Term Structure of Interest Rates: Evidence from the Fourier Cointegration Test

in: Selected Topics in Applied Econometrics, Ebru Çağlayan Akay, Özge Korkmaz, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.139-147, 2019

Yapısal Kırılmalı Panel Birim Kök Testleri ve Eşbütünleşme

in: Uygulamalı Panel Veri Ekonometrisi, Selahattin Güriş, Editor, DER Yayınları, pp.349-370, 2018

Sustainability of Foreighn Trade Deficit in Energy: The Case of Turkey

in: Business Infrastructure for Sustainability in Developing Economies, Nilanjan Ray, Netaji Mahavidyalaya, Editor, IGI Global, pp.94-109, 2017

Are Shocks to Energy Consumption per capita in Turkey Permanent or Temporary?

in: Corporate Espionage Geopolitics and Diplomacy Issues in International Business, Christiansen Bryan, Kasarcı Fatmanur, Editor, IGI Global, Hersey, PA, pp.248-259, 2017

Do OECD countries catchup to the USA in biotechnology?

in: ART, ECONOMICS AND POLITICS IN MODERN TURKEY, WILLIAM SAYERS, Editor, AGP Research, Londrina, pp.217-225, 2017

Sustainability of Foreign Trade Deficit in Energy: The Case of Turkey

in: Business Infrastructure for Sustainability in Developing Economies, Nilanjan Ray, Editor, IGI Global, Hershey PA, pp.94-109, 2017

PANEL VEKTÖR OTOREGRESİF MODELLER ve PANEL NEDENSELLİK

in: STATA ile Panel Veri Modelleri, Prof. Dr. Selahattin Güriş, Editor, Der, İstanbul, pp.279-292, 2015

PANEL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİ ve EŞBÜTÜNLEME

in: STATA ile Panel Veri Modelleri, Prof. Dr. Selahattin Güriş, Editor, Der, İstanbul, pp.269-278, 2015

Panel Kırılmalı Birim Kök Testleri ve Eşbütünleme

in: STATA ile Panel Veri Modelleri, Selahattin Güriş, Editor, DER, İstanbul, pp.269-278, 2015

Panel Vektör Otoregresif Modeller ve Panel Nedensellik

in: STATA ile Panel Veri Modelleri, Selahattin Güriş, Editor, DER, İstanbul, pp.279-292, 2015

Other Publications